8 august 2023 har Steinar Ulrichsen, ansvarlig redaktør og daglig leder i Sandefjords Blad en leder i avisa som setter fokus på miljøkriminalitet i strandsonen. Han skriver blant annet dette i saken. 

I sommer sto ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) fram med et sterkt forslag for bevaring av strandsonen.

Ulovlige tiltak i strandsonen må få millionbøter. «Det må svi,» uttalte han, og forklarte videre: «Det handler om tillit til myndighetene,» og han utfordret Stortinget og regjeringen til å gjøre noe med bøtesatsene, og mente 30 prosent av verdien på eiendommen var et passende avskrekkende nivå.

«Med ordførerens eksempel vil for eksempel irreversible tiltak som mudring på en eiendom til en verdi av 10 millioner kroner, straffes med bot på 3 millioner kroner.» «Det skal svi å gjøre miljøkriminalitet», uttalte ordføreren.

Ulrichsen avslutter sin leder med å konkludere med at ballen ligger hos lokale politikere.

Så når Bjørn Ole Gleditsch mener det handler om «tillit» til myndighetene, har han rett. Men det handler nok først og fremst om hans manglende tillit til egne fagfolk, selv i en sak der altså synderen selv forteller å ha flyttet masse på sjøbunnen uten tillatelse, men er uenig i myndighetenes definisjon på mudring.

Det kan med andre ord se ut som om Bjørn Ole Gleditsch (H) mener at for at myndighetene skal kunne gi høye bøter for ulovligheter, så må de som mottar bøtene være enige både i «de faktiske forhold» og i selve lovanvendelsen.

Med slike forutsetninger kan det nok bli krevende selv for Stortinget og regjeringen å gjøre noe med bøtenivået.

Ballen ligger derfor faktisk først og fremst hos lokalpolitikerne.

Jeg støtter tanken om et høyere bøtenivå – men det gjenstår å se hvorvidt Høyre lokalt er villig til å ilegge lovovertredere i strandsonen bøter som «svir»Les hele lederen her.

Les også saken Bøkebloggen tidligere har skrevet om «Økokrim slår alarm» her. 

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *