Under Arendalsuka i 2022 ble det presentert en rapport som kalles kommuneindeksen.

Larvik var i 2022 en av Norges best styrte kommuner blant de store kommunene. Det kom fram i en analyse som sammenlignet kostnader, tjenestekvalitet og finanser.

Kommunaldirektør Gro Herheim var svært fornøyd med plasseringen i 2022

«– Larvik kommune har god politisk og administrativ styring, vi drifter effektivt, samtidig som vi leverer gode tjenester med lave kostnader, sier Herheim, og trekker fram at dette ikke hadde vært mulig uten flinke ansatte.» Les hele saken på Larvik kommunes hjemmeside her.

Denne uken arrangeres  Arendalsuka 2023 og kommunedirektør Gro Herheim skal i dag onsdag være med i en stor paneldebatt kl 1500-1600.

Tema:  «Stor kommunereform- eller inntektsutjamning? 

Debatten ledes av journalist Eva Nordlund i Nationen.

Følgende skal være i debatten:

Statssekretær Ole Gustav Narud, SP
Stortingsrepresentant Helge Andre Njaastad, FrP
Ordfører Siri Martinsen, Fredrikstad, AP
Ordfører Kamilla Thue, Eidskog, AP
Leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg
Ordfører i Sokndal Jonas Andersen Sayed, Kr F
Kommunedirektør Gro Herheim, Larvik – medlem av Generalistkommuneutvalget

Dette er temaer som skal diskuteres i denne debatten:

  • Kommunene danner grunnmuren i velferdsstaten. Eldreomsorg, barnevern, næringsutvikling og klimatilpasning, skoler og barnehager drives av kommunene. Det er et stort ansvar for lokale folkevalgte og kommunalt ansatte. Mange mener at ressursene ikke strekke til. Hva må gjøres?
  • Generalistkommuneutvalget sin utredning peker på manglende oppfylling av lovkrav (lovoppfyllelse) som en stor utfordring. Utvalgets flertall mener at kommunesammenslåing er det viktigste virkemiddel for å løse dette. 
  • NHO og Akademikerne har også gått inn for omfattende kommunesammenslåing, og Høyre og Frp ønsker å legge ned fylkeskommunene og slå sammen kommunene.
  • Inntektsystemet for kommunene skal behandles i Stortinget våren 2024. Kravet om sterkere inntekstutjevning vokser i den forbindelse. Det er en sammenheng mellom inntektsnivået til kommunene og lovoppfyllelse. Noe må skje.

Lokalsamfunnsforeningen melder i dag at hele debatten streames og kan følges på denne linken,

SE DEBATTEN LIVE HER KL 1500

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *