Bøkebloggen skrev en sak om habilitet 20 juni 2023 som du kan lese her. 

Sandefjords Blad publiserte 22 august 2023 en sak skrevet av Steinar Ulrichsen, ansvarlig redaktør og daglig leder i avisen. Her setter han fokus på habilitet hos politikerne i Sandefjord.

Her er litt av det som er skrevet i saken og nedenstående skrevet med blått er sitat fra innlegget til Ulrichsen.

«-Vi bruker flere hundre millioner kroner på å lønne fagfolk i kommunen. Da er det rart politikerne ikke ilegger deres synspunkter mer vekt – og spesielt i saker der de er i tvil.»

Først en presisering: Habilitet handler om minst to ting: En er at du i en betrodd stilling ikke gir deg selv eller noen i ditt nære nettverk urettmessige fordeler.

Men også dette: At du posisjonerer deg slik at ingen heller tror at du bruker din makt til å urettmessig gi deg selv eller ditt nære nettverk fordeler.

Forskjellen er større enn den høres ut som – for det siste peker på at det hjelper ikke at du har verdens beste integritet, så lenge du gir folk grunn til å mistenkte deg for noe annet.

Det kan derfor kanskje være på sin plass å oppfordre våre folkevalgte til å lytte mer til sine egne fagfolk når de er i tvil. Det er vel det både fagfolk og politikere blir betalt for? Les hele saken i Sandefjords Blad  her.

Sitat slutt.

Bøkebloggen mener at redaktør Ulrichsen setter fokus på noen viktig ting i dette innlegget. Og vi har vel også sett noe tilsvarende tilfeller i Larvik?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *