Bjørg Eva Jensen er nominert på 2. plass for Partiet Rødt Larvik til valget i 2023.

Bøkebloggen har sendt henne 20 spørsmål og under kan dere lese spørsmålene og svarene hennes.

1) Hei Bjørg Eva Jensen. Du er ført opp som nummer to på Rødt Larviks liste til kommunevalget i høst. I din selvbiografi Mitt liv Bjørg Eva Jensen fra 2020 skriver du blant annet om aldersdiskriminering. Du var i all fall ikke utsatt for dette da Rødt Larvik satte opp sin nominasjonsliste foran høstens valg. Du ble ført opp som nummer to, enda det er første gang du stiller til valg for Rødt og foran flere yngre kandidater. Kan du kommentere det?

Det er riktig att jeg har blitt aldersdiskriminert også i skøyter, men mest innenfor sykkel. Det å bli fratatt mulighet fra deltagelse i VM fordi du viser bedre resultater enn din alder tilsier, er ren aldersdiskriminering og ett hån mot gamle fordommer og etisk moral.

Diskriminering innenfor idretten kan ikke sammenlignes med politiske verv. Jeg ble nominert til fjerde kandidat på fylkesting lista, og da var det vel naturlig att jeg stilte høyt opp på kommunelista i det lokale partiet. Uavhengig av idretten har jeg heldigvis tatt utdannelse 5 år høyskoleutdanning innenfor læreryrket med spesialpedagogikk som tilleggsutdanning. Min kompetanse, erfaring og engasjement i fra arbeidslivet bidro vel mer til att jeg sto høyt oppe på listen, enn min tidligere idrettslige erfaring i fra toppidretten.

2) Når meldte du deg inn i Rødt, og hvorfor akkurat det partiet?

Jeg har alltid fulgt med på samfunnspolitiske engasjement. Meldte meg inn for over ett år siden i Rødt PGA partipolitisk grunnlag.

3) Du er kanskje den best kjente av alle kandidatene uansett parti: OL-gull på 3000 meter skøyter i Lake Placid i 1980, flere NM-gull på skøyter og i sykling samt Egebergs ærespris i 1981. Tror du din kjendisstatus gir deg fortrinn ved valget? I denne periode har jo Rødt Larvik kun én representant.

Nei, dette har ikke noe relevans til kjendisstatus, snarere mine kvalifikasjoner som kunnskap samt mine personlige egenskaper, engasjement med lang livserfaring mm.

4) Med din bakgrunn er nok også idrett ett av dine hjertebarn. Rødt vil opprettholde og utvide de økonomiske støtteordningene til breddeidretten. Som mangeårig medlem av Idrettsforeningen Fram må dette lyde som vakker musikk?

Jeg brenner for idretten og særlig breddeidretten. Dette fremmer gode sosiale relasjoner uavhengig av sosial bakgrunn. Vi kan fremme og forebygge folkehelse, ved å aktivisere innenfor ulike organisasjoner med bl.a.idrett- frivilligheten som samfunnsutvikler.

5) Du er cand.mag. med idrettsutdannelse og spesialpedagogikk. Da er det vel nærliggende å tro at du er opptatt av skolesaker?

Rødt vil at alle skal få et gratis, godt og likeverdig skoletilbud uansett hvem foreldrene dine er eller hvor i landet du bor. Rødt vil ha leksefri skole. Rødt vil reversere seksårsreformen og arbeide for at førsteklasse skal være en førskoleklasse hvor læringen primært skal foregå gjennom lek, fysisk utfoldelse og utforsking, eventuelt at første trinn flyttes tilbake til barnehagen. De første trinnene på skolen må være bedre tilpasset barnas behov for aktivitet og bevegelse. Det må utvikles en lekbasert pedagogikk for de yngste barna. Aktivitet og lek er ikke en motsetning til læring – det er en forutsetning for læring. Som lærer i kroppsøving må vel dette med fysisk utfoldelse, aktivitet og bevegelse være etter din smak?

Jeg er opptatt av kompetanse og utvikling på alle nivå innenfor skoleverket. Ut ifra kunnskapsløftet har alle barn rett på undervisning innenfor ferdighet, kunnskap, verdi og holdninger. Behov og evner må tilrettelegges innenfor læring og kartlegges ut ifra individuelle interesser vektlagt nivåtilpasset undervisning. Læring går gjennom bevegelse og sansemotorisk oppfattelse og er knyttet opp mot barns kognitive utvikling innenfor ulike nivå både fysisk og psykisk. Motorisk utvikling er grunnleggende for all utvikling og er viktig for læring. Grunnleggende fysisk aktivitet gjennom grov og finmotorikk gir grunnlag for vekst og utvikling og er viktig å stimulere for å fremme innlæring og gjennomføring. Fysisk aktivitet kan derfor fremme til bedre læring og hindrer inaktivitet. Mer fysisk aktivitet kan inkluderes i skoleverket via andre fag via tverrfaglig samarbeid.

6) Du har også drevet med norskopplæring for fremmedspråklige. Hva synes du om at muslimske fedre pålegger døtrene å bære hijab og nekter dem å bedrive idrett? Hva kan gjøres for å integrere muslimske jenter i det norske idrettsmiljøet?

Norskopplæring og tolking av språk er viktig for å kommunisere. Idrett er en fin inkluderingsarena for fremmedspråklige, Dette fordi idretten utjevner og skaper en inkluderingsarena på tvers av ulik bakgrunn. Dette fremmer språkoppfattelsen bedre gjennom bevegelse i kombinasjon via sosiale relasjoner. Derfor er idretten en flott inkluderingsarena som bidrar til mangfold på tvers av kulturforskjeller.

Integrasjon oppstår gjennom sosiale nettverk. Muslimske jenter kan innpasses via idretten. Dette utfordrer verdier og normer uavhengig av sosial bakgrunn.

7) Regner du deg som en kommunist eller en sosialdemokrat?

Sosialdemokrat

8) Hvorfor skal folk med et venstresosialistisk syn stemme på Rødt og ikke Sosialistisk Venstreparti?

Mine hjertesaker for RØDT: Skole – oppvekstmiljø, Helse- omsorg – eldrepolitikk- idrett – fysisk aktivitet.

9) Du har selv jobbet på sykehjem. Det har framkommet opplysninger i media om sterkt kritikkverdige forhold ved sykehjemmene i Larvik. Hva vil du gjøre for å bedre forholdene?

Jeg jobbet på sykehjem som vikar rett etter min idrettskarriere. Oppdaget hvor viktig det var med kompetanse for å utføre pleie, stell og omsorg. Det er der man ser sykdomsforløpet, og kan gå inn og se bedring eller forverring. Det er mye teori og praksis for å lære seg dette, og kan ikke erstattes av ufaglærte assistenter. Derfor bør det vektlegges opplæring mht kompetanse både teoretisk og praktisk. Det offentlige må ha ansvar for helsevesen og eldreomsorgen. Grunnbemanningen må opp, og hele stillinger må være normen, i kombinasjon med gode rutiner, kontinuitet og ett inkluderende arbeidsmiljø.

10) Hva synes du om Larvik Høyres initiativ for å oppkalle parker etter kvinnelige larviksprofiler? Har du noen kandidater?

Det er fint å fremheve kvinnelige larvikprofiler, men jeg synes det er vanskelig å fronte enkelte fremfor andre.

11) Hva synes du om forslaget om å oppkalle en plass på Torstrand etter skøyteløperen Else Marie Christiansen fra IF Fram, som ble nummer to i allround-NM for damer i 1947?

Fram Larvik kan jo se tilbake på en fin skøytehistorie og det er fint att kvinner blir prioritert.

12) Mener du at Larvik kommune har råd til å finansiere byggingen av en ny ishall?

Med politisk vilje fra flere partier, kan vi få til en investering via tippemidler, og eventuelt statlig støtte for å fremme folkehelse og de krav som kommunen er berettiget for sine innbyggere.  Larvik trenger flere aktivitetsanlegg, for å skape nye inkluderingsarenaer for innbyggerne.

13) Hvis du blir valgt inn i kommunestyret, hvilket utvalg vil du helst bli medlem av?

Regner med man blir valgt inn for sin kompetanse, innsikt, erfaring og personlige egenskaper.

14) Larvik får høyst sannsynlig sin første kvinnelige ordfører. Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre stiller med kvinnelige ordførerkandidater. Syntes du at det var uklokt av Rødt å ha en mannlig kandidat?

Svaret ligger hos nominasjonskomiteen.

15) Hvis du blir valgt inn, kommer du til å satse på kvinnerelaterte saker? Kommer du til å satse på å lokke kvinner, ja kanskje på din alder, til å bli medlemmer av partiet?

Jeg tenker det er bra med voksne kvinner med lang livserfaring. Tenker det også er sunt med jevn fordeling av kvinner og menn. Samtidig er samspillet viktig for ett mobiliserende budskap.

16) Er du og partiets ordførerkandidat Jan Carroll Henriksen uenige i sentrale spørsmål?

Jan Carroll og jeg har forskjellig bakgrunn, men brenner for mye av de samme vedtakene. Det er vel uenighet som gjør en mobiliserende politikk.

17) Tror du Moxnes-saken kommer til å få betydning for Rødts oppslutning ved høstens valg?

Det har ingen betydning for valget, men en meget lei sak som går på hans atferd og «eget» ansvar. (vi har alle ansvar for våre handlinger)

18) Hva mener du om Marie Sneve Martiniussen som fungerende leder?

Meget god og reflektert leder. Flott oversikt over, tall- økonomi og statistikk.

19) Hvis du kunne velge, hvem hadde du foretrukket som Rødts nye leder etter landsmøtet 2024?

Det må tiden vise frem mot landsmøte 2024.

20) Hvor mener du den nye togstasjonen skal ligge og hvor mener du biblioteket skal ligge?

Ny NTP er under utarbeidelse, og Larvik kommune jobber for at videre planarbeid og bygging i Larvik prioriteres i ny NTP. Avtalen mellom Bane Nor og jernbanedirektoratet følges mht . fremdriftsplanen.

Biblioteket bør ligge omtrent der det ligger i dag, i så fall i nærheten av sentrum.

Jeg har vokst opp i Larvik, med flott oppvekstmiljø. Både innenfor skole og idrett. Med handlekraft og politisk vilje kan vi sammen skape ett samfunn med mange muligheter for gode velferdstjenester på tvers av mangfold og sosiale forskjeller. Larvik er full av muligheter. Det må vi iverksette i fellesskap med fokus på innbyggerne i sentrum for vekst og utvikling.

Mvh
Bjørg Eva Jensen.

Bøkebloggen takker Bjørg Eva Jensen for utfyllende svar på spørsmålene og vi håper leserne her fikk svar på aktuelle saker.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *