Eliza Marie Gudem er nominert på 2. plass for Larvik Senterparti til valget i 2023.

Bøkebloggen har sendt henne 20 spørsmål og under kan dere lese spørsmålene og svarene hennes.

1) Eliza Marie Gudem. Du er 47 år. Gudem er jo et kjent gårdbruker-etternavn i Brunlanes, men fornavnet ditt er uvanlig i Norge. Kan du fortelle litt mer om deg selv? Hvor er du født? Hvilket yrke har du? Er du gift? Hvor bor du?

Det stemmer at etternavn er et Brunlanesnavn. Jeg er gift og har bodd i Brunlanes siden jeg har flyttet til Norge for 20 år siden. Jeg er en arbeidsinnvandrer og kom til Norge rekruttert av Aetat for å jobbe i helse. Jeg har valgt å studere i flere retninger (fra astrofysikk til krisepsykologi og mer imellom) og er nok en vi kaller for evig student, bare fordi jeg er ganske nysgjerrig av natur. Jeg jobber i dag som behandler for mennesker med psykiske lidelser og trives godt med det. Selv om jeg er en innflytter har jeg gjort Brunlanes og Larvik til mitt hjem og jeg har tenkt å bli gammel her.

2) Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Norgesdemokratene og Venstre har alle kvinnelige ordførerkandidater. Synes du det var et uklokt valgt av nominasjonskomitéen at du bare ble ført opp som varaordførerkandidat? Tror du at Senterpartiet taper stemmer fra kvinner til de andre partiene på grunn av dette?

Jeg tror tvert imot at Senterpartiet vinner på å ha Knut Olav Omholt som ordførerkandidat. Han er tross alt den eneste ordførerkandidaten med erfaring fra denne stillingen og er derfor best egnet. Jeg for min del,  ba om andre plassen selv og er godt fornøyd med det. Det handler om den politiske erfaringen jeg fortsatt mangler. Tenk i tillegg hvor kjedelig det hadde vært med bare kvinnelige ordførerkandidater!

3) Hva tror du vil skje med kjøpet av Torget 1? Blir dette kommunens nye rådhus eller blir det videresolgt med et stort tap?

Jeg har ikke noen sterke meninger om fremtiden til Torget 1 men mener,  at når vi først har kjøpt det så bør vi bruke det til felles beste. Beliggenheten kunne ikke vært bedre for noen av kommunens funksjoner og jeg håper og tror at det blir brukt til noe av det vi har behov for.

4) Hvorfor valgte du å bli medlem av Senterpartiet?

Jeg har alltid vært samfunnsengasjert og det var ikke vanskelig å si ja, når jeg først ble spurt. Da har jeg allerede stemt på Senterparti flere ganger, og det var det partiet jeg var minst uenig med.

5) Hvilket utvalg ønsker du å bli medlem av?

Jeg har vært medlem i Hovedutvalg for miljø kultur og næring og synes det var et spennende utvalg, men hva blir best for partiet etter dette valget får vi se nærmere på når resultater er klare.

6) Ettersom Senterpartiet blant annet sammen med Arbeiderpartiet stemte for å innføre eiendomsskatt, er det vel helt utenkelig for dere å inngå i en koalisjon med Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti etter valget? Disse partiene har jo gått til valg på å fjerne eiendomsskatten. Tror du de kommer til å avskaffe den?

Senterpartiet er et sentrumsparti og kan samarbeide på begge sider. Vi kommer nok til å velge dette utfra hvor det blir mulig å få størst gjennomslag for vår egen politikk.

Jeg tror faktisk ikke det er mulig å avskaffe eiendomsskatt slik den økonomiske situasjonen i Larvik er nå. I hvert fall ikke med en gang. Vi vil heller øke bunnfradrag og sørge for å holde eiendomsskatt på minimumsnivå men samtidig ha mulighet å tilby innbyggerne de tjenestene de har krav på med god kvalitet.

7) Sp blir av mange betraktet som et parti for landsbygda. Hva vil dere gjøre for å trekke til dere velgere fra byen?

Vår politikk retter seg mot alle, uansett hvor de bor. Vi ønsker at alle skal ha samme tilgang på tjenestene uavhengig av bosted. Vi ønsker fokus på forebygging og tidlig innsats og vi tror at det gir større gevinst på sikt uavhengig av hvor du bor. Men vi ønsker også levende sentrum og vil heller ha detaljhandel og tjenester der.

8) Elin Ørjasæter har blitt medlem av Larvik Sp. Hvordan vil dere nyttiggjøre dere av hennes erfaring og kompetanse?

Som lokallagsleder, blir jeg glad, hver gang vi får ett nytt medlem og dersom personen ønsker å engasjere seg litt ekstra, er det en glede og stor bonus for oss alle. Elin har vist oss allerede at hun ønsker å bidra og er fort blitt en del av teamet. Noen av oss er gode på å bake kake, andre på korrekturlesing og for oss er begge like verdifulle! Vi kommer nok til å benytte oss også av det Elin er god på!

9) Følgende står skrevet på din Facebook-side: «In a world where you can be anything. Be kind» (oversatt: «I en verden hvor du kan bli hva som helst, bli snill»). Er det ikke vanskelig å være snill i politikken? Er ikke det en arena for hestehandel og brutte valgløfter?

Det er ikke vanskelig å være snill i politikken, nei. Jeg har tro på at mye kan løses på en fredelig måte og jeg ser at flere av oss ønsker andre løsninger enn brutte valgløfter. Det er mange gode kandidater på alle lister og jeg har tro på at det går an å være snill og uenig samtidig. Det er meg det kommer an på og jeg tror det er på tide å endre det «stygge» bilde av politikkere i Larvik flere maler i kommentarfeltet i øp eller på Facebook.

10) Det har framkommet opplysninger i media om sterkt kritikkverdige forhold ved sykehjemmene i Larvik. Hva vil dere gjøre for å bedre forholdene?

Vi vil jobbe for å øke bemanning der det er nødvendig men også ha fokus på midler til å øke kompetansen i helse, der det er behov for det. Det jobbes veldig godt allerede fra før og jeg er trygg på at ledere i helse har kvalitet i tjenesten på dagsorden. Så handler mye om de etiske dilemmaer med tanke på selvbestemmelse og eventuell bruk av tvang.

11) Hva er Sps holdning til Venstres forslag om å etablere nærmiljøutvalg?

Vi ønsker nærmiljøutvalg velkommen. Fokus på å utvikle nærmiljøene er et av de viktigste oppgavene for oss og det kan være en god start for videre arbeid i og rundt våre lokalsentra.

12) Hvilke saker kan IKKE Sp kompromisse om?

Vi ønsker å beholde Hvarnes skole og barnehage og dette er noe vi ikke kommer til å gi oss på. Vi vil heller ikke akseptere eventuelle kutt i lavterskeltilbud med forebyggende effekt da dette genererer merkostnader og behov for flere tjenester på sikt.

13) Hva vil dere gjøre med alle tomme bygninger som kommunen eier? Dere vet at jo at ubrukte bygninger forfaller og derfor blir vanskeligere å vedlikeholde – og kanskje også å selge. Kan det være aktuelt å selge ubenyttede bygninger, og i så fall hvilke? Vil dere rive Torstrand skole?

Det kan være aktuelt å selge noen bygninger som kommunen ikke har planer eller behov for å bruke selv. Dette må eventuelt vurderes I hver enkelt tilfelle. Så langt jeg har forstått er det fattet vedtak om å rive Torstrand skole.

14) Hva er ditt syn på bevaring av eldre bygninger?

Jeg mener at det ikke er mulig å svare generelt på dette. Det er miljømessig gunstig å bevare eldre bygninger fremfor å bygge nye, men det må samtidig vurderes i forhold til hva disse skal kunne brukes til. Det er ikke alltid mulig å tilpasse dette til behovet.

15) Var det riktig av Larvik kommune å kjøpe ei tomt på Farriseidet til 8 millioner kroner?

Jeg mener at det var strategisk riktig, ja!

16) Er det ikke viktig for Sp å spille på lag med innbyggerne? Hvordan er synet i dag på hvor en ny jernbanestasjon skal ligge?

Vi må forholde oss til de vedtatte planer så lenge disse er gjeldende. Så vil tiden vise om det blir realisert på noe tidspunkt.

17) Burde ikke Senterpartiet hatt flere velgere i Brunlanes? Skyldes dette at Per Manvik har fått med mange bønder over i FRP?

Det er nok best å spørre velgere om, men lokalvalget handler i mye større grad om enkeltmennesker. Det er ofte viktigere for velgere å stemme på den personen/kandidaten de kjenner til eller mener er best egnet enn på partiet. Det kan være en av grunnene til at Frp får flere stemmer i Brunlanes.

18) Larvik har jo alltid vært arbeiderklassens kommune. Likevel har flere hundre arbeidsplasser de siste årene gått tapt, fordi hjørnesteinsbedrifter har blitt lagt ned. Hva vil KrF gjøre for å lokke til seg nye bedrifter og stimulere?

Jeg kan ikke svare for KrF men Senterpartiet ønsker å tilrettelegge for gode næringsområder. Vi ønsker attraktive arbeidsplasser i hele kommunen og vi vet at dagens (og fremtidens) mulighet for å jobbe fjernt kan tiltrekke flere bedrifter som ikke er avhengig av oppmøte og dermed plass til alle ansatte samtidig. Det er billigere å etablere slike arbeidsplasser i distriktene og vi må sørge for at det er godt tilrettelagt infrastruktur for disse.

19) Hva er dine beste egenskaper, og hva er dine verste egenskaper?

Jeg liker å se helheten, er god på tall og liker å sette meg godt inn i saker. MEN jeg er ganske utålmodig. Jeg er opptatt av å få ting til å skje og det kan like godt være litt av både det beste og det verste av mine egenskaper. Noen ganger er det lurt å stoppe opp og tenke gjennom litt ekstra. Her har jeg heldigvis gode kolleger I partiet som kan få meg til å se ting fra forskjellige perspektiver. Sammen er vi sterke!

20) Har du noe å si til Larviks innbyggere til slutt?

Det er nå du kan bestemme hvem du vil skal styre i Larvik de neste årene. Det er mange gode kandidater og jeg er sikker på at du finner minst ett parti du er enig med. Bruk stemmeretten din!

 

Bøkebloggen takker Eliza Marie Gudem for utfyllende svar på spørsmålene og vi håper leserne her fikk svar på aktuelle saker.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *