Staverns første avis, Fredriksværns Adresse og Laurvigs Correspondent, skal ha startet 14. april 1847 og fortsatte som Nordstjernen 4. juli samme år. Nordstjernen utkom to ganger i uka. Utgiver var Jens Steenberg (født 4. desember 1824 i Tønsberg, død 31. desember 1884 i Horten), og avisa ble trykt hos Jens Steenbergs Bogtrykkeri. Steenberg hadde bokhandler Johan Preutz som sin kommisjonær og korrespondent i Larvik.

Faksimile av tegning fra Gjengangeren 14. april 1951. Gjengitt med tillatelse av ansvarlig redaktør Torgeir Lorentzen.

Da det ble kjent at hovedbasen for Marinen skulle flyttes fra Fredriksværn til Horten, ville også Steenberg flytte dit. Det forelå 23. juli 1849 en søknad fra ham i Borre formannskap om han kunne få slå seg ned som boktrykker i Horten eller Borre. Steenberg hadde likevel slåss friskt for å beholde Fredriksværn som hovedbase. Våren 1848 fant det sted en varm diskusjon mellom Nordstjernen og ChristianiapostenNordstjernen anså at flyttingen var planløs og uhensiktsmessig. «Er det meningen at Fredriksværn skal totalt tilintetgjøres og evakueres?» spurte avisa.

I utgaven av 20. september 1850 stod dette: «Ved kgl. Res. er det tilladt dette Blads Udgiver at anlægge og drive Bogtrykkeri i Nærheden af Horten». Man kunne lese følgende i Morgenbladets utgave av 7. juli 1851: ««Nordstjernen» tager i sit No. 53 Afsked med sit Publikum, bebudende sin gjenopstandelse som «Hortens Blad».»

Første nummer av Hortens Blad ble utgitt 20. juli 1851. Fra 1. januar 1852 het avisa Gjengangeren med undertittelen Blad for Horten, Borre, Åsgårdstrand og Våle. Resten er – som det heter – historie.

Morten Bakkeli

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *