Erik A. Sørensen er nominert på 5. plass for FRP i Larvik  til valget i 2023.

Bøkebloggen har sendt han 20 spørsmål og under kan dere lese spørsmålene og svarene hans.

1) Du var leder for Lardal Tverrpolitiske Liste (senere BedreLarvik)  som gikk mot at kommunen skulle slås sammen med Larvik. Synes du at folk i Lardal har fått gjennomslag for sine krav i storkommunen?

Lardal kommune skulle aldri vært avviklet og slått sammen med Larvik kommune. Flere meningsmålinger viste at 60-70% av Lardals innbyggere var i mot sammenslåing, men det politiske flertallet i Lardal anført av ordføreren fra Sp gikk imot innbyggernes synspunkt dokumentert gjennom flere meningsmålinger. Siljan kommune sa nei til å bli avviklet som egen kommune og er i dag «herre i eget hus». Lardølingene har de siste årene opplevd at Larvik kommune sentralt ikke har levert som forventet. Bla. NRK reportasjen om behandling, eller fravær av korrekt behandling, av en eldre kvinne på et sykehjem i Larvik, viser at større ikke er bedre. Jeg mistenker at dette dessverre bare er toppen av isfjellet. Jeg mener Lardal den dag i dag ville vært i en langt gunstigere situasjon som egen kommune; igjen «Look to Siljan!» Kommunale avgifter vil påføre innbyggerne i tidligere Lardal tusenvis av kroner i merutgifter de nærmeste årene. Avstanden mellom innbyggerne i Lardal og en stor «sentraladministrasjon» i Larvik er en helt annen en da vi hadde vår egen kommuneadministrasjon i Herredshuset. Et Herredshus som forøvrig fortsatt står tomt i Lardal, dessverre. På sikt er det en risiko for at Lardal og det som er til det beste for Lardal lider på grunn av ønsker i Larvik by. Men nå er nå en gang situasjonen slik at Lardal er en del av nye Larvik kommune og som folkevalgt er det min oppgave å gjøre mitt beste for at alle innbyggere i hele Larvik behandles rettferdig og likt, i by og bygd. Det vil jeg også gjøre i fremtiden, enten det er snakk om ny jernbaneplassering eller det å kjempe for at barnehager, skoler og sykehjem i distriktene opprettholdes.

 2) Ser du deg først og fremst som en Lardal-politiker eller Larvik-politiker? Håper du at lardølingene skal på deg som sin mann i kommunestyret? Vil du prioritere Lardal-saker? Tror du at du kommer til å få ekstra stemmer i Lardal?

Selvfølgelig håper jeg at også mange fra Lardal har tillit til meg i høstens kommunevalg. Jeg er jo bosatt på Lie i Lardal og ofte er det slik at det kan være lettere, for de man kjenner og ikke minst er på hils med i nabolaget, å snakke litt uformelt om forhold som er et kommunalt ansvar. Som medlem i Planutvalget i denne perioden er jeg ikke minst svært opptatt av hurtig saksbehandling og avklaring for de som måtte ønske å bygge. 

 3) Du er satt opp på en femteplass på Fremskrittspartiets liste, mens din kone, Gry Anette Lie Sørensen, er ført opp på en syttendeplass på Arbeiderpartiets liste. Blir det heftige diskusjoner ved kjøkkenbordet? Hvorfor valgte du FRP?

Gry Anette Lie Sørensen er ikke kandidat for Ap ved årets kommunevalg. Vi er nok ikke alltid enige politisk, men motsetninger tiltrekker hverandre er det noe som heter, så diskusjonene kan være både både med temperatur, utfordrende og artige. Jeg valgte FrP fordi FrP nasjonalt har et partiprogram som er til det beste for oss alle. Det er mange saker i vår politikk som treffer svært godt. Bla. er jeg ikke minst for at Norge fortsatt skal utvinne gass og olje, har en rettferdig flyktning- og asylpolitikk, samtidig som FrP har et program hvor det er en balansert ivaretakelse av klima og miljø. 

 4) Du var leder og gruppefører for Bedre Larvik. Da var du fri til å stemme etter din overbevisning. Hvordan er det å opptre som menig medlem av ei partigruppe og stemme slik partiledelsen vil? Kan du svelge kameler og stemme MOT din overbevisning?

Jeg tenker det er viktig å være lojal til det partiprogrammet man går til valg på. Enten man er i BL eller FrP. Velgerne skal vite og være sikre på at det man går til valg på skal man holde. Jeg er nok ikke særlig god til å svelge kameler og kommer det saker som er totalt mot min overbevisning og som ikke er i tråd med partiprogrammet til FrP og det vi har godt til valg på, så vil jeg nok stemme slik jeg tror er til det beste for innbyggerne i hele Larvik kommune.

 5) Hvilke saker mener du at FrP IKKE kan kompromisse med andre partier om?

FrP kan ikke inngå kompromiss om eiendomsskatt. Vi bør heller ikke inngå kompromiss om kjernesaker vi er svært tydelige på i vårt valgprogram. Det sagt er det sjelden at et politisk parti får rent flertall i et kommunestyrevalg, som i fylkes- eller stortingsvalg, og vi vet alle at for å kunne danne et styringsdyktig flertall må man forhandle seg frem til en felles politisk plattform. 

 6) Hvilke partier ønsker du at FrP skal samarbeide med, og hvilke partier ønsker du at FrP IKKE skal samarbeide med?

Mitt personlige ønske er et sterk styringsdyktig flertall sammen med H og KrF

7) Per Manvik har nesten 40 års erfaring i lokalpolitikken og er en sterk personlighet innad i partiet. Frykter du at han, blant annet med sin lange erfaring, kan komme til å bli for framtredende? Tror du at du kan samarbeide godt med ham?

Per Manvik må og skal være fremtredende. Dette er i dag til det beste for Larvik FrP. Per Manvik og jeg kommer til å samarbeide utmerket. Kanskje kommer det saker i fremtiden hvor vi er uenige og hvor ingen av oss er bundet i partiprogrammet og da kommer det kanskje en situasjon hvor vi  stemmer etter egen overbevisning om hva som er til det beste for de vi er valgt til å representere. 

 8) Det har framkommet opplysninger i media om sterkt kritikkverdige forhold ved sykehjemmene i Larvik. Hva vil du og Frp gjøre for å bedre forholdene?

Jeg og alle andre som stiller til valg for Larvik FrP vil gjøre vårt beste i valgkampen for at Larvik Frp skal bli det største partiet etter valget og at vår ordførerkandidat Gina M. Johnsen blir vår nye ordfører. Gina er utdannet sykepleier, jobber innen kommunal eldreomsorg og vet hvor skoen trykker mht. til forholdene ved våre sykehjem.

9) Hvis eiendomsskatten blir fjernet, hvor skal H, FrP, KrF og Sp hente pengene fra?

Frp, H og KrF hente pengene fra det ordinære budsjettet. Etter valget og med et sterkt borgerlig flertall vil sannsynligvis vår nåværende kommunedirektør si opp sin stilling. Hun erkjente ved budsjettfremleggelse at hun ikke klarer å drifte kommunen uten eiendomsskatt. Det blir den nye ledelsens oppgave å fremlegge et budsjett uten eiendomsskatt. Min påstand er at det er et betydelig effektiviseringspotensial i Larvik kommune. Den nye kommunedirektøren må se muligheter og løsninger ikke bare utfordringer og problemer. Å velte dekning av økte kostnader over på innbyggerne med en ny skatt er og blir helt feil!

10) Er det ikke viktig for deg og FrP å spille på lag med innbyggerne? Hvordan er synet i dag på hvor en ny jernbanestasjon skal ligge?

Fra min tid som gruppeleder i BedreLarvik var jeg imot både Kongegata og Indre Havn alternativet. Høyre og Ap m.fl. ønsket Kongegata. Nå har Stortinget satt foten ned for ny jernebanestasjon, så den diskusjonen kommer kanskje tilbake om 20-30 år. 

11) Hva vil du og Frp gjøre med alle tomme bygninger som kommunen eier? Dere vet at jo at ubrukte bygninger forfaller og derfor blir vanskeligere å vedlikeholde – og kanskje også å selge. Kan det være aktuelt å selge ubenyttede bygninger, og i så fall hvilke? Vil dere rive Torstrand skole?

Selge alt som kan selges og som ikke har en direkte fremtidig nytteverdi for kommunen. 

12) Hva er ditt syn på bevaring av eldre bygninger?

Mitt syn er at eldre bygninger med stor kulturhistorisk verdi bør bevares. Se feks. hva det private eierskapet av Festiviteten har ført til. En perle! 

13) Du er innehaver av og daglig leder for Sørensen Maskiner. Regner du deg som en politiker for næringslivet? Kan du forstå at folk i Larvik er skeptiske til at politikerne overfor enkelte aktører har vært meget imøtekommende?

Uten næringsliv har vi ikke arbeidsplasser og kommunen har ikke skatteinntekter. Økonomisk aktivitet og vekst er en forutsetning for gode kommunale tilbud innen bla. skole, omsorg og helse. Større økonomisk aktivitet vil gi kommunen større inntekter. Ingen aktører skal ha særrettigheter eller fordeler i søknads- og saksbehandlingsprosesser. Likebehandlingsprinsippet skal være gjeldende, men saksbehandligstiden må skje på raskeste måte innenfor lovens bokstav, slik at de som ønsker å investere kan komme raskt i gang på lovlig måte. 

14) Larvik har jo alltid vært arbeiderklassens kommune. Likevel har flere hundre arbeidsplasser de siste årene gått tapt, fordi hjørnesteinsbedrifter har blitt lagt ned. Hva vil du gjøre for at kommunen skal lokke til seg nye bedrifter og stimulere?

Arbeiderklassens kommune er nok passé. Med et Ap nasjonalt på rundt 17% kommer neppe Støre og Ap noensinne tilbake til de høyder de en gang hadde. Hvem er egentlig Ap´s gjenstående velgermasse i dag? Offentlige ansatte? For å få nye etableringer må vi være den beste kommunen på Østlandet på å tilrettelegge for arealer og infrastruktur på raskste mulige måte for raskt å få spaden i jorda og bygge. Vi må aldri la eiendomsskatten få trå i kraft fra 1.1.2024. I tillegg til politihøgskolen, må vi må jobbe for at vi får etablering av høyskole/universitet. 

15) Er du enig i at det er ulovligheter i byggesaker fra kommunens side? Hvis ja, hva vil du og FrP gjøre for å få slutt på det?

Nei, jeg er ikke enig at det er ulovligheter fra kommunens side.

16) Hva er din holdning til Venstres forslag om å etablere nærmiljøutvalg?

Venstre driver sin politikk som de vil. Hadde det vært opp til Venstre, MDG, SV og Rødt hadde vi ikke hatt noen økonomisk vekst. Fossildrevne kjøretøy, båter og fly er jo fy fy på den siden. Hadde de regjert i fellesskap hadde vi vel snart ikke kunnet bevege oss noe særlig mer enn hvor langt vi kunne ha syklet. Jeg frykter at med disse med makten ville vi gå mot såkalte «Amish» tilstander hva gjelder levestandard, samt bevegelse- og reisefrihet. 

17) Tror du at du kommer til å ha et godt samarbeid med kommunaldirektør Gro Herheim? Er du enig i det som noen sier at kommunaldirektøren har fått for mye makt?

Gro Herheim vil nok si opp etter valget fordi hun ikke klarer å drifte kommunen uten eiendomsskatt.

18) Hva er din beste egenskaper, og hva er dine verste egenskaper?

Det får det bli opp til andre å vurdere. Alt jeg vil si til dette spørsmålet er at mht. politikk så står jeg for det jeg mener og sier.

19) Hvor skal biblioteket ligge?

Godt spørsmål. Ser at mange er svært tilfreds med beliggenheten den har i dag. Den bør uansett være sentrumsnær og så bør vi lytte godt til hva innbyggerne og brukerne mener om dette spørsmålet.

20) Har du noe å si til Larviks innbyggere til slutt?

Avslutningsvis vil jeg gjerne oppfordre alle innbyggere i Larvik kommune som ønsker et politisk skifte og ny giv å stemme FrP. Vi har erfart hva de siste 12 årene med H og Ap har ført til. Ikke minst den siste perioden med en ordfører fra H i samarbeid med Ap har vært en lidelse. Et sterkt FrP etter kommunevalget er den beste garantisten for at H lokalt ikke igjen «går til sengs» med Ap for å få makt. Et meget sterkt Frp vil være den eneste og beste garantisten for at eiendomsskatten ikke innføres og at vi får en helt ny giv. Selvfølgelig med Gina Johnsen (Frp) som Larviks nye ordfører. 

Erik A. Sørensen   

Bøkebloggen takker Erik A. Sørensen for utfyllende svar på spørsmålene og vi håper leserne her fikk svar på aktuelle saker.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *