Andre Lysnes er nominert på 2. plass for Larvik Arbeiderparti til valget i 2023.

Bøkebloggen har sendt han 20 spørsmål og under kan dere lese spørsmålene og svarene hans.

1) André Lysnes, du er nummer to på Larvik APs valgliste og varaordførerkandidat. Du er 51 år og driver et eget bemannings- og rekrutteringsbyrå sammen med din bror. Du bor på Fritzøe Brygge, og det er vel ikke akkurat det stedet der flertallet av APs kjernevelgere bor. Vi ville vel heller anta bydelen Torstrand. Bor det mange arbeiderklassefolk på Fritzøe Brygge?

Ja, men de fleste er pensjonister.

2) Du sitter nå i din tredje periode i kommunestyret. Hva synes du om idéen om at en kommunestyre-representant bare bør sitte i to perioder, og at det er godt for demokratiet at nye og kritiske krefter slipper til?

Det er individuelt. Er man fremoverlent og omstillingsdyktig kan man selvfølgelig bidra i flere perioder.

3) Du er leder for hovedutvalget oppvekst og kvalifisering. Ønsker du å fortsette som leder også etter valget?

Ja

4) I «gamle» Larvik kommune hadde AP rent flertall, slik at partiet sikret seg både ordføreren og varaordføreren. I storkommunen har det vært slik at det nest største partiet på borgerlig eller rødgrønn side sikrer seg varaordføreren. Da betyr det at du blir APs gruppefører. Hvor godt forberedt er du til å skjøtte et slikt verv?

Jeg har selvfølgelig foreberedt meg til det. Har som sagt vært hovedutvalgsleder siste periode, og er leder av Larvik Ap nå.

5) Ifølge TV2 siste prognose fra 29. august 2023 blåser det en borgerlig valgvind. Kommunen kommer trolig til å bli styrt av en koalisjon bestående av H, FrP og KrF. Synes du det var taktisk klokt av Larvik AP å innføre eiendomsskatt før valget? Det er vel slik at ingen partier vinner etter å ha innført skatter.

Det får valget vise, vi har iallfall vært ærlige før valget.

6) APs ordførerkandidat i Tønsberg, Anne Rygh-Pedersen (som er fra Larvik), har gått til valg på ikke å innføre eiendomsskatt. Hvordan kan AP i den kommunen ha kommet til en annen konklusjon enn dere?

Det får du spørre Anne om, men grunner nok i bedre kommuneøkonomi.

7) Din partikollega og varaordfører, Rune Høiseth, har ledet Hovedutvalget for helse, omsorg og mestring. Samtidig har det framkommet opplysninger i media om sterkt kritikkverdige forhold ved sykehjemmene i Larvik. Tar Larvik AP på seg ansvaret for dette, og hva vil dere gjøre for å bedre forholdene? Vil dere arbeide for å få lederen i dette utvalget etter valget i høst også? Partileder Jonas Gahr Støre uttalte på et partiledermøte i Bergen at eldreomsorg var valgets største sak.

Vi kommer til å arbeide for å lederen i alle utvalg, og så får vi forhandle der vi kan.

8) Er det ikke viktig for AP å spille på lag med innbyggerne? Selv om svært mange i Larvik er motstandere av en jernbanestasjon i Kongegata, støttet AP dette. Det var jo på en måte Høiseths yndlingsprosjekt. Hvordan er synet på dette i dag?

Vi har samme synet.

9) Hva vil dere gjøre med alle tomme bygninger som kommunen eier? Dere vet at jo at ubrukte bygninger forfaller og derfor blir vanskeligere å vedlikeholde – og kanskje også å selge. Kan det være aktuelt å selge ubenyttede bygninger, og i så fall hvilke? Vil dere rive Torstrand skole?

Ja, vi ser ingen hensikt i å eie bygninger kommunen på sikt ikke skal bruke til kommunale oppgaver.

10) Hva er ditt syn på bevaring av eldre bygninger?

Ja, de som har historisk verdi bør bevares. Men jeg synes det er litt kult å ivareta særegne bo-områder, som ikke nødvendig er så gamle. Et godt eksempel er Svaleveien.

11) Det står i din presentasjon på Larvik APs nettside at du jobber tett på næringslivet og er opptatt av å legge til rette for vekst og nyetableringer. Larvik har jo alltid vært arbeiderklassens kommune. Likevel har flere hundre arbeidsplasser de siste årene gått tapt, fordi hjørnesteinsbedrifter har blitt lagt ned. Hva vil Larvik AP gjøre for å lokke til seg nye bedrifter og stimulere?

Lytte til næringslivet, legge til rette og være forutsigbare

12) Er du enig i at det er ulovligheter i byggesaker fra kommunens side? Hvis ja, hva vil Larvik AP gjøre for å få slutt på det?

Nei, har ikke fått inntrykk av det.

13) Hvilke partier vil dere samarbeide med, og hvilke partier vil dere ikke samarbeide med?

Fra sentrum og mot venstre.

14) Hva er APs holdning til Venstres forslag om å etablere nærmiljøutvalg?

En spennende tanke vi bør se nærmere på.

15) Du har alltid vært opptatt av oppvekstsektoren, spesielt barnehage og skole. Du vil ha en inkluderende skole som ser alle elevene og utjevner forskjeller. Kan du forklare dette nærmere for Bøkebloggens lesere?

Vi har ca 5000 barn i skolealder. Alle har forskjellige utgangspunkt faglig og sosialt. Skolen bør være et fristed der foreldres økonomi ikke skal forsterkes. Alle elever skal kunne gå på sin nærskole uavhengig av egen kompetanse.

16) Hva mener du i saken om at Larvik kommune fortsatt skal ha eget vannverk i Gopledal eller søke medlemskap i Vestfold Vann IKS?

Jeg mener vi bør søke medlemskap i VV IKS, men den saken avgjøres av partiets medlemsmøte.

17) Hvor synes du at biblioteket bør ligge?

Sentrum.

18) Synes du det er et problem at svært mange i APs ledelse, både lokalt og nasjonalt, ikke har yrker som en forbinder med arbeiderklassen? Vet du hvor mange på APs liste ved valget som har slike yrker?

Det bør selvsagt ikke være et problem.

19) Hva er dine beste egenskaper, og hva er dine verste egenskaper?

Mener jeg er flink til å lytte til alle. Men kan sikkert bli litt mindre tidsoptimist.

20) Har du noe å si til Larviks innbyggere til slutt?

Bruk stemmeretten. Stemmer man ikke, gir man en halv stemme til de du ikke vil skal bestemme (Frank Aarebrot)

Bøkebloggen takker Andre Lysnes for utfyllende svar på spørsmålene og vi håper leserne her fikk svar på aktuelle saker.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *