De personene fra larviksdistriktet, som falt under den andre verdenskrig, har blitt hedret på krigsminnesmerker ved kirkene. Noen har også blitt hedret utenfor kommunens grenser, slik som blant annet Rolf Sannes (på Austmarka i Innlandet fylke) og Finn Walther Smith (på Ureddplassen i Nordland fylke).

Det var Knut Engum som gjorde meg kjent med Smith, da han 20. juli i år skrev om ham og la ut bilder av krigsminnesmerket over de 42 falne fra ubåten KNM «Uredd» i Facebook-gruppa Larvik i gamle dager.

Vi i Bøkebloggen retter en stor takk til Engum, som ga oss tillatelse til å bruke hans bilder.

Finn Walther Smith (født 26. september 1918 i Sandeherred (nåværende Sandar), død februar 1943 i Fugløyfjorden i Nordland fylke) var kvartermester II klasse i marinen.

Finn Walther Smith. Foto: Hentet fra Våre falne 4 (1951)

Foreldrene var jernbanetelegrafist Alf Smith (1896–1962) og husmor Borghild, f. Fjellanger (1900–1990). Faren var født i Drammen, og moren var født i Skien.

Smith ble – ifølge folketellingen 1920 og boka Våre falne · 1939–1945 · Fjerde bok – født i Sandeherred 26. september 1918, men – ifølge klokkerboka – døpt i Larvik kirke 1. november. Adressen da var Storgata 34. Huset brant i 1975. Ifølge folketellingen 1920 bodde Smith sammen med sine foreldre og yngre søster i Olavs gate 18 A. Huset ble senere revet.

Storgata 34. Foto: J.E. Ludwigsen / Larvik Museum

Larvik Yrkeskveldskole hadde 18. mai 1937 avslutning med utdeling av avgangsvitnesbyrd til elevene i 3. klasse. Smith var elev i 3. klasse A. (mekanikerne) og fikk karakteren 1,70 (Meget tilfredsstillende). Han avla maskinisteksamen ved Skiensfjordens mekaniske fagskole i Porsgrunn i 1939.

Smith dro til sjøs i Handelsflåten 10. januar 1940. Da krigen brøt ut i Norge i april 1940, meldte han seg til tjeneste i britiske Royal Navy. Smith ble 1. mars 1942 overført til Den norske marinen. Der tjenestegjorde han fra 19. oktober samme år som maskinbefal på ubåten KNM «Uredd» (P 41), som var en del av 9th Submarine Flotilla ved Dundee. KNM «Uredd» ble bygget ved Vickers Armstrong i Barrow-in-Furness. Hun ble sjøsatt 24. august 1941 og gitt av Royal Navy til Sjøforsvaret i slutten av 1941.

KNM «Uredd» – med en besetning på 32 – gikk 5. februar 1943 fra Lerwick ut på sitt siste oppdrag. Den reiste med kurs mot Norge med seks Kompani Linge-agenter om bord. De tilhørte gruppa «Seagull». Tre briter, som var utlånt fra Royal Navy og betjente radio og signaldetaljen, var også om bord.

KNM «Uredd». Foto: Forsvarets museer

«Uredd» hadde fått ordre om å landsette agentene i nærheten av Noviken. Deres oppdrag var å utføre sabotasje mot kraftforsyningen ved A/S Sulitjelma Gruber («Operasjon Seagull»), som var meget viktig for den tyske krigsindustrien. KNM «Uredd» skulle så til Mefjorden på Senja for å plukke opp to norske agenter og to av besetningsmedlemmene til den franske undervannsbåten «Junon», som var blitt etterlatt i Norge etter at «Junon» hadde måtte forlate dem i november 1942 («Operasjon Upsilon»). SIS-agent Paul Kristjern Nygaard var også med for å identifisere de fire skipbrudne. KNM «Uredd» hadde fått ordre om å forlate Mefjorden senest natten mellom 19. og 20. februar og gå tilbake til Lerwick. Oppdraget ble aldri utført.

I 42 år visste ingen hva som hadde hendt med KNM «Uredd». Først i 1985 ble ubåten funnet sørvest for Fugløyvær på 105 meters dyp ved hjelp av en miniubåt. Ifølge britisk etterretning hadde ikke Fugløyfjorden vært minelagt, men det var feil. Man kunne se at ubåten hadde blitt sprengt av en mine ved maskinrommet. Minen var tysk. Hele mannskapet, alle karene fra Kompani Linge, britene og SIS-agenten hadde omkommet. KNM «Uredd» var den eneste norske ubåt som ble tapt i kamp.
Se en video om KNM «Uredd» her

Finn Walther Smith fikk sitt navn på minneplaten. Foto: Knut Engum

Vraket ble 13. mars 1986 erklært som krigsgrav.

Et minnesmerke ble reist i 1987 og avduket av HM kong Olav V til minne om de 42 omkomne som fikk sin grav i Fugløyfjorden under den andre verdenskrig. Minnesmerket, som består av en stor marmorblokk med en sverdfisk på toppen og ble utformet av den islandske kunstneren Erlingur Jonsson, peker ut mot stedet der KNM «Uredd» forliste. Stedet der minnesmerket står kalles Ureddplassen (ved fylkesvei 17 vest for Mevik i Gildeskål kommune). Finn Walther Smith fikk sitt navn på minneplaten på minnesmerket.
Se en video fra avdukingen av KNM «Uredd» her. 

Minnesmerket. Foto: Knut Engum

Minnesmerket. Foto: Knut Engum

Han ble i 1946 tildelt 1 stjerne til krigsmedaljen post mortem for å ha kjempet i de norske væpnede styrker og falt for Norges sak.

Smith ble bare 24 år gammel.

Morten Bakkeli.

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.