Bøkebloggen publiserte i dag saken hvor jurister i flere kommuner føler seg overkjørt av politikere som trosser loven i strandsonebygging. Saken omhandler en debatt fra Dagsnytt 18 på fredag. Les saken her.

Dagens sak skapte en del engasjement og det ble lagt inn en kommentar som setter fokus på Larvik kommune. Bøkebloggen har kontaktet Kristian Stensrud for å informere han om at vi publiserer hans synspunkter i et nytt innlegg. Hele hans kommentar kan dere lese i blått under.

«-I og med at vi har et folkevalgt politisk styre der det ikke eksisterer formelle kompetansekrav for å sitte med politisk makt, så er det avgjørende at borgerne (velgerne) har innsyn i politiske prosesser og resultat.

Når det er et ønske om lukkede prosesser som for eksempel kjøpet av Torget 1, bør dette absolutt trigge vår oppmerksomhet.» Se vedtaket fra kommunestyret her. 

«-Hele prosessen rundt det kjøpet kombinert med en uavklart situasjon knyttet til båndlegging av sentrum i forbindelse med en uavklart jernbaneproblematikk, illustrerer viktigheten av innsyn. Transparente prosesser er en forutsetning for tillit i politisk arbeid.»

«-Jeg velger å være overrasket over at det politiske lederskapet i Larvik ikke har flertall for å streame politiske møter der borgerne allerede har møte og innsynsrett. Dette for å sørge for at tilliten til de politiske tillitsmenn/kvinner blir opprettholdt.»

«-Det heter seg at makt korrumperer. Ved at enkelte politikere klamrer seg til politisk makt og posisjoner i åresvis, så hindrer dette fornyelse ved at nye og kritiske krefter ikke slipper til. Politisk arbeid er et stafettlag og fornyelse er viktig slik at ikke politisk posisjon blir en form for personlig eierskap.»

«-Det bør absolutt stilles høyere kompetanseforventinger til politikere som har innehatt politiske verv og posisjoner over mange år. Dessverre så kan det konstateres at ikke politiske resultat er synonymt med lang politisk fartstid.»

Kristian Stensrud

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *