I et innlegg over en hel side i ØP for 31.august, fyrer Øyvind Hunkaar av ei forferdelig bredside mot Høyre og listekandidat Riis-Gjertsen.

Hunskaars aggresjon må vel være å skyte spurv med kanon og et uttrykk for et oppdemmet sinne og frustrasjon over Bakoverpartiets (SP) dårlige gallup, samt høyrepartienes kritikk av dårlig økonomisk styring. Riis-Gjertsen stakkar har jo ikke gjort noe annet enn å bekrefte at han vil jobbe sterkt for å få kontroll på kommunens økonomi hvis han blir innvalgt.

Det kan da umulig være galt når vi vet at den kommunale lånegjelden er ca 5.000.000.000 millioner kroner (5 milliarder) inkl vann- og avløpslån. Som kommunestyremedlem vil økonomi altså være hans høyeste fokus og jeg håper at flere av hans kolleger i kommunestyret også vil synes gjeld ikke er bra og som bør nedbetales snarest mulig. I et hvert fall må det være bedre å bruke skattepengene til å redusere gjeld, enn å pøse ut hundrevis av millioner på oppløsning av fylker og kommuner og til nye unødvendige politikontorer i grisgrendte strøk slik Bakoverpartiet går inn for.

FrP, Høyre og Krf har sagt at de vil se på muligheten av å unngå nye skatter og avgifter. Det er modige argumenter i kommunens fastlåste systemer. Så hva er galt med det og de må sikkert ha en plan når de er så tydelige i sine programmer?

Den som gir seg har tapt, og det er nettopp det vi nå registrerer. Venstrepartiene ser ingen annen løsning for kommunen enn å øke inntektssiden med nye skatter. Men hva med å studere muligheter på utgiftssiden?

De partiene som har krefter og kreativitet til å bryte opp den uheldige kulturen som ble innført ved kommunesammenslutningen i 1988, hvor ingen skulle sies opp eller gå ned i lønn, bør derfor nå slippe til.

Til slutt ser jeg at Hunskaar regner med at jeg klarer å betjene min eiendomsskatt for i år. Ja det klarer jeg, men det blir verre når satsen blir 4 promille. Ring meg så skal jeg forklare hvorfor.

Kåre Wærnes

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *