Når det nye Larvik kommunestyre konstituerer seg senere i høst, er følgende klart: Birgitte Gulla Løken (H) blir kommunens første kvinnelige ordfører, mens Gina Johnsen (FrP) blir varaordfører. Elin Nyland (AP) får den uoffisielle stillingen som opposisjonens leder, fordi hun fronter det største partiet utenfor den regjerende koalisjonen.

Selv om resultatene i Larvik til en stor grad følger resultatene på riksplanet, er det klart at de partiene som ønsker å avskaffe eiendomsskatten blir belønnet (H og FrP) og at AP/SP/MDG (men ikke SV og V) – som ønsker å beholde den – blir straffet. Ett resultat av valgresultatet kan være at kommunaldirektør Gro Herheim trekker seg. FrPs Erik A. Sørensen uttalte følgende til Bøkebloggen«Etter valget og med et sterkt borgerlig flertall vil sannsynligvis vår nåværende kommunedirektør si opp sin stilling. Hun erkjente ved budsjettfremleggelse at hun ikke klarer å drifte kommunen uten eiendomsskatt.»

INP gjør også her et fint valg og får inn to representanter.

H, FrP og KrF, som gikk til valg på at de skulle gå sammen og danne en koalisjon, får til sammen 22 mandater.

AP, SV, SP, V, MDG og R utgjør opposisjonen med 17 mandater.

Vi vet ikke hvor INP kommer til å lande på den borgerlige eller rødgrønne siden. Partiet får to mandater.

Larvik følger til en stor del de samme strømningene som gjelder på landsbasis.

HØYRE: Høyre har imidlertid en større fremgang her enn nasjonalt (+7,2% mot +5,8%). Velgerne har åpenbart glemt Birgitte Gulla Løkens utsagn om «sinte hvite menn» og brudd på valgløftet om Varden barnehage i Stavern. Viktigst for dem var nok at Høyre ville fjerne eiendomsskatten. Partiet får elleve mandater, som er tre flere enn i inneværende periode. Ine Vedeld, som før valget sto fram i ØP og klaget over at hun hadde mistet sin brukerstyrte assistanse, tok det siste mandatet.

FREMSKRITTSPARTIET: Fremskrittspartiet har også en markant større fremgang i Larvik enn på riksplanet (+6,7% mot +3,2%). Det viktigste for velgerne har åpenbart vært at også dette partiet ønsker å fjerne eiendomsskatten. Derfor har de lukket øynene for førstekandidat Per Manviks munnhuggerier med ordfører Bringedal og varaordfører Høiseth, hans merkelige innspill om å stenge Storgata, insinueringen om at kommunaldirektørens saksbehandlere drev med urent spill i vannverkssaken samt «amnestiene» i Kjose. Det er mye mulig at velgerne har belønnet ham, fordi han var én av få som stemte mot kjøp av Torget 1. FrPs fremgang kan selvsagt også skyldes at partiet hadde en kvinnelig ordførerkandidat: Gina Merethe Johnsen. Per Manvik blir høyst sannsynlig gjenvalgt som leder for planutvalget. Partiet får ni mandater, som er tre flere enn i denne perioden. Både den tidligere gruppeføreren for Bedre Larvik, Erik A. Sørensen, og den kontroversielle Rolf Gjerstad kommer inn.

KRISTELIG FOLKEPARTI: Kristelig Folkepartis oppslutning i Larvik er nokså lik det den har nasjonalt (+0,2% mot 0%). Det har altså ikke fått så stor uttelling på løftet om å fjerne eiendomsskatten. Partiet beholder sine to mandater.

ARBEIDERPARTIET: Tilbakegangen i Larvik følger det nasjonale mønsteret (-3,8% mot -3,1%). Den tilskrives en misnøye mot partilederen Jonas Gahr Støre. Det er også eksempler på kommuner der AP har gått fram, slik som Stavanger og Tromsø. Det er rimelig å anta at AP i Larvik tapte stemmer på at det før valget innførte eiendomsskatt. Det er få eller ingen partier som vinner et valg etter at det har innført høyere skatter. Vi tror også at det dårlige valgresultatet kan skyldes leder for hovedutvalget for helse, omsorg og mestring Rune Høiseths totale fravær i debatten om de elendige forholdene ved Furuheim sykehjem. Velgerne kan ha sett ham som et symbol på den feilslåtte sykehjemspolitikken i Larvik. AP får åtte mandater, som er en tilbakegang på én.

SOSIALISTISK VENSTREPARTI: SV har en noe større fremgang i Larvik enn på riksplanet (+1,6% mot +0,7%). Leder Kirsti Bergstø holdt en svært optimistisk tale på partiets valgvake i Oslo. SV i Larvik har nok tatt flere stemmer fra Rødt, fordi venstreorienterte velgere har hatt større tillit til den erfarne Gunnar Eliassen (som begynte sin politiske karriere i Larvik bystyre allerede i 1980) og ikke det uskrevne politiske bladet Jan Carroll Henriksen. SV får inn tre representanter, som er én mer enn i dag. Partiveteranen Bergljot Styrvold er den tredje.

SENTERPARTIET: SP har ikke like stor tilbakegang i Larvik enn nasjonalt (– 5,3% mot -6,2%), men har tydeligvis blitt straffet for sin støtte til eiendomsskatt. SP får bare inn to representanter, som er tre færre enn nå.

VENSTRE: V og SV er de eiendomsskattvennlige partiene som faktisk går fram i Larvik (+1,6% mot +1,1%). V har også gått fram nasjonalt. Partiet får to mandater, én mer enn i dag. Kari-Lise Rørvik får selskap av Lardal-politikeren Magdalena Lindtvedt.

MILJØPARTIET DE GRØNNE: Den lokale og nasjonale tilbakegangen til MDG er nesten identisk (-2,5% mot -2,7%) og kan ikke bare skyldes gruppeføreren Hallstein Bast og hans støtte til eiendomsskatten. Kanskje MDGs ekstreme valgprogram for Oslo har skremt bort velgerne i de andre kommunene? Kanskje føler noen at partiet går for langt i klimasaker, eller kanskje føler de at andre partier er bedre i slike saker? Partiet mister ett mandat, slik at Bast blir eneste representant.

Det er interessant å merke seg at partiets andrekandidat, landskapsarkitekt Camilla Fjellvik Paulsen, ikke blir valgt inn i det nye kommunestyret. I enkelte kommuner har spørsmålene om politikerne skal forby nye høyhus og legge føringer for at nye bygninger i langt større grad skal være arkitektonisk utformet i tradisjonell stil vært en del av valgkampen. Paulsen ble av Bøkebloggen forelagt spørsmål om hennes syn på dette, men hun svarte at hun ikke tid til å besvare dem. Kanskje hadde hun blitt valgt inn, dersom hun hadde delt sine synspunkter med Larviks innbyggere?

RØDT: Rødts tilbakegang i Larvik er litt høyere enn det den er nasjonalt (-0,9% mot -0,3%). Som vi forklarte tidligere, tror vi at velgere på venstresiden foretrakk den erfarne Eliassen og ikke den ferske Henriksen. Brillesaken til Bjørnar Moxnes har sikkert også skadet partiet, og kanskje har ikke nåværende partileder Marie Sneve Martinussen det som skal til for å appellere til velgerne. Jan Carroll Henriksen blir eneste representant. Andrekandidaten Bjørg-Eva Jensen kom – trass i sin kjendisstatus og sitt debattinnlegg i ØP om spesialpedagoger i skole og barnehage – ikke inn.

Under den direktesendte valgvaken fra Bølgen i natt var Gulla Løken mer vag i sin uttalelse om når eiendomsskatten skal fjernes. Men vi tror at Gina Johnsen og FRP vil fjerne den hurtigst mulig?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *