Jeg husker TV-reklamen for Felix-produktene for en del år tilbake med slagordet «Felix gör det goda godare». Jeg visste ikke den gang at en mann fra Nanset hadde vært direktør for dette konsernet. Her er det en lenke til en svenskspråklig artikkel på Wikipedia om AB Felix AB Felix – Wikipedia

Og en stor takk til Bjørn Gavelstad for hans store interesse og fine bilder til kveldens sak.

Bjørn Gavelstad (født 6. april 1939 i Hedrum) er pensjonert industrileder. Foreldrene var bygningssnekker Kristoffer Gavelstad (1896–1981) fra Lardal kommune og hjemmeværende, tidligere barnepleier Borghild Marie, f. Gjertsen (1908–1990) fra bruksnummer 11 under gården Rekkevik (Frams vei 5) i Tjølling kommune.

Bjørn Gavelstad hadde en eldre søster, Elsa, gift Jacobsen (1936–1999).

Bjørn Gavelstad Foto: privat

Adresse ved fødselen var et hus i Fagerliveien på Hovland. Kristoffer Gavelstad kjøpte i 1940 tomta til eiendommen «Furutun» (Heibergs vei 45) på Nanset, der han selv bygde familiens hus.

Heibergs gate 45 Foto: Bøkebloggen

Gavelstad ble nummer tre i utforrennet for gutter i 3. klasse, som ble arrangert av Nanset skole i februar 1948.

Han avla examen artium ved Larviks kommunale høyere almenskole i 1957.

Gavelstad studerte ved Handelshøyskolen i København 1958–1961 og arbeidet som selger hos frukt- og sjokoladegrossist Lohne Reiersen 1962–1964. Gavelstad fikk et tilbud om å bli produktsjef ved svenske Reymersholms Livsmedel AB.

Gavelstad, Svarstad Foto: privat

Bjørn Gavelstad giftet seg 10. juli 1965 i Larvik kirke med kosmetikkonsulent Bjørg Hellingsrud (1944–) fra Svarstad. Paret flyttet til Helsingborg i Sverige rett etter bryllupet, i 1968 til Eslöv og i 1973 til Höör. Sammen fikk de to barn.

Han mintes følgende ord i et intervju med Østlands-Posten i avisas utgave av 24. desember 1984: «Min beste lærer ved skolen i København, Max Hansen, sa imidlertid til meg at Sverige på det tidspunkt var det beste stedet hvor jeg kunne få omsatt i praksis det jeg nå hadde skaffet meg av teoretisk grunnlag. Dette var bakgrunnen for at jeg søkte meg til Sverige — som en «praksisperiode».» Gavelstad ble ansatt 2. januar 1964 og hadde stillingen fram til 1968. Det var opprinnelig meningen at han bare skulle ha den i halvannet år for deretter å bygge opp en organisasjon i Oslo. Det ble aldri noe av. Allerede et halvt år etter at Gavelstad hadde begynt i Reymersholms Livsmedel AB (som ble eid av Svenska Sockeraktiebolaget) ble også AB Felix kjøpt av samme selskap. En utredning om den framtidige strukturen for Sockeraktiebolagets selskaper ble gjort, og Gavelstad ble i den sammenheng tilbudt å være med på den reisen i stedet for å vente på en eventuell forandring av planene for Norge. Han takket ja til dette, som virket som et mer spennende alternativ. Gavelstad ble direkte ansvarlig for hele Reymersholms sortiment og senere for innfusjoneringen i AB Felix, som ble et resultat av utredningen, og som skjedde i løpet av 1967-1968.

Bjørn Gavelstad Foto: privat

Gavelstad var assisterende markedssjef ved AB Felix 1968–1971, markedssjef 1971–1976, markedsdirektør 1976–1981 og ble i 1981 administrerende direktør for AB Felix’ virksomhet i Sverige. Han ble 1. juli 1984 konsernsjef og administrerende direktør for Felixkonsernen, en stilling han hadde fram til 1989, da Volvo som eier av Felixkonsernen og et antall andre næringsmiddelselskaper fusjonerte disse med AB Procordia. Gavelstad ble da konsernsjef for den sammenslåtte matvaregruppen under Procordia Food.

Denne stillingen hadde han fram til Procordia ble kjøpt av norske Orkla i 1995. Etter en kortere tid som pendler til Oslo i ledelsen for Orkla Foods, flyttet han til Wien og bygde opp Orkla Foods International, som ansvarlig for Orkla Foods aktiviteter utenfor Skandinavia. Under en periode på to år kjøpte Orkla et antall selskaper i Øst- og Mellom-Europa.

Gavelstad var styreformann for Felix Austria i mange år på 1980– og 1990-tallet. Han fikk delstaten Burgenlands store ærespris (Das grosse Ehrenzeichen des Landes Burgenland) under en seremoni i Eisenstadt i 1991 for hans innsatser for næringslivet der.

Burgenlands store ærespris (Das grosse Ehrenzeichen des Landes Burgenland) Foto: privat

Gavelstad pensjonerte seg i 2002, men ble boende i Wien i ytterligere fem år.

Morten Bakkeli.

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.