28 august 2023 ble det publisert en sak på TV2.no «Vi vet at mange er redde.» Saken handler om at eldre og deres pårørende frykter hevnaksjoner dersom de klager på vedtak fordi de er redde for at en klage skal gå ut over fremtidig helsetilbud og omsorg i fremtiden.

Her er litt av det som er skrevet i saken og nedenstående skrevet med blått er sitat fra leserbrevet på TV2.

«– Vi vet at mange pasienter og pårørende i denne situasjonen er redde for å klage, rett og slett fordi de er redde for at en klage skal gå ut over fremtidig helsetilbud og omsorg i fremtiden,» sier pasient- og brukerombud Jannicke Bruvik.

«-Det finnes knapt en eneste rettskraftig dom som går på eldres rettigheter», ifølge Jurist og ekspert på helserett, Anne Kjersti Befring.

Det er noe Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) kan bekrefte.

«– Eldre mennesker har de samme rettighetene som alle andre, men det er mange eldre i sårbare situasjoner som vil ha vanskeligheter med å få sikret ordentlig gjennomføring av sine menneskerettigheter», sier assisterende direktør Gro Nystuen.  Les hele saken på TV2.no her.

Sitat slutt.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *