Debatten om privat versus offentlige helsetjenester tilspisser seg i innspurten til valgkampen.

1 september 2023 har Velferdsmiks publisert en sak fra Risenga bo- og omsorgssenter i Asker. I saken settes det fokus på privat og kommunal drift av helsetjenester. 

Her er litt av det som er skrevet i saken 1 september og nedenstående skrevet med blått er sitat fra saken.

1. april 2022 fikk Mette Lise heldøgnsplass på Risenga bo- og omsorgssenter i Asker kommune, et privat sykehjem som drives av Stendi.  Men hver dag klokken 14.00 kommer Kjell til Risenga og tilbringer resten av dagen med kona.

Før kona kom på sykehjem, hadde ikke Kjell noen kjennskap til eldreomsorgen, eller oppfatning av privat versus offentlig helsevesen.

– Vi hører jo stadig historier om eldreomsorgen som ikke er særlig hyggelige. Hvorfor tror du det er så bra på Risenga? 

– Jeg tror at ledelsen er alfa og omega. Jeg ser at de som jobber her føler seg trygge og får tillit. De har varme hender og gode smil. Jeg mener at skal vi klare å løse alle oppgavene helsevesenet står foran, må vi jobbe sammen. Politikk skal være sunn fornuft, fastslår han.

En av dem som er på vei tilbake til Risenga etter en periode på et kommunalt helsehus, er sykepleier Ewa Piwonska.

– Hadde jeg fått like godt arbeidsmiljø og like mange faglige utfordringer, ville jeg kanskje fortsette i kommunal sektor. Men for meg handler det ikke om privat eller offentlig, men om hvordan ting er organisert. Jeg velger å jobbe der hvor jeg har gode kolleger og kan gi en kvalitet på behandlingen som jeg føler beboerne fortjener, sier hun.

– Hadde jeg fått like godt arbeidsmiljø og like mange faglige utfordringer, ville jeg kanskje fortsette i kommunal sektor. Men for meg handler det ikke om privat eller offentlig, men om hvordan ting er organisert. Jeg velger å jobbe der hvor jeg har gode kolleger og kan gi en kvalitet på behandlingen som jeg føler beboerne fortjener, sier hun.  

– Sykepleiere, leger, hjelpepleiere og assistenter er alle like viktige, men har ulike oppgaver overfor pasientene. Jeg mener det er viktig at oppgavene blir fordelt i tråd med utdannelsen. Man kan ikke forvente at vi skal gjøre «alt». En sykepleier skal gjøre de oppgavene vi er utdannet til å utføre, slår hun fast.  Les hele saken i Velferdsmiks her. 

Sitat slutt.

Kan private og offentlige aktører spille hverandre gode og kan kommunene se at det går an å løse ting på andre måter enn det gjøres i dag?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *