4 august 2023 sendte Larvik kommune ut et infoskriv til pårørende med pasienter på Tjølling sykehjem.

Som tidligere informert, skal det etableres 12 nye plasser for heldøgnsomsorgs tjenester og 7 forsterkede plasser for personer med demens på Tjølling sykehjem. I tillegg skal bygningsmassen oppgraderes med nytt sprinkleranlegg og ny kontorfløy. Dette medfører omfattende ombygging.

Det viser seg nå at dette arbeidet vil bli mer omfattende enn tidligere antatt, og det er derfor nødvendig å gjøre endringer i både fremdriftsplan og logistikk rundt pasienter og ansatte.

Desember 2023-oktober 2024.
Arbeidet har en forventet oppstart i desember 2023, og byggeperioden er beregnet til ca 10 måneder. I byggeperioden vil det være nødvendig å stenge både strøm og vann, og det vil av den grunn ikke være mulig å drive sykehjem i dette tidsrommet.

Flytting.
Fra ca. desember i år til oktober neste år vil derfor tjenestene på Tjølling sykehjem opphøre. Dette gjelder både sykehjemsdrift, dagsenteraktiviteter og kafedrift.

Det betyr at alle pasientene og brukere må flyttes til et annet sted hvor de vil motta de samme tjenestene som i dag. Kommunen jobber nå med å finne gode alternative løsninger for denne perioden.

Vi kontakter pårørende.
Som pårørende vil dere bli kontaktet så fortvi har avklart en alternativ løsning slik at dere får all informasjon dere trenger. Les hele brevet datert 4 august 2023 her, Viktig info Tjølling sykehjem.

Bøkebloggen tok lørdag kontakt med Rune Høiseth / utvalgsleder for Helse og omsorg i Larvik kommune for å høre om hvor de ca 50 pasientene på Tjølling sykehjem skulle flyttes i desember.

Vi sendte også en mail til utvalgsmedlemmene Per Manvik, FRP og Øivind Heyn, H og stilte de spørsmålene. Ingen av dem har svart opp så langt.

Høiseth svart opp dette på vår henvendelse og svaret sendte han videre til ordfører Erik Bringedal, kommunedirektør Gro Herheim og kommunalsjef Guro Winsvold:

«-Jeg uttaler meg med bakgrunn i et politisk vedtak vedr denne rehabiliteringen og omgjøring av plasser . Alt til det bedre .»
«-Jeg sitter ikke på saken nå eller den dokumentasjon som ble lagt frem , så det må i såfall administrasjonen legge frem .»
Mvh

Rune HøisethVaraordførerPolitisk ledelse, Ordførerkontoret. 

Bøkebloggen har blitt kontaktet av pårørende på Tjølling sykehjem som har hørt rykter om at pasientene og ansatte skal flyttes til Nygård sykehjem i Sandefjord i 10 måneder mens oppussingen blir gjort. Pårørende er nå innkalt til informasjonsmøte fredag 15 september klokka 14.00.

I morgen kveld er det kommunestyremøte i Larvik og det er sendt inn en melding på denne saken.

Du kan lese en sak som handler om Nygård sykehjem i Sandefjord her. 

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.