Fagbladet publiserte 23 august 2023 en sak som forteller om hva som er lege Mads Gilberts hovedsak i valgkampen.

Her er litt av det som er skrevet i saken og nedenstående skrevet med blått er sitat fra innlegget fra Fagbladet.

Fagforbundet frykter for konsekvensene dersom Høyre kommer til makta og privatiserer offentlige tjenester. Konkurransen om arbeidskrafta som holder tjenestene i drift vil øke i en helse- og omsorgssektorsom allerede sliter med rekrutteringen.

Overlege prof.dr.med. Mads Gilbert ved Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) skjønner godt fagforeningens bekymring.

«– Samtidig som mine kolleger ved UNN – jordmødre, ambulansearbeidere, sykepleiere, helsefagarbeidere og leger jobber livet av seg innenfor et konsept som i all hovedsak dreier seg om nedskjæring og sparing, så skal altså Aleris bygge et nytt stort sykehus bare noen hundre meter fra UNN.»

Gilbert ser veksten i private helse og spareblusset i offentlig helsevesen som en dyster illustrasjon på at det foregår en storstilt nedrigging av velferdsstaten.

Samtidig som det spinkes og spares, flys det inn kostbare vikarer til offentlig sektor i Nord-Norge for mange millioner, hvis ikke milliarder, påpeker Gilbert.

«– Penger som kunne vært brukt på langsiktig satsing på eget personell og en anstendig lønnsøkning til sykepleiere og helsearbeidere. For god lønn betyr selvfølgelig noe for om vi klarer å rekruttere og beholde helsepersonell.« Les hele saken fra Fagbladet her.

Sitat slutt.

Vi tror utarming av offentlig helsesektor skaper et marked for private aktører og dette øker forskjellene i samfunnet.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *