Atle Sjøblom er nominert på 1 plass for Liberalistene i Larvik  til valget i 2023.

Bøkebloggen har sendt han 20 spørsmål og under kan dere lese spørsmålene og svarene hans.

1) Atle Sjøblom, du er ordførerkandidaten til Liberalistene. Kan du fortelle litt om deg selv? Alder? Hvor bor du? Hva er ditt yrke? Har du politisk bakgrunn, og hvilke andre politiske partier har du vært medlem av?

Jeg er 54 år, og bor på Langestrand med min kone. Er til daglig systemutvikler i Nokas. Har ikke vært engasjert i politikk før, men vært medlem av Liberalistene i noen år.

2) Fremskrittspartiet betegner seg jo selv som et liberalistisk parti. Hvorfor skal vi stemme på dere? Hva er forskjellene?

Forskjellen er at Fremskrittspartiet har hatt muligheten til å gjennomføre sin politikk. Noe de ikke har gjort.

3) Hva er Liberalistenes syn på kristendomsundervisning i skolen og skolegudstjenester?

Alle trossamfunn burde ut av den offentlige skolen. Det burde ikke være en jobb eller utgift for staten. Derimot kan man slippe private skoler til, som oppfyller grunnleggende læringsplaner.

4) Hva er partiets syn på homofile og transpersoner? Kommer du eller noen av de andre på partiets liste til å delta i Pride toget i Larvik i juni neste år?

Homofile, lesbiske og transseksuelle har samme rett som heterofile til å leve sammen. Deltakelse i Pride er et individuelt valg, ikke partipolitisk.

5) Det har fremkommet opplysninger i media om sterkt kritikkverdige forhold ved sykehjemmene i Larvik. Hva vil dere gjøre for å bedre forholdene?

Vi er sterkt for konkurranse, og ønsker private/alternative tilbud velkommen. Skal kunne benyttes av alle, og kunne dekkes av staten.

6) Dere er tilhengere av private løsninger innenfor blant annet helse- og eldreomsorg. Hvordan skal dere unngå at disse tilbudene kun begunstiger de med fete lommebøker?

Det vil konkurransen ta seg av automatisk. Hvis man leverer en bedre tjeneste, og kan tjene penger, har vi ikke noe imot det. Det er brukerens valg. Men de fleste vil bo hjemme så lenge som mulig. Så tilrettelegge for dette er viktig

7) Dere vil fjerne eiendomsskatten. Hvis eiendomsskatten blir fjernet, hvor skal dere ta pengene fra?

Kutte der det kan kuttes. Vi må redusere administrasjonen i kommunen. En kommune skal kun drive med primæroppgaver som er lovpålagte.

8) Hvilke partier vil Liberalistene samarbeide med etter valget, og hvilke partier vil IKKE Liberalistene samarbeide med?

Vi er på den blå siden. Så Høyre, Frp er de som er nærmest. Ellers så vil vi samarbeide med alle som fremmer vår politikk.

9) Hvilke saker kan IKKE Liberalistene kompromisse om?

Selvråderetten over egen eiendom og liv.

10) Er det ikke viktig for Liberalistene å spille på lag med innbyggerne? Hvordan er synet i dag på hvor en ny jernbanestasjon skal ligge?

Vi spiller alltid på lag med deg, ikke hva du ønsker for andre. Lokalt vil billigste alternativ være det beste. Helst ha den utenfor byen.

11) Hva vil dere gjøre med alle tomme bygninger som kommunen eier? Dere vet at jo at ubrukte bygninger forfaller og derfor blir vanskeligere å vedlikeholde – og kanskje også å selge. Kan det være aktuelt å selge ubenyttede bygninger, og i så fall hvilke? Vil dere rive Torstrand skole?

Larvik kommune må kvitte seg med alle bygninger og eiendommer man ikke bruker. Man burde også leie og ikke eie der det er mulig. Vedrørende Torstrand skole er det bare å selge. Mulighet for regulering etter kjøpers ønske.

12) Hva er ditt syn på bevaring av eldre bygninger?

Dette er ikke en kommunal oppgave. Men legge til rette for at eier kan gjøre hva man ønsker.

13) Er det viktig for deg som ordfører å ha et positivt forhold til næringslivet? Kan du forstå at folk i Larvik er skeptiske til at politikerne overfor enkelte aktører har vært meget imøtekommende?

Ja. Og jeg mener alle burde ha samme mulighet for å gjøre hva de ønsker med sin eiendom. Uansett hva man heter.

14) Larvik har jo alltid vært arbeiderklassens kommune. Likevel har flere hundre arbeidsplasser de siste årene gått tapt, fordi hjørnesteinsbedrifter har blitt lagt ned. Hva vil Liberalistene gjøre for å lokke til seg nye bedrifter og stimulere?

Fjerne skatter og avgifter der det er mulig, samt si JA til alle som ønsker å gjøre noe. I dag er svaret NEI som hovedregel.

15) Er du enig i at det er ulovligheter i byggesaker fra kommunens side? Hvis ja, hva vil Liberalistene gjøre for å få slutt på det?

Ulovligheter har jeg ikke sett, men det er helt klart et forbedringspotensial i saksgangen. Man må forenkle kommuneplanen, og ikke sette restriksjoner. Normalen er nå å søke dispensasjon. Her burde alle få lov til å gjøre hva de ønsker innenfor et forenklet byggeplan. Liberalistene vil arbeide for at alle kommunens betalte tjenester skal beskrives.

16) Hva er Liberalistenes holdning til Venstres forslag om å etablere nærmiljøutvalg?

Her må vi se nærmere på hva det vil innebære. Vi er for nærmest mulig avgjørelse, men hvilke saker og hva de skal bestemme må komme frem før vi kan ta stilling til dette.

17) Hvor synes du biblioteket bør ligge?

I forbindelse med kulturhuset.

18) Var det riktig av Larvik kommune å kjøpe ei tomt på Farriseidet til 8 millioner kroner?

Nei.

19) Tror du at du kommer til å ha et godt samarbeid med kommunaldirektør Gro Herheim? Er du enig i det som noen sier at kommunaldirektøren har fått for mye makt?

Ja, jeg kan samarbeide med de fleste. Det med makt kan jeg ikke kommentere ut fra det jeg vet.

20) Hvor mange representanter tror du partiet ditt vil få med i det nye kommunestyret?

Ingen. Men håper på 1.

Bøkebloggen takker Atle Sjøblom for utfyllende svar på spørsmålene og vi håper leserne her fikk svar på aktuelle saker.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *