Bøkebloggen publiserte 30 november 2021 «Eldreomsorg og leve hele livet». Innlegget var skrevet av Tone Margrethe Ambjørnsen Torgersen og du kan lese hele saken her.

Ideen om å lage en sertifiseringsordning for sykehjem oppsto i 2007, da sykepleierstudentene i lokalforeningen til Livsglede for Eldre i Trondheim mente det måtte være mulig å drive et sykehjem med livsglede som grunnleggende verdi.

I følge hjemmesiden til Livsglede for eldre så er det 7 sykehjem i Larvik kommune som er sertifiserte livsgledekhjem. Dette er sykehjemmene Furuheim, Grevle, Kvelde, Rekkevik, Stavern, Tjølling og Yttersølia. Les mer hos Livsglede for eldre her.

I følge Larvik kommunes hjemmeside så må sykehjemmene oppfylle disse ni kriteriene for å bli sertifisert :

  • Alle ansatte ved virksomheten skal vite hva sertifiseringsordningen er, og hva deltakelse innebærer.
  • Virksomheten skal legge til rette for at beboeren skal få mulighet til å opprettholde sine hobbyer og fritidssysler.
  • Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager og organisasjoner i nærmiljøet.
  • Virksomheten skal legge til rette for at beboer får komme ut i frisk luft minst en gang hver uke.
  • Virksomheten skal legge til rette for kontakt med dyr.
  • Virksomheten skal legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen.
  • Virksomheten skal legge til rette for å skape en hyggelig ramme rundt måltidene.
  • Virksomheten skal legge til rette for god kommunikasjon med pårørende.
  • Virksomheten skal legge til rette for å trekke årstidene inn som en naturlig del av hverdagen.

17 oktober 2023 har Sykepleien publisert saken «Det handler om at mamma og pappa skal få leve livet sitt.» Saken er skrevet av vMette Schultz.

Her er litt av det som er skrevet i saken 17 oktober 2023 og nedenstående skrevet med blått er sitat fra saken.

Jeg ønsker mine foreldre en hyggelig alderdom. Før de blir nødt til å ta imot offentlig hjelp, vil vi samle på gode opplevelser på tvers av generasjoner i det normale liv. Slik kan vi ha så mange gode minner og relasjoner som mulig å spille på når dagen kommer.

For jeg vet at dagen kommer når våre hyggelige stunder må flyttes til institusjonen sykehjem. Det er det offentlige som da skal ivareta mine kjære foreldre, og jeg blir i større og større grad en gjest i deres hverdag.

Det er ikke uvanlig at helsepersonell til slutt kjenner våre foreldre best, hva de liker, hva de får til og hva som skal til for å mestre livet slik det er blitt.  

Nylig la regjeringen frem statsbudsjettet for 2024. Livsglede for eldre finansieres delvis over statsbudsjettet, og tilskuddet kuttes med 1/3. Det er krise for eldreomsorgen. Dersom dette statsbudsjettet blir vedtatt, er det den omsorgsfulle helsehjelpen for mamma og pappa som står på spill. 

Det handler ikke om svære arrangementer som koster masse penger. Det handler ikke om sølvskjeer eller luksus. Det handler om å få leve hele livet så normalt som mulig. Det krever at man blir kjent med beboerne og at man leter etter muligheten for gode opplevelser. Les hele saken her.

Sitat slutt.

Da får vi håpe regjeringen og Stortinget vil revurdere de planlagte kuttene i 2024, og prioritere eldreomsorgen.

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.