Elveveien i Larvik kommune går fra krysset med Kanalgata/Revet på Torstrand, langs vestsida av Lågen til Lågendalsveien ved Bommestad.

Veien, som åpnet 11. november 1988, er ca. 5,4 kilometer lang. Den er en viktig inn- og utfartsvei og industrivei som også står i forbindelse med havn og fergeterminal.

Det var angivelig Johan Sverdrup som kom med idéen om Elveveien i 1860-årene.

I 1980-årene ble den satt opp på sakslisten igjen. Larvik bystyre vedtok å bygge Elveveien, mens det i Hedrum kommunestyre i 1984–1985 var en massiv motstand mot dette. Hele Senterpartiet gikk mot Elveveien. Arbeiderpartiet og Høyre var splittet i to, men motstanderne av Elveveien var i flertall. I 1985 vedtok Hedrum kommunestyre at den skulle anlegges.

Morten Bakkeli var på den tiden medlem av Elveveikomitéen, som i 1984 ble etablert av seks personer i Reipbanegata. Han forteller at larvikpolitikerne forholdt seg passive.

Den tidligere ordføreren Gunnar Ellefsen, som satt i Vestfold fylkesting, ønsket veien.

Fylkestinget, hvor de fleste medlemmene kom fra midt- og nordfylket, ville i stedet bevilge penger til «Sydoverveien» i Horten.

Bakkeli bad fylkesordfører Sverre Nordby om Elveveikomitéen kunne stille opp som deputasjon under fylkestingets møte på Grand hotell i 1985. Han fortalte at veien hadde en enorm støtte blant beboerne i de sterkt trafikkerte gatene i Larvik og Hedrum, noe som hadde kommet til uttrykk i underskriftskampanjer, at lederne for berørte barnehager og skoler samt Transportsentralen ønsket den.

Nordby sa da at han ikke hadde fått inntrykk av at det var så stor interesse for Elveveien i Larvik, men at han nå forstod at det var tilfelle. Han kom til å foreslå at fylkestinget kom til å bevilge penger både til Elveveien og «Sydoverveien».

Bakkeli bad også om at fylkestingets medlemmer måtte på befaring, siden de fleste av dem kom fra midt- og nordfylket. Det sa Nordby ja til.

I 1988 ble Elveveien høytidelig åpnet, men Elveikomitéen ble ikke invitert til å delta på banketten på Grand hotell.

Veien hadde kostet 50 millioner kroner da den sto ferdig i 1988.

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.