– Anders Graven, du er leder for trivselsgruppa ved Søbakken sykehjem i Helgeroa. Kan du fortelle meg litt om hva den gjør og om hvem som er medlemmer?

Søbakken sykehjem Foto: larvik.kommune.no

Vi er ei fast gruppe på seks godt voksne, som uten vederlag tilbyr ulike aktiviteter for beboerne på Søbakken sykehjem i Helgeroa. Vi er registrert i Brønnøysund/Frivillighetsregisteret.

– Kommunaldirektør Gro Herheim har foreslått at Søbakken sykehjem omgjøres til dagsenter – med den konsekvens at pasientene må flytte til andre sykehjem. Du uttalte dette til Østlands-Posten«Mitt førsteinntrykk er at dette vil bli forferdelig trist for bygda vår om det får flertall. Det er en utvikling vi vil advare mot.»

– Leder for hovedutvalg for helse, omsorg og mestring, Gina Johnsen (FrP), uttalte på møtet 1. november 2023 at den planlagte flyttingen av pasienter til Nygård sykehjem og Presteløkka måtte avlyses, fordi den ville medføre en svært stor belastning på både pasienter, pårørende og ansatte. De syv representantene til FrP, H, KrF og R stemte for.

– Det må vel medføre en like stor belastning på beboere, pårørende og ansatte ved Søbakken sykehjem? Gina Johnsen har selv arbeidet som sykepleier ved et sykehjem i kommunen og vet vel hva slags belastning en slik flytting får for dem.

Konsekvensene er nok størst for beboerne. Mest går nok på en stor grad av utrygghet ved å bli flyttet til et nytt sted med nye rutiner, nye ansatte og nye boforhold.

– Du uttalte dette i et intervju med Østlands-Posten: «Mitt førsteinntrykk er at dette vil bli forferdelig trist for bygda vår om det får flertall. Det er en utvikling vi vil advare mot.»

– Gina Johnsen er én av Brunlanes’ representanter i kommunestyret og burde være opptatt av bygda. Hun er bosatt i Nevlunghavn. Har du eller noen av de andre pårørende pratet med henne? I så fall, hva har hun sagt?

Jeg har ikke snakket med Gina Johnsen. Kan ikke svare for de ansatte.

– Forslaget til nedleggelse av barneskolene har ført til flere avisoppslag. Tror du det er enklere for leserne å engasjere seg i saker som gjelder små barn framfor eldre mennesker?

Vanskelig å svare på. Men vi ser jo nå at antatt ressurssterke mennesker er nå ute i media og forvarer nedleggelser av skoler og barnehager. Men her har ØP vært flink til i reportasjer og synligjøre kommentarer fra alle deler av samfunnet.

– Flere av foreldrene til skolebarna er relativt unge mennesker. En del av de pårørende er kanskje ektefeller på samme alder som pasientene, og som kanskje ikke har så stort overskudd til å skrive leserbrev og delta i aksjoner?

Vanskelig å svare på. Pårørende er jo ikke ei ensarta gruppe. Mange der er ressurssterke mennesker. Hvorvidt de har overskudd eller ikke til å skrive lesebrev eller delta i fakkeltog, vet jeg ikke, men tror nok det vil være «den yngre garde» som vil være synlig utad.

– Har du pratet med de andre pårørende og noen av de ansatte. Hva vil dere gjøre?

Vi har løselig snakka med noen ansatte og noen få pårørende. Dette er så nytt at vi har ingen plan så langt.

– Larvik Høyre skrev i sitt partiprogram at det i en Høyre-styrt kommune skal være godt å bli gammel og at man vil gi eldre en god og verdig eldreomsorg.

– Larvik FrP skrev i partiprogrammet at en god eldreomsorg ikke skal være avhengig av kommunens økonomi og mener at kommunene skal fratas muligheten til å nedprioritere dette viktige området. Derfor vil Larvik FrP flytte finansieringsansvaret vekk fra kommunene og over til staten.

– Larvik FrP mener trygghet i hverdagen er noe av det viktigste for våre eldre. For å jobbe kontinuerlig med kvalitetsforbedring mener Larvik FrP det er hensiktsmessig å ha bruker- og pårørendeutvalg som vurderer tjenestene kommunen gir.

– Larvik Krf skrev at det bør være et ærefullt oppdrag for kommunen å gjøre det vi kan for at eldre skal ha et godt liv og å arbeide for at nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger bygges mest mulig i tilknytning til nærmiljøet av hensyn til besøk og innsats av frivillige.

– Anders Graven, hvis partiene velger å ikke bryte disse løftene, så ser framtida lys ut for Søbakken sykehjem. Eller tror du at at det har større betydning for dem at eiendomsskatten blir fjernet?

Går dette veien er jo sykehjemmet redda. Men jeg tror deres løfte om å fjerne eiendomsskatten vil komme som en rekyl tilbake. Jeg tror det er det løftet de må gå tilbake på.

Anders Graven har egne kommentarer til meldinga:

– Ved budsjettkutt i kommunen er det nærmest automatikk å kutte i helse og omsorg og utdanning. Hva med de andre enhetene i forvaltningen?

– Denne mailen har gått til alle medlemmene i Hovedutvalget for helse, omsorg og mestring i forbindelse med det neste møtet:

– I forslaget ligger nedleggelse av sykehjemsdelen på Søbakken. Det må ikke skje.

– «Budsjettet» er mildt sagt utilstrekkelig som grunnlag for behandling så lenge driften av Søbakken og Rekkevik sykehjem ikke er synligjort med egne poster med underposter. Hva koster det å drifte Søbakken i ett år?

Spørsmålet ble stilt til kommunalsjef for helse og mestring Guro Winsvold i forrige uke, men ikke fått svar.

– I dokumentet kommer det fram en besparing på 15,1 mill for å legge ned begge sykehjemmene. Hvordan har en kommet til det beløpet? Hvor i budsjettet i f. eks. kultur, IT eller HR eller eiendom og teknisk drift er det mulig å kutte for å dekke inn 15,1 mill slik at sykehjemmene på Søbakken og i Rekkevik kan bestå?

 

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.