23 august 2023 ble det publisert en sak i Kommunal Rapport «Derfor er de nok en gang på omsorgstoppen.»

Saken handler om hvorfor Os kommune for tredje året på rad har gått til topps som årets omsorgskommune i kommunebarometeret.

Her er litt av det som er skrevet i saken og nedenstående skrevet med blått er sitat fra dagens sak i Kommunal Rapport.

– Kvalitet i pleie og omsorg er kjempeviktig for oss, sier kommunedirektør Marit Gilleberg i Os. 

Kommunal Rapport foretar årlig en rangering av kommunene basert på offentlig statistikk innen ulike kommunale ansvarsområder, kalt Kommunebarometeret. Årets tall viser at Os er landets omsorgskommune nummer én, for tredje år på rad. Her er noen av årsakene:

  • Andelen av ansatte med fagutdanning er 90 prosent. Landsgjennomsnittet er 79 prosent.
  • Andel plasser i skjermet enhet, målt mot beboere på sykehjem over 80 år, er 139. Landsgjennomsnittet er 50 prosent.
  • Antall døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter per 10.000 innbyggere er 16. landsgjennomsnittet er 127.
  • Andel som fullt ut får dekket opplevd behov for bistand til å delta i arbeid og studier er 100 prosent. Landsgjennomsnittet er 79 prosent.

– Lederne i pleie og omsorg er kjempeflinke til å tak i fagfolk. Nyansatte uten fagutdanning blir pålagt å ta utdanning. Sektoren er også veldig framoverlent og flinke til å ta i bruk nye løsninger og tenke helhetlige tjenester, sier Gilleberg.

Sliter med økonomien

– Økonomien er dårlig. Det skyldes økte kostnader, blant annet strømutgifter og bemanningsbyråer. Det er vanskelig å få tak i fastleger, og ferieavvikling er krevende. Vi må bruke vikarer for å fylle opp vakter, sier kommunedirektøren.

– Har du inntrykk av at politikerne prioriterer pleie og omsorg?

– Ja, de har gjort veldig bevisste valg. De har vært gjennom en knallhard prosess. De har blant annet lagt ned grendeskoler fordi det blir flere eldre innbyggere. Nå ser vi at det heller ikke monner, behovet for helse og omsorgstjenester starter i mange tilfeller fra null år og ut livet.  Les hele artikkelen i Kommunal Rapport her. 

Sitat slutt.

Betyr dette at flere kommuner bør ansette flere fagutdannede i helse og omsorg for å gi innbyggerne en verdig omsorg?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *