30 august 2023 ble det publisert en sak på Sykepleien «Helsetilsynet: Pasient døde etter svikt i GPS-rutinene.»

Saken handler om en sykehjemsbeboer med demens som var glad i å være på tur og kunne gå raskt og langt. Brukeren fikk GPS, slik at sykehjemmet kunne finne brukeren igjen hvis vedkommende gikk av gårde uten at de oppdaget det.

Her er litt av det som er skrevet i saken og nedenstående skrevet med blått er sitat fra dagens sak i Journalisten.

Velferdsteknologi er noe de fleste helseinstitusjoner har tatt i bruk. GPS for å følge med på personer med demens er innført både på sykehjem og i hjemmetjenesten. Tanken er at det skal gi trygghet for både pasient og personell. Velferdsteknologi kan også gi falsk trygghet om helsetjenesten ikke har gode rutiner.

Helsetilsynet fikk en slik sak på sitt bord. Les tilsynsrapporten fra Helsetilsynet her.

En sykehjemsbeboer med demens var glad i å være på tur og kunne gå raskt og langt. Brukeren fikk GPS, slik at sykehjemmet kunne finne brukeren igjen hvis vedkommende gikk av gårde uten at de oppdaget det.

– En ettermiddag var brukeren borte. Da helsepersonellet prøvde å spore hen opp, fikk de ikke kontakt med GPS-en. Sykehjemsbeboeren ble samme kveld funnet død, skriver Helsetilsynet. Les hele saken fra Sykepleien her.

Sitat slutt.

Larvik kommune har de siste årene hatt stor fokus på å innføre velferdsteknologi. Denne saken viser at det er utrolig viktig å følge opp de som bruker slik moderne teknologi som det må skiftes batteri i.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *