I Sandefjords Blad 26 august 2023 kunne vi lese en meget god redegjørelse fra to av landets fremste eksperter når det gjelder lovanvendelsen i strandsonen, Holth & Winge AS.

Det er om lag 15 år siden Fredrik Holth og Nikolai Winge møttes i anledning en middag på NMBU. De fant raskt ut at de begge hadde et brennende engasjement for det samme – nemlig plan- og bygningsrett.

For noen år siden ble de enige om å etablere Holth & Winge AS. Selskaps visjoner og mål er hårete, men like fullt er de begge optimister av natur. Holth & Winge skal lære opp alle landets kommuner i plan- og bygningsrett.

Her er litt av det som er skrevet i saken 26 august 2023 og nedenstående skrevet med blått er sitat fra dagens sak i Sandefjords Blad.

Kommunen skal, uavhengig av om dispensasjonssaken behandles av politikerne eller administrasjonen, påse at lovens to vilkår for dispensasjon er oppfylt. Hvorvidt kommunen «ønsker» å gi dispensasjon er med andre ord ikke relevant i denne vurderingen, all den tid Stortinget har bestemt at dette er et spørsmål om juss.

Dette er en bestemmelse som er håndhevet feil i en årrekke av mange kommuner, hvor manglende forståelse av skillet mellom juss og politikk er en av hovedårsakene.

Det er Stortinget som avgjør gjennom den enkelte lovbestemmelse om vurderingene beror på juss eller politikk. I forarbeidene til plan- og bygningsloven er det uttrykkelig sagt at dispensasjon er et rettslig spørsmål som kan overprøves av domstolene. I slike saker bør derfor politikerne i stor grad lytte til administrasjonens faglige vurderinger.

Politikerne er i sin fulle rett til å være uenige med administrasjonen, men dersom de faglige vurderingene skal overprøves, må politikerne selv foreta en ny vurdering basert på rettslige kilder og argumenter. Selv om dette ikke nødvendigvis betyr at politikerne «hever seg over loven», kan resultatet fort bli at loven ikke følges. Les hele saken i Sandefjords Blad her.

Sitat slutt.

Hvor går skillet mellom juss og politikk i plan- og bygningsretten? Ikke alltid lett å vite, men like fullt veldig viktig å kjenne til for både administrasjonen og lokalpolitikere i kommunene,

Hvorfor ikke politianmelde de politikerne som til stadighet bryter loven?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *