Nå blir det antagelig comeback for Per Manvik som ny leder i Planutvalget.

Det er sikkert mange som husker perioden fra 2007 til 2011 hvor Manvik var leder i Planutvalget og medlemmer var  Gulla Løken fra Høyre, Holm fra KRF, Gabrielsen fra Larvikslista og Steinar Nyland fra AP.

Her er litt av det som ble skrevet i en sak i ØP 26 november 2007 og nedenstående skrevet med blått er sitat fra saken.

– Det skal merkes at det er et nytt flertall, lover Birgitta Gulla Løken.

Høyrerepresentanten har vært vararepresentant for planutvalget i fire år, men på tirsdag går hun for første gang som representant i det nyvalgte planutvalget.

Den nye lederen er Per Manvik (Frp), som har åtte års erfaring fra planutvalget.

I tillegg er Øyvind Gabrielsen (LL) gjenvalgt, Steinar Nyland (Ap) nyvalgt og Olaf Holm (Krf) nyvalgt.

Sistnevnte er den nye «jokeren», i følge Gulla Løken. De siste årenes planutvalg har vært mye preget av tre mot to stemmer, ofte ikke til fordel for Høyre og Fremskrittspartiet. Men med den nye «jokeren» fra Krf, håper de å få snudd mange saker. Jokeren selv tror også at det blir endringer i en del saker.

– Vi er enige om at vi skal legge oss på en mer næringsvennlig linje, og gjøre det enklere i forhold til å etablere seg. Skal vi ha penger til sosiale goder, er det viktig å ha et planutvalg som gir rom til de som skaper verdier, bidrar med skatt og gir en mer bærekraftig kommune, sier Olaf Holm.

Mange har de siste årene fått avslag i sine byggesøknader, og mange har fått utsatt saken i påvente av at Manvik skal ta over.

– Er det fordi da vet de at utbyggere nå vet at et nei blir til et ja?

– Nei, ikke automatisk, men i utgangspunktet skal vi være positive og bruke mer skjønn, sier Manvik.

Han vil også til å satse på en mer effektiv saksbehandling, blant annet ved å delegere enklere dispensasjonssaker til administrasjonen.

– Vi har vært på befaring mange steder, hvor det ikke har vært nødvendig. Utbygger skal også oppleve større grad av fleksibilitet, sier Manvik.

Manvik er også opptatt av å redusere maktinnflytelsen fylkesmannen har over kommunen.

– Fylkesmannen overprøver stadig saker som planutvalget har vedtatt. Vi skal jobbe for å svekke denne innflytelsen. Når vi gjør et enstemmig vedtak, skal ikke en tilfeldig byråkrat fra de overordnede myndighetene overprøve det, sier Manvik. Les hele saken i ØP fra 2007 på linken her. 

Sitat slutt.

Hvis Per Manvik blir den nye lederen i Planutvalget så håper vi at han som leder tar med seg alle de nye medlemmene på et kurs for å sette seg inn i lovlighetene av å gi dispensasjoner. Mange kommuner i Norge har det siste året hyret inn Holth & Winge AS for å holde kurs.

Det er om lag 15 år siden Fredrik Holth og Nikolai Winge møttes i anledning en middag på NMBU. De fant raskt ut at de begge hadde et brennende engasjement for det samme – nemlig plan- og bygningsrett.

For noen år siden ble de enige om å etablere Holth & Winge AS. Selskapets visjoner og mål er hårete, men like fullt er de begge optimister av natur. Holth & Winge skal lære opp alle landets kommuner i plan- og bygningsrett.

Hvor går skillet mellom juss og politikk i plan- og bygningsretten? Ikke alltid lett å vite, men like fullt veldig viktig å kjenne til for både administrasjonen og lokalpolitikere i kommunene,

Larvik kommune trenger dette kurset før det nye Planutvalget skal ha sitt første møte før jul.

Saken er sendt både Per Manvik og Olaf Holm for en kommentar før publisering, men ingen har svart opp så langt.

(Kjell R Hansen har laget tegningen i saken og Bøkebloggen har fått tillatelse til å trykke den.)

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *