Hvetebrødsdagene til Birgitte Gulla Løken og hennes «regjering» ble forbausende korte. Det har vært en hovedregel at nye regjeringer som har tiltrådt etter valg skal skjermes og møtes med åpenhet. Hvetebrødsdagene har som regel vart i flere uker eller i noen måneder.

I Larvik fikk de en brå slutt allerede i går: 1. november. Det må være rekordtid: 14 dager. Løken overtok som ordfører 19. oktober 2023.

Kommunaldirektør Gro Herheim kom med forslag til kutt. Larvik kommunestyre er selvfølgelig ikke forpliktet til å følge disse, men de har forpliktet seg til å gi kommunedirektøren i oppdrag å se på strukturendringer i omsorg, skole og barnehage. Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti har gått inn for å fjerne eiendomsskatten, og ett sted må de ta pengene fra.

Vi i «Bøkebloggen» visste at de som fikk føle nedskjæringene i de borgerlige partienes budsjett ville komme til å protestere. Det får nemlig store konsekvenser om flertallet i Larvik kommunestyre går inn for å nedlegge to barneskoler: Langestrand skole og Hvarnes skole.

Sentralisering av skoler går ut over barna. De liker å ha kort vei til skolen. Det er også svært viktig for dem at den ligger i nærmiljøet, fordi de kjenner dette svært godt. Det er der de og deres kamerater bor. I store skoler, langt unna nærmiljøet, føler de seg fremmedgjorte, fordi de ikke kjenner skolekameratene. Begrepet om en trygg barndom blir vraket for å «pynte» på budsjettet.

Folk på Langestrand er stolte. For dem er Langestrand skole nært forbundet med bydelens identitet og historie. Langestrand verksskole ble etablert i 1720 og lå i Brønngata 3. Den ble delvis kommunal fra 1823 og helt kommunal fra 1860. Denne bygningen brant ned i 1962. En ny skole ble bygget i 1861 og påbygd i 1873. Den nåværende skolen ble bygget i 1914. Denne ble utvidet i 1980.

Har kommunen en plan for hvor langestrandelevene skal overflyttes? Blir det til Mesterfjellet skole? Blir det til Sky skole? Blir det aktuelt å frakte dem i busser (som vil koste mange penger), eller vil kommunen at de skal gå langs trafikkerte strekninger som Storgata og Brunlanesveien, som er farlige skoleveier? Mange av de mindre barna er ikke vant til å gå i trafikkerte gater og kjenner sikkert ikke så godt til Storgata eller Brunlanesveien. Ville politikerne i Larvik kommune sende barna sine ut i Storgata eller Brunlanesveien hver dag? Hvis løsningen blir Mesterfjellet skole eller Sky skole, har man tilstrekkelig med rom?

Larvik kommune har allerede i dag store problemer med tomme skolebygninger, som forfaller og dermed blir vanskelig å få solgt. Har politikerne en plan om å få solgt Langestrand skole?

Elevene ved Hvarnes skole blir trolig overflyttet til Lardal skole. Gåavstandene er store i denne delen av Larvik. Trolig må barna fraktes i busser, og det koster penger. Har politikerne tenkt på dette?

Når Larvik kommunestyre senere kutter ut eller skjærer ned på støtten til idrettsforeninger, kultur og korps, kommer det til å bli enda flere protester.

Elin Nyland kan være sikker på en valgseier for AP, SP og SV ved kommunevalget 2027.

Morten Bakkeli.

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.