Per Manvik er nominert på 1. plass for Larvik FRP til valget i 2023.

Bøkebloggen har sendt han 20 spørsmål og under kan dere lese spørsmålene og svarene hans.

1) Per Manvik er Larvik Frps førstekandidat, men ikke ordførerkandidat ved kommunevalget 2023. Hvorfor er du ikke ordførerkandidat? Er det fordi du heller liker å være en aktiv politiker framfor å utføre seremonielle oppgaver, lede møter og klippe over snorer? Eller er det for å tiltrekke seg kvinnelige velgere, fordi Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre har kvinnelige ordførerkandidater i år?

Jeg foreslo  Gina som ordførerkandidat fordi hun er den beste  Larvik har til bekle den rollen.

2) Vi leser i media at du har vært i munnhuggeri med ordfører Erik Bringedal og varaordfører Rune Høiseth. Regner du deg selv som en kontroversiell politiker? Føler du at FrP-velgerne forventer at du framstår som opprørsk under kommunestyremøtene, og at det er en rolle som du må spille?

Jeg prøver å være meg sjøl i alle situasjoner, og har vært greit for de fleste så langt.

3) Har lederen for Larvik FrP, Knut Anvik, eller varaordførerkandidat Gina Johnsen sagt at du bør holde deg vekk fra resten av valgkampen? Tror du ikke at din ubegrunnede påstand om at kommunaldirektørens saksbehandlere har én eller annen forbindelse inn i Vestfold Vann kan skremme vekk velgere? FrP har jo ofte av politiske motstandere blitt anklaget for ikke å være et «ansvarlig parti». 

FrP er et ansvarlig parti på alle måter og spesiellt økonomisk ansvarlig. Vi trenger alle gode krefter i valgkampen.

4) Har du, Per Manvik, til slutt funnet «kollektiv amnesti» i referatene fra de politiske møtene i hyttesakene i Kjose?

Jeg leda møte hvor det ble gitt amnesti i hyttesaker i Kjose. Hvor kommunen har gjort av det må du spørre de om.

5) På din Facebook-side står følgende skrevet: En sak som står mitt hjerte nær er å gjøre plan og byggesak til en etat som folk skryter av. Er du enig i at det er ulovligheter i byggesaker fra kommunens side? Hvis ja, hva vil FrP gjøre for å få slutt på det?

Frp kommer til å bidra til at Plan og byggesak er en avdeling som folk skryter av.

6) Din partifelle Stig Hatlo er leder for kontrollutvalget og sagt at hans kollegaer i kommunestyret viser null interesse for det arbeidet som utvalget gjør. Hva skal du gjøre for å få til en endring i dette?

Stig har rett idet. FrP håper ikke å få leder i kontrollutvalget i denne periode fordi vi da har tapt valget.

7) FrPs forgjenger var Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Larvik FrP vil fjerne eiendomsskatten. Hva vil dere gjøre dersom Høyre etter valget snur og sier at det likevel ikke er mulig å fjerne den? Hvis eiendomsskatten blir fjernet, hvor skal dere ta pengene fra?

Da er det i så fall H som gjør at den ikke blir fjernet, men tror jeg ikke vil skje.
Vi gir Kommunedirektøren ordre om at budsjettet for 2024 skal salderes uten eiendomsskatt.

8) Er det et spesielt utvalg du ønsker å bli medlem av etter valget?

Planutvalget !

9) Din partikollega, Erik A. Sørensen, har uttalt til Bøkebloggen at han tror at kommunaldirektør Gro Herheim kommer til å si opp etter valget, fordi hun ikke klarer å drifte kommunen uten eiendomsskatt. Hva mener du?

Sørensen sikter til uttalelsen hun kom med i fjor hvor hun sa hun ikke kunne drive Larvik kommune uten den usosiale skatten

10) Hvilke partier vil FrP samarbeide med etter valget, og hvilke partier vil IKKE FrP samarbeide med?

Det er naturlig for oss å søke samarbeid med H og KrF.

11) Hvilke saker kan IKKE FrP kompromisse om?

Uvettig pengebruk og eiendomsskatt.

12) Er det ikke viktig for Frp å spille på lag med innbyggerne? Hvordan er synet i dag på hvor en ny jernbanestasjon skal ligge?

Ja vi ønsker å spille på lag med innbyggerne. Stasjonen kan ligge alle andre steder enn i Kongegata !

13) Hva vil dere gjøre med alle tomme bygninger som kommunen eier? Dere vet at jo at ubrukte bygninger forfaller og derfor blir vanskeligere å vedlikeholde – og kanskje også å selge. Kan det være aktuelt å selge ubenyttede bygninger, og i så fall hvilke? Vil dere rive Torstrand skole? 

Vi kan selge mest mulig av eiendommer kommunen eier. Torstrand vil jeg ha innspill på om den brukes til noe. Flott bygg !

14) Hva er ditt syn på bevaring av eldre bygninger? 

Etter at jeg overtok som styreleder ved Laurvig Hospital er jeg  blitt gla i gamle bygg.

15) Larvik har jo alltid vært arbeiderklassens kommune. Likevel har flere hundre arbeidsplasser de siste årene gått tapt, fordi hjørnesteinsbedrifter har blitt lagt ned. Hva vil FrP gjøre for å lokke til seg nye bedrifter og stimulere?

Vi vil støtte alerede etablerte bedrifter, og klargjøre flere nye næringsarealer for nyetablering. Vi kan lokke med en kommune uten eiendomsskatt.

16) Hva tror du skjer med Torget 1? Kommer Larvik kommune bygge om dette til nytt rådhus eller kommer kommunen til å videreselge det med et tap på ca 20 millioner?

Det burde selges umiddelbart og ta tapet nå. Er temmelig sikker på at den elle de som eier bygget fremover vil rive og bygge nytt. Det blir billigst !

17) Rolf Kristian Gjerstad er tilbake i FRP etter over 10 år i partiet Høyre. Tror du mange velgere husker støyen han lagde med valgfusk og bruk av polakker i nominasjonskuppet i partiet?  

Det som skjedd i H for mange år siden er nå historie, og verden går videre !

18) Hva er FrPs holdning til Venstres forslag om å etablere nærmiljøutvalg? 

I utgangspunktet skeptisk, men vi må vel ta diskusjonen.

19) Hva er dine beste egenskaper, og hva er dine verste egenskaper?

Beste.  Mener jeg er snill og ønsker ikke gjøre andre vondt.
Verste. Veldig utålmodig.

20) Har du noe å si til Larviks innbyggere til slutt?

Gå og stem Frp på mandag.

Bøkebloggen takker Per Manvik for utfyllende svar på spørsmålene og vi håper leserne her fikk svar på aktuelle saker.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *