At jeg har brukt ordet «patente» i tittelen, var egentlig en liten lek med ord. Det betyr «sikker og pålitelig» og «førsteklasses». Sinding var dette, men her brukte jeg ordet for å sikte til at han tok akvtivt del i grunnleggelsene av fundamentet for vårt patentvesen.

Ernst Anton Henrik Sinding (født 8. desember 1839 i Larvik, død 11. januar 1924) var cand.real. og den første direktøren (rektoren) ved Christiania tekniske skole (1873-1915).

Ernst Anton Henrik Sinding. Faksimile: fra Kongelige norske St. Olavs orden (1913)

Foreldrene var prest Otto Ludvig Sinding (1809–1880) og Dorothea Magdalena, f. Lammers (1813–1853). Faren var født i Fredrikstad, og moren var født i Trondhjem.

Ernst Anton Henrik Sinding giftet seg 22. april 1864 i Kristiania med Alfhild Bassøe (1846–1919). Hun var født i Elverum. Sammen fikk paret ni barn: Seks sønner og tre døtre.

Sinding avla examen artium i 1856 og ble cand.real. i 1863. Han jobbet som lærer ved Nissens latin- og realskole 1863-1865 og ved Aars og Voss skole 1864-1873. Sinding arbeidet også som amanuensis i fysikk ved Det Kgl. Frederiks Universitet 1865-1873. Han foretok somrene 1868 og 1869 med offentlige stipendier magnetiske undersøkelser langs Norges sydkyst. Sinding jobbet som lærer ved Den kgl. tegneskoles Konstruktionsklasse 1870-1873. Han var direktør (rektor) for den nyopprettede Christiania tekniske skole 1873–1915. Sinding var også hovedlærer i mekanikk. Skolen var viktig i utdanningen av norske teknikere og ingeniører før Norges tekniske høgskole ble etablert i 1910.

Cort Adelers gate 30: Christiania tekniske skole (fra 1889). Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Han besøkte i 1876 med stipend fra statskassen verdensutstillingen i Philadelphia

Sinding avla examen artium i 1856 og ble cand.real. i 1863. Han jobbet som lærer ved Nissens latin- og realskole 1863-1865 og ved Aars og Voss skole 1864-1873. Sinding arbeidet også som amanuensis i fysikk ved Det Kgl. Frederiks Universitet 1865-1873. Han deltok i magnetiske undersøkelser langs Norges sydkyst 1868–1869. Sinding jobbet som lærer ved Den kgl. tegneskoles Konstruktionsklasse 1870-1873. Han var direktør (rektor) for den nyopprettede Christiania tekniske skole 1873–1915. Sinding var også hovedlærer i mekanikk. Skolen var viktig i utdanningen av norske teknikere og ingeniører før Norges tekniske høgskole ble etablert i 1910.

Sinding var medlem av Christiania Vaabenøvelsesforening (nåværende Oslo Skytterlag) 1862–1875 og var dens formann 1864–1866. Ifølge boka Oslo Skytterlag · 1859–1959 klarte han fint å levere et «skoleeksempel» på god administrasjon ved de flytningene av banene, som fant sted i hans formannstid. Sinding var også en gjev skytter. Han fikk sølvkruttmålet som beste skytter to ganger samt Centralforeningens medalje. Han konstruerte også et «linsesikte», som imidlertid vakte en del diskusjon.

Sinding var assistent i Selskabet for Norges Vel ved behandling av patentsaker 1868–1886 samt medlem av Patentkommisionen 1886–1911 og dens avløser, Styret for det industrielle rettsvern 1911–1921.

Han var medlem av Kristiania bystyre 1885-1898 og av flere regjeringskommisjoner.

Ernst Anton Henrik Sinding var – i likhet med sin bror Gustav Adolf Sinding – en ivrig seiler og forgrunnsskikkelse i norsk seilsport. Førstnevnte utkastet en idé til ny kjølkonstruksjon (videre utformet av broren), som fikk stor betydning for norsk seilsport.

Han ble i 1882 slått til ridder av St. Olavs Orden for «almennyttig Virksomhed». Sinding ble i 1910 æresmedlem av Den Polytekniske Forening i Kristiania.

Han døde 11. januar 1924, 84 år gammel.

Morten Bakkeli

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.