I Nationen 5 september 2023 kunne vi lese en kommentar fra Eva Nordlund hvor hun setter fokus på Acer avtalen som i disse dager behandles i Høyesterett.

Hadde Stortinget rett til å avgi råderett over norsk energipolitikk til Acer UTEN å følge Grunnlovens regler for suverenitetsavgivelse? Spørsmålet er så viktig at det avgjøres av Høyesterett i plenum denne uken.

Her er litt av det som er skrevet i saken 5 september og nedenstående skrevet med blått er sitat fra saken.

Høyesterett anskueliggjør det prinsipielle alvoret i Acer-saken ved å behandle den i plenum. Det er kun «i heilt særlege tilfelle» at Høyesterett innkaller alle dommere som «ikkje er inhabile eller har gyldig forfall», for å få et høyest mulig oddetall av dommere til å avgjøre viktige saker. Nå er 17 høyesterettsdommere innkalt for å avgjøre om stortingsflertallet handlet i strid med Grunnloven, da Acer ble vedtatt med simpelt flertall i 2018.

Acer-saken er i høyeste grad alvorlig. Den handler om råderetten over norske naturressurser, primært råderetten over norsk vannkraft. Som vi så langt har kalt arvesølvet, fordi norske borgere eier vannkrafta sammen. Men hva er vel verdien av å eie, dersom andre har råderetten over det du eier?

I 2018 tvang altså stortingsflertallet EUs tredje energimarkedspakke igjennom i Stortinget med simpelt flertall. Høyre og Ap-ledelsen gikk arm i arm, mens LO og store deler av Ap-grasrota protesterte, Frp og MDG hang på slep. «Strømprisene vil ikke øke. Vi beholder nasjonal kontroll», bedyret Ap-toppene og forfattet «8 ufravikelige krav» Les hele saken i Nationen her. 

Sitat slutt.

Det er satt av fire rettsdager til saken. Nei til EUs hovedinnlegg er planlagt å pågå frem til klokken 13 onsdag. Da overtar staten ordet, frem til replikkene etter planen starter klokken 1050 på fredag.

Nei til EU representeres av Kjell Magnus Brygfjeld og Bent Endresen fra Advokatfirma EBT, mens staten representeres av regjerngsadvokat Fredrik Sejersted og Lisa-Mari Moen Jünge fra Regjeringsadvokaten.

Høyesterett streamer forhandlingene og du kan følge sendingen her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *