En føler seg priviligert når en leser at to av ens lærere er omtalt i ledende oppslagsverk: Kjell Ronald Hansen og Arnold Jacoby.

En stor takk til Hansen. Hans omfattende referanseliste var til stor nytte for artikkelen. Han deltok også svært aktivt i dens tilblivelse.

Kjell Ronald Hansen (født 16. september 1941 i Larvik) er tegner, maler, grafiker, illustratør, avistegner, grafisk formgiver, tidligere kunstanmelder og lærer. Han vedkjenner seg en sterk interesse for historie generelt og lokalhistorie spesielt. Hansen har blitt innkjøpt av Statens kunstakademi, Larvik kommune og Svanvik folkehøgskole.

Kjell Ronald Hansen. Foto stilt til disposisjon av Kjell Ronald Hansen.

Han hadde eget grafikkverksted på Bøkeskogen Kultursenter med grafikkpresse for dyptrykk på Bøkeskogen Kultursenter 1979–1988.

I et intervju i Østlands-Postens utgave av 15. september 2011 i forbindelse med sin 70-årsdag sa Hansen dette: «Interessen for tegning, maling og også fotografering har nok også bidratt til å utvikle gleden ved å oppleve naturen – det store i det lille. Å studere og tegne for eksempel en blomst blir nesten som meditasjon – det krever både dyp konsentrasjon og innlevelse.»

Hansen er sterkt engasjert i natur- og miljøvernspørsmål samt en svært aktiv debattant og kommentator om byplanlegging og byutvikling i Larvik, gjerne supplert med egne politiske karikaturtegninger.

Foreldre var bokholder og kasserer hos Ludvig Isachsen mekaniske verksted, Anton Fredrik Hansen (1903–1962), og skredder på verkstedet til Johannes Holgersen, dame- og herreskredder i Øvre Torvgate 8, Annie Olivia, f. Ludvigsen (1904–1980). Begge foreldrene var født i Larvik.

Eriks gate 26 Foto: Bøkebloggen

Hansen bodde sine seks første barneår i Mellom Bøkeligate 4 i Bøkelia. Han er fjerde generasjon i Eriks gate 26, som oldefaren Oluf Hansen lot oppføre i 1913. Han var tobakkspinnerimester i Augestad Tobakksfabrikk i Kongegata.

Kjell Ronald Hansen giftet seg 19. september 1971 i Oslo Rådhus med laboratoriesykepleier Randi Gutteberg (1941–) fra Krogstad i Ski kommune i Akershus fylke. Sammen fikk de en sønn.

Han begynte å tegne da han var seks år gammel. Hansen uttalte i et intervju med Østlands-Posten i avisas utgave av 11. februar 1970 at tegning hadde vært hans interesse helt fra guttedagene, men at han hadde måttet kue den litt da han gikk på reallinjen på gymnaset og ikke hadde tid til stort annet enn skolen.

Hansen spilte på smågutte-, gutte- og juniorlaget til Larvik Turn som venstreback. Han fikk bronseballen og sølvballen med diplom i 1956.

Hansen fortalte følgende i 2023: «Jeg spilte også på Vestfold juniorkretslag, og i 1959 deltok jeg i Norges Fotballforbunds kretslagsturnering i Lystlunden i Horten. Der opplevde jeg å spille mot Brann og Roald «Kniksen» Jensen som den gangen bare var 16 år og fremdeles guttespiller. Jeg kjente ikke «Kniksen» den gangen, og det ble litt av en prøvelse å ha han som motspiller i det han spilte ytre høyre, men det er fantastisk morsomt å tenke tilbake på. Året etter debuterte «Kniksen» på A-landslaget som 17-åring.»

Under militærtjenesten var Hansen i Nikebataljonen, Våler batteri, hvor han spilte på batterilaget i fotball. Hansen spilte også på fotballaget til Østlands-Posten og senere på laget til de videregående skolene (Viskola).

Han var i sin barndom og ungdom i mange år med i speiderbevegelsen i Larvik. Hansen var patruljefører i «Ravn», 5. tropp. I 1957 var det verdensspeiderleir, World Scout Jamboree, i Sutton Coldfield nær Birmingham i England, og Hansen var blant annet med fra 5. tropp. Speiderleiren blir omtalt som Jubilee Jamboree, da det var 50 år siden speiderbevegelsen ble stiftet og 100-års fødselsdagen til stifteren Robert Baden-Powell.

Larvik Speiderguttforenings bannerkonkurranse pågikk 24. september–10. oktober 1956. Hansen var leder for laget til 5. Larvik tropp, som vant konkurransen med 79,6 poeng.

Hansen avla examen artium med projeksjons- og konstruksjonstegning ved reallinjen på Larviks kommunale høiere almenskole i 1960.

Han er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole fagavdeling IX reklame (1964–1968) med diplomeksamen for kampanjen «Norge som ferieland» (1968) og Statens lærerskole i forming i Oslo med hovedvekt på tegning (1968–1969).

Han holdt kåseriet Der hopper en spurv i gården i tilknytning til norskundervisningen ved Statens lærerskole i forming i Oslo. Hansen ble valgt ut blant skolens elever. Kåseriet ble sendt på NRK Radio 24. mai 1969.

Han er også utdannet ved  Statens kunstakademi i Oslo (1972–1977).

Ved sistnevnte hadde Hansen studier i malerkunst under ledelse av professor Reidar Aulie (1972–1973), studier i komposisjon og romkunst under ledelse av professor Halvdan Ljøsne (1973–1974) samt studier i grafikk under ledelse av amanuensis Arne Malmedal, lærer Per Richard Larsen og lærer Viktor Lind (1974–1977). Grafikkstudiet omfattet metallgrafikk, litografi og silketrykk.

Han tok kveldsundervisning i metallgrafikk/dyptrykk under ledelse av overlærer Chrix Dahl og lærer Knut Tiberg ved SHKS Grafikkavdeling (1965–1968).

Hans arbeidssted var Larvik-firmaet Moderne Dekor (innehaver Kåre Johnsen) 1963–1964. Her drev Hansen med vindusreklame og interiørdekor; blant annet egne veggdekorasjoner med sommermotiver på Villa Farris danserestaurant og juleutstillinger med selvlagde eventyr- og dyrefigurer. I sitt arbeid for Moderne Dekor fikk han også et oppdrag av Herman Sachnowitz, som var medeier i Sukkervarefabrikken i Steinbakken. Hansen lagde da logo/symbol og eskedekor for kokosboller med slagordet «Kokosbollen som går!»

Han arbeidet i reklamebyrået A/S Høydahl-Ohme i Oslo (1968–1970), ved Dagbladets annonseavdeling og markedsavdeling (1976–1978) samt i Forlaget For Alle A/S (1973–1982).

A/S Høydahl-Ohme arbeidet Hansen med layout, grafisk design, kampanjeutforming og idé/skisser/originaler, i Dagbladets annonseavdeling med kundeannonser, idé/skisser/layout/illustrasjoner og originaler samt i Dagbladets markedsavdeling med avisas egenreklame, kampanjer, annonseutforming, illustrasjoner, vignetter, diplomer og display, utarbeidet som idéer, skisser og originaler. Han designet også kjente skjønnlitterære bøker i avisformat. I Forlaget for Alle A/S var Hansen kreativ ansvarlig og eneste ansatte designer. Han laget bokomslag som omfattet grafisk-design, logoer/symboler for serier samt stod for fotografering, layout og originaler. Bokserier/omslag med eksterne/innkjøpte illustrasjoner eller fotografier var DianaHennesV-bok og Basil Cooper. Seriehefter/omslag med eksterne illustrasjoner eller fotografier var AmorJohn CameronLassiter og Texas-Western. Han utarbeidet også omslag for bokserien Krimklubb, og da sto han for hele prosessen hvor spesielt illustrasjonene og fotograferingen bød på interessante utfordringer. Til å skape og framstille det kriminelle miljøet brukte han gjerne venner og bekjente som aktører i fotograferingen.

Kjell Ronald Hansen. Foto stilt til disposisjon av Kjell Ronald Hansen.

Han var tilknyttet Østlands-Posten 1978–1992, der han drev med avistegning (som omfattet illustrasjoner og vignetter) samt fotografering. Hansen illustrerte blant annet «Steffi»s barndomserindringer i form av en rekke korte fortellinger. Han var også illustratør og tegner i ØPs julehefte, Julegjesten, som kom som vedlegg til avisa hver jul. Hansen var forfatter av artikler med egne tegninger om natur og naturopplevelser.

Han var i samme periode tilknyttet Østlands-Postens Boktrykkeri. Hansen fortalte følgende i 2023: «Boktrykkeriet ble i min tid bygd opp og utviklet fra å være et aksidenstrykkeri, hvor arbeidene var av mer «tilfeldig» karakter i mindre format og omfang til et trykkeri med egen reklame/designavdeling. Som ansatt var jeg den eneste i ØP med nødvendig kreativ kompetanse og bakgrunn, og jeg løste dermed selv alle oppdrag for kundene fra idé, skisse, tekst, layout og illustrasjoner til ferdige originaler fram til reproarbeid og trykking.»

Hansen var avisas kunstanmelder 1981–1992.

Han arbeidet på Fløysbonn ungdomsskole i Oppegård kommune som lærer i tegnepreget forming på alle klassetrinn 1971–1972. Hansen var lærer på grafikk-kurs i dyptrykkteknikker, på malerkurs for pensjonister og croquis-tegning ved Larvik og Omegn Friundervisning 1979–1981. Han arbeidet som timelærer ved Larvik gymnas i valgfaget form og Farge 1980–1986 og var her også ansvarlig for kulisser til russerevyer og skoleteater-forestillinger. Hansen var gjestelærer på grafikkavdelingen ved Statens Kunstakademi i 1980 og holdt kurs i silketrykk. Han var ansatt i diverse stillinger med lektorkompetanse ved Gloppe videregående skole 1985–2002: Faglærer i Tegning, form og farge (HE) (1985–1986), faglærer og klassestyrer i Tegning, form og farge (HE) (1986–1987), faglærer og klassestyrer i Tegning (HI) (1987–1992), faglærer og klassestyrer ved avdelingen for Reklame, illustrasjon, design (1992–1995), samt faglærer og klassestyrer ved avdelingen for Visuell kommunikasjon (1995–2002).

Hansen fortalte følgende: «Jeg ble i utgangspunktet anmodet om å søke stilling som lærer ved Gloppe videregående skole med tanke på å bygge opp en egen linje i Reklame, illustrasjon, design. Ingen ansatte lærere på skolen hadde inntil da relevant praksis og erfaring på et slik fagområde. Det hadde jeg, i tillegg til formell utdannelse og kompetanse. – I avdelingen for Reklame, illustrasjon, design, – senere kalt Visuell kommunikasjon, hadde vi rammeplaner som kunne tolkes temmelig vidt og som ga store muligheter for lærernes egne forutsetninger og engasjement. Derfor tok jeg som avdelingsleder blant annet på sett og vis med meg idéene og opplegget for diplomeksamen ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole som en del av undervisningen.»

Nasjonalmuseets Bodil Sørensen skrev i Norsk Kunstnerleksikon at Hansen fortrinnsvis laget tegninger i blyant og tusj, som ble holdt i et naturalistisk formspråk og var preget av stor detaljrikdom. Hun skrev videre at han på sine senere utstillinger også presenterte seg som grafiker og viste litografier og serigrafier med en viss samfunnskritisk tendens.

I det tidligere omtalte intervjuet med Østlands-Posten forklarte Hansen at naturalismen var den uttrykksformen som falt naturlig for ham, men at han også hadde eksperimentert litt og prøvd seg på andre ting som materialbilder, surrealisme. Hansen sa: «Men i mine akvareller prøver jeg å oppnå en viss impresjonisme, like å slå streken ned på papiret, det kan av og til ha sitt eget formspråk.»

Hansen har blitt sitert med følgende uttalelse i boka Norske tegnere (1987): «For meg er tegningen det essensielle, det mest nærgående, den mest oppriktige uttrykksmåten. For å forstå tegningens egenart, må man ha innsikt, nærmest en medidativ holdning. Derfor vil forståelsen for tegning blant folk flest alltid være liten i utstillingssammenheng og ved prisfastsettelse.»

Hansen utformet i 1971 idéer, skisser og originalformatene til det nye emblemet og fanen til Brunla Ungdomsskole. Motivet var en solsikke. Fanen var holdt i turkisblått, gyllenbrunt og gult.

Samtlige som fullførte Idrettsforeningen Frams mosjonsløp, «Vestfoldløpet», fikk plaketter (keramiske fliser) med lokale motiver signert Hansen. Motivene var Bøkeskogen i 1984, Bøkkerfjellet i 1985, Colin Archer-redningsskøyte i 1986, Steinbakken i 1987, Herregården i 1988, Stavern kirke i 1989, Nevlunghavn i 1990 og Ulabrandmonumentet i 1991.

Hansen laget sammen med medlemmene av Larvik Teaterforening kulissene til oppsetningen av forestillingene Kjærlighet uten strømper i 1985 og ..som pælær på ei snor… i 1986.

Han utarbeidet i sin helhet idéer, skisser og originaler til Brunlanes kommunevåpen og kommunesegl, som ble innført i 1985. De symboliserer ei gravrøys, som det er så mange av på Mølen og andre steder i Brunlanes. Da det ble storkommune i Larvik, overtok Brunlanes Historielag kommunevåpenet som eget emblem.

Hansen lagde også fem motiver over fem år, i form av keramiske fliser, av kjente båter fra Larvik til inntekt for friidrettsgruppa i Fram: Polarskipet «Fram» i 1986, balsaflåten «Kon-Tiki» i 1987, losskøyta «Colin Archer» i 1988, sivbåten «Ra» i 1989 og seilskipet «Lancing» i 1990.

Bøkeskogen og Kilens venner utga i 2010 en stor folder som både viser Bøkeskogen med fornminner og badeplassene i Kilenområdet. Folderen ble utarbeidet av Hansen med layout, originalarbeider og de fleste fotoene samt Eigil Jacobsen med tekst og research.

Under signaturen «K.R.H.» illustrerte Hansen førstebladet i hvert avsnitt av bind I (Bygdehistorien) av Gunnar Christie Wasbergs Lardal Bygdebok med djerve og symboliserende pennetegninger. Kjeld M. Kjeldsen skrev følgende i sin omtale i Østlands-Postens utgave av 28. juli 1979: «Sikkert er det i alle fall at tegningene har høynet ytterligere bindets standard – og «K.R.H.» fortjener derfor også takk og honnør!»

Hansen hadde tegninger i Gunnar Christie Wasbergs jubileumsskrift Handel i Larviks-distriktet gjennom 2000 år (1980).

Han var én av tre kunstnere som utførte tegningene i Larvik og Omegn Turistforenings jubileumsbok Fra Larvik-kyst til Skrimfjell (1980), som var skrevet av Einar Nord.

Hansen og Åke Berg bidro med illustrasjonene til Per Nyhus’ lokalhistoriske bok Dengang det het Laurvig (1981). Hansen illustrerte også Nyhus’ bok Trivelige turer i Larvik og omegn (1995) samt den nye og reviderte utgaven av denne, 40 trivelige turer i Larvik og omegn (2003).

Hansen komponerte omslaget til Olaf Gjones bok Fredsforhandlinger med Gud (1983).

Hansen illustrerte Odvar Schrøder-Jensens bøker Av en «byskaukatt»s erindringer (1983), Rusk og Rask fra Larvik (2004), Jernskjeggene i Larvik og menneskene omkring dem (2004), Jernskjegger, Langer og Fresjeborgen (2010) samt Fritz Halvorsens roman Tor et offer for arbeidsløsheten i 20-åra (1986).

Han var medlem av redaksjonskomitéen og tegnet illustrasjonene til boka Rombærn i nesten 100 år 1886–1984, der han hadde vært elev 1950–1951.

Hansen har laget omslaget til Odd Svendsens bok Edderkopp (1987), om motstandskampen i larviksdistriktet under krigen.

Hansen har deltatt på følgende gruppeutstillinger: Larvik Kunstforening (1970), Club 7 i Oslo (1971), Galleri 23 i Elverum (1971) og Ås Kunstforening (1975).

Han har deltatt på følgende kollektivutstillinger: Statens Høstutstilling i Oslo (1970), Unge Kunstneres Samfunn i Stavanger i Stavanger Kunstforening (1970), to av Larvik Kunstforenings jubileumsutstillinger (1971), Unge Kunstneres Samfunns jubileumsutstilling i Kunstnernes Hus i Oslo (1971), Tegnerforbundets vårutstillinger i Oslo Kunstforening (1971 og 1973), Unge Kunstneres Samfunn (1972), Tegnerforbundets utstilling «Tema Mennesker» i Galleri 12B i Fredrikstad (1972), Tegnerforbundets vårutstilling Ås Kunstforening (1975), Unge Kunstneres Samfunns vårutstilling (1976), Oslo Bildende Kunstneres medlemsutstilling i Oslo Kunstforening (1978), Kunstutstillingen på Farris Bad (1979 – stilte fra gruppe Spektrum), «Kunst for fred» på Larvik bibliotek (1985) og Vestfold Kunstnersentrums utstilling i Bøkeskogen Kultursenter med grafiske arbeider av kunstnere fra Larvik og dens fem nordiske vennskapskommuner (1985).

Hansen tilhørte en gruppe på seks lokale utøvere av forskjellige former for kunst, som i 1985 åpnet utstilling i eget galleri («Galleriet») i krysset Greveveien–Dr Holms vei.

Han har deltatt i følgende separatutstillinger: Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (1968 – fra hans Italia-opphold med tegninger, laveringer og akvareller), Unge Kunstneres Samfund (1971) og Larvik Kunstforening (1980).

Hansen har vært på studiereiser i Italia våren 1967 (Firenze, Roma, Napoli, Venezia), Gotland i 1974 samt Polen og Tsjekkoslovakia i 1975. Han har foretatt flere studiereiser til Sverige og Danmark.

Hansen ble i 1972 og 1973 tildelt 3%-fondets stipend.

Han var medlem av grafikkjuryen til Unge Kunstneres Samfunn i 1972. Hansen har videre vært medlem av Tegnerforbundet, Oslo Bildende Kunstnere, Norske Billedkunstneres Fagorganisasjons og dens økonomiutvalg. Han var også medlem av arbeidsgruppen for dannelsen av Oslo Bildende Kunstnere 1976–1977 og var styremedlem i 1977.

Naturvernforbundet i Larvik oppnevnte Hansen i desember 1989 som dets representant i rådgivingsgruppa for steinindustrien i forbindelse med utarbeidelsen av kommuneplanen for Larvik. Han var kasserer i styret til Naturvernforbundet i Larvik og talsmann/aktivist med spesielt fokus på steinindustrien i Larvik kommune.

Kjell Ronald Hansen sammen med sin hund i Farris. Foto stilt til disposisjon av Kjell Ronald Hansen.

Som medlem av Bøkeskogen og Kilens venner leverte Hansen uttalelser til Høringsforslaget til Forvaltningsplan for Larvik Bøkeskog landskapsvernområde i 2013.

Kjell Ronald Hansen er fremdeles aktiv i debatter som han illustrerer med satiriske tegninger. Denne tegnet han av Elin Ørjasæter før valget i 2023.

Elin Ørjasæter Tegning: Kjell Ronald Hansen

 

Morten Bakkeli.

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.