12 juni 2020 kunne vi lese i ØP denne saken, «Larvik kommune og Larvik Havn kommer til å kjøpe Fiskernes Hus i Stavern.» Her er det uttalelser fra flere politikere:

Høyres Birgitte Gulla Løken tok seg ekstra god tid da hun som første politiker fikk ordet:

– Det har lenge vært viktig for Høyre med framdrift i denne saken. Nå går vi for et vedtak som vil underbygge Staverns identitet. By- og stedutvikling skal brukes som en katalysator for vekst. Sammen med konseptet helårs gjestehavn vil et nytt kystkultursenter gi et løft til visjonen om Stavern by hele året, sa Gulla Løken – som understreket at nettopp stedsutvikling er sentralt i samarbeidsplattformen til Ap, Høyre og Sp – kjent som Midtpunkt Larvik.

Varaordfører Rune Høiseth fulgte opp samarbeidspartneren med å skryte enda mer av planene, og vedtaket:

– Gjett om jeg har gledet meg til denne saken. Den har vi hatt gående i mange år. Kortversjonen er at jeg er helt enig med Gulla Løken. Dette handler om Stavern og kystkultur og Fiskernes hus. Et hus som siden 1946 har bydd på et stort mangfold og mange juridiske drakamper. Nå har vi fått det til å løsne – og det begynte da foreningene i Stavern i 2016 begynte å dra i samme retning og så behovet for et nytt Kystkultursenter, sa Høiseth.

FrPs Per Manvik føyde seg inn i rekken av politikere som nå gleder seg over at Stavern kan få en lenge etterlengtet tilvekst.

Men samtidig mente han at prosessen har tatt for lang tid.

– Vi er mange som kan ta æren for dette, men det hadde gått fortere hvis vi hadde akseptert beløpet tidligere. Jeg sa det tidlig at vi må betale den summen som ble forlangt, sa Manvik, som understreket at han var veldig glad for at man nå nærmer seg et kystkultursenter.

Hallstein Bast valgte å replisere på Manviks kommentar.

– Manvik glemte å si at han mente at lag og foreninger skulle ta regninga på fem millioner. Det er ikke så lett få med båtforeninger og liknende på det, sa Bast – som også bekymret seg for framdriften i prosjektet hvis foreningene i Stavern nå får det hele og fulle ansvaret.

– Det er litt forskjellige meninger i Stavern, for å si det på en pen måte. Det må taes initiativ fra administrasjonen til å forme dette på en ordentlig måte så det ikke bare dør av ildsjelenes kamp, sa Bast.

22 desember 2021 ble det lagt ut en julehilsen på Stavern kystkultursenter sin Facebook sideDette var status i desember 2021:

I juni 2020 vedtok Larvik kommune å kjøpe Fiskernes Hus i Stavern i formål av å drive kystkultursenter for hele kommunen. Kystlag og andre maritime organisasjoner hadde jobbet i mange år med å få et sted å samle og drive med lokal kystkultur.

Larvik kommune kjøpte huset 1. september 2020, og startet da jobben med å lage en avtale mellom kommunen og stiftelsen om leie, drift og vedlikehold av Fiskernes hus til kystkultursenter Det skulle etableres en stiftelse med stiftere fra det lokale maritime miljøet.

Høsten 2021 har vært svært innholdsrik for oss som ble valgt inn i styret på stiftelsesmøtet 25 september. Det har vært en spennende oppgave å opprette en ideell stiftelse, noe som var nytt for de fleste av oss. Vi har innhentet kunnskap fra andre lokale ideelle stiftelser og omkringliggende kystkultursenter. Siden senteret ikke har medlemmer, men aktivitet gjennom drivergrupper og prosjekter, vil samarbeidet med stifterne våre; Kystlaget Fredriksvern, båtforeningene Fiskeneset og Stavern, historieformidlerne Stavern historielag, Sjøhistorisk magasin, Citadellets samlinger, Orlogsbriggen Fredriksværn, Losskøyta Fritjof II, Sjømannsforeningen, Rakkestuten Blandakor, små fiskere, Marint Miljøforum, og leietakerne, være svært viktig.

Det er mye praktisk som skal på plass i en oppstart som blant annet søknad om opprettelse av stiftelse til Stiftelsestilsynet, Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregisteret. Det økonomiske måtte også på plass med bankkontorer, innbetaling av oppstarts- midler og revisoravtale. Leiekontrakten måtte gjennomgås og signeres med Larvik kommunen.

Vi holder for tiden på med å få oversikt over renoveringsbehovet til Fiskernes hus. Det er omfattende, og ikke minst blir det dyrt. Det var et skudd for baugen at kommunedirektøren i oktober foreslo å slette de budsjetterte driftstilskuddene på 400000/år fra 2023, noe som medførte rop om hjelp gjennom leserinnlegg og brev til de folkevalgte. Vi vet fremdeles ikke helt hvordan fremtidens tilskudd blir, men vi vet at vi må jobbe iherdig med å søke midler til prosjekter og renovering. Styret er imidlertid optimistiske og tenker at huset må renoveres og driftes i takt med økonomien til enhver tid.

Når det gjelder aktiviteter i huset, har vi nå startet å invitere inn til drivergrupper. I først omgang kan det kan bli motoravdeling, tre og båtavdeling, kursvirksomhet, i tillegg til den gode aktiviteten i de eksisterende bodene. Vi håper at huset vil bli et samlingspunkt med mange forskjellige aktiviteter. Det er godt vi har positive stiftere og gode vedtekter som sier hvordan vi skal styre aktiviteten til beste for kystkulturen.

Tatt i betraktning huset forfatning har vi hatt god nytte av en bygg-teknisk komite/huskomite som er sammensatt av representanter fra styret og eksterne med ulik kompetanse på bygg og arkitektur. Disse arbeider nå med planer for både det utvendige og innvendige.

Vi er også i ferd med å avslutte jobben med å opprette informasjonskanaler som Facebook, hjemmeside og egen mail. Dette er viktig for at alle skal kunne komme i kontakt med oss og at vi kan informere om og invitere til aktivitet.

Ideer for fremtiden er mange, og vi ønsker gjerne innspill til hva huset kan fylles med av aktivitet. Vi vil samtidig rette en stor takk til alle som har bidratt med stort og smått i 2021.

Styret i Stavern kystkultursenter ønsker dere alle en riktig god julefeiring og et spennende nytt år.

Odd Høibø, Odd Sverre Kolstad, Jan Oppen Berntsen, Dag Oppen Berntsen, Elin Kragset Vold, Per Kristian Vaagland og Astrid Danielsen.

18 februar 2022 kan vi lese en ny sak i ØP, » Nå kan Astrid smile, endelig er de i gang.» Her er noen uttalelser fra de ivrigste:

– Her har vi slått ut en vegg. Lederen for Stavern kystkultursenter (SKKS) står på det flislagte gulvet til den tidligere isbaren. På motsatt siden av isdisken, er veggen borte og lokalet har blitt omtrent dobbelt så stort.

– Motorverkstedet skal holde til her. De er allerede i gang med å gjøre klar lokalene sine, sier hun og sikter til gjengen som har et lidenskapelig forhold til gamle båtmotorer. I særdeleshet den gamle, lokalproduserte Kvikk-motoren.

– Hele ideen med kystkultursenteret er at vi skal være en ressurs og et samlingspunkt for maritime tradisjoner i hele kommunen. Har du problemer med en gammel sjektemotor, skal det være mulig å ta med motoren din for å få hjelp, sier Astrid Danielsen. 

Lars Aksel Solberg er en av krumtappene i den svære motorgjengen, som kan de gamle motorene ut og inn, og har samlet på Kvikk-motorene fra Fredriksvern Motorverksted.

– Vi skal ikke lage noe museum. Vi ønsker formidling og aktivitet framfor å vise fram statiske ting. Meningen er at folk skal kunne komme hit og få se og få historien rundt de gamle motorene mens de som holder til her jobber med sitt, forteller Astrid, og legger til:

– Vi skal starte noen av motorene ute i sommer for å lage liv og røre.

Bøkebloggen har tirsdag kontaktet Hallstein Bast fra MDG om han er fornøyd med fremdriften. Han kom med denne tilbakemeldingen:

«- Det er riktig at utviklingen av kystkultursenteret har tatt tid, men det må man regne med så lenge man baserer seg på frivillighet og frivillige krefter. Hadde de beløpene man først satte av blitt bevilget til senteret, ville også fremdriften kunne blitt bedre.»

«- Kystkultursenteret er så viktig for Staverns utvikling at all hjelp til stiftelsen som har fått ansvaret vil gavne byen. Jeg vil støtte senteret så godt jeg kan, også i fremtiden.»

Bøkebloggen har tirsdag kveld også kontaktet ny styreleder i Stavern kystkultursenter Jan Oppen Berntsen for å få en status på Fiskernes hus pr august 2023.

Styreleder Oppen Berntsen kunne informere om at kontorene i 2 etasje var pusset opp og klargjort for leietakere. I 1 etasje var det etablert motorverksted og også klargjort et verksted for trebåter. Når det gjaldt utvendig vedlikehold av bygget så var det ennå ikke kommet i gang. Les rapporten som politikere og ledelsen i Larvik kommune fikk oversendt i juni 2023 her, Stavern kystkultursenter Status rapport.

Bøkebloggen kontaktet også tirsdag Lars Aksel Solberg som kan de gamle motorene ut og inn, og har samlet på Kvikk-motorene fra Fredriksvern Motorverksted. Tilbakemeldingen fra Solberg er at han har flyttet alle sine motorer tilbake på sitt eget verksted. Solberg kom med denne tilbakemeldingen:

«-Som initiativtaker for motorsamling og verksted trakk jeg meg som leder for motorgruppa i oktober 2022 på grunn av umulige betingelser for utstilling av historiske lokale motorer og forøvrig manglende interesse og forståelse fra styret», sier Lars A Solberg,

Bøkebloggen stiller spørsmål om hvorfor ikke Larvik kommune har en representant i styret i stiftelsen Stavern kystkultursenter?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *