30 oktober 2023 ble det publisert en kronikk i Nordnorsk debatt (Nordlys) med tittelen «Om «kundereise» og stopp i livsviktig behandling».

Her er litt av det som er skrevet i innlegget og nedenstående skrevet med blått er sitat fra saken.

«-Administrerende direktør i Finnmarkssykehuset Vivi Brenden Bech skriver i en kronikk i finnmarksaviser og på Finnmarkssykehusets hjemmeside om det hun kaller «kundereisen» og om at Finnmarkssykehuset har «tatt en fot i bakken» vedrørende behandling av livstruende hjerneslag i Alta.»

«-Hennes måte å beskrive virkeligheten på er så langt fra den virkelighet vi daglig opplever i møte med pasienter at jeg som fagperson er nødt til å si fra.»

«-Hva er en «kundereise»? Våre pasienter er ikke kunder, de er medmennesker som har behov for de medisinske tjenester som samfunnet som et stort fellesskap tilbyr til de av oss som blir syk/har behov for dem. Dette tilbudet er uten hensyn til alder, kjønn, inntekt, bosted eller lignende.»

«-Kunder er mennesker som velger hvor og når man skal bruke sine penger på å kjøpe seg noe, som når man går i butikken. Å omtale pasienter som kunder fører nettopp til det – et klassedelt helsevesen der de med god råd og helseforsikring kan kjøpe seg frem i køen, og resten må vente i et presset offentlig helsevesen.» Les hele innlegget her. 

Sitat slutt.

Overlegen fra Hammerfest mener at Aleris, Volvat og andre private aktører kun ser mulighet for profitt og at disse ikke drives for å dekke befolkningens behov.

Men er ikke det norske helsevesenet helt avhengig av disse private aktørene i 2023 for å avlaste statlige sykehus?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.