13 september 2023 har Bergens Tidene publisert et debatt innlegg. Innlegget er skrevet av en 16 åring som har hatt sommerjobb på et sykehjem og her oppsummerer hun sine opplevelser de fire ukene hun jobbet. 

Her er litt av det som er skrevet i saken 13 september og nedenstående skrevet med blått er sitat fra saken.

Gjennom fire uker fikk jeg innblikk i hvordan det er å jobbe på sykehjem i Bergen. Jeg oppdaget stor variasjon og flere muligheter til forbedring.

Etter disse fire ukene ser jeg at det er stor variasjon i hva man kan få ut av en ordinær arbeidsdag. Jeg mener vi kan gjøre eldreomsorgen bedre og triveligere – både for brukere og dem som arbeider i sektoren – med de ressursene vi allerede har. Vi kan drømme om bedre lønninger. Vi kan drømme om at de setter av mer penger til eldreomsorgen – og vi kan drømme om lett tilgjengelig arbeidskraft.

Per nå er vi nødt til å forholde oss til de kortene vi allerede har på hånden.

De første dagene var tunge. Jeg hadde i forkant av jobben vært på infomøte der vi fikk instrukser om hva som var greit og ikke greit når man var på jobb. Privat mobil skulle være i bagen. Bordet skulle ikke ryddes av før alle var ferdig å spise. Beboerne skulle bli sett og hørt, her var respekt et viktig nøkkelord.

Det overrasket meg derfor å se hvordan flere ansatte ikke overholdt disse reglene. Hvordan tiden etter stell på morgenen ofte ble brukt inne på kontoret med oppmerksomheten klistret i mobilen i stedet for ute rundt frokostbordet med de eldre.

Dette er siste stopp for beboerne. Vi må vise respekt og se på det som en flott mulighet å få ta del i disse menneskenes liv. De har gjort en stor innsats på jobb og hjemme og fortjener verdighet i siste del av livet.

Les hele debatt innlegget i Bergens Tidene her.

Sitat slutt.

Denne historien er fra Bergen kommune, men dette er nok noe som skjer i alle kommuner. Og igjen er det snakk om ledelsen som tillater dette.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *