Johan Gustav Austeen (født Johan Gustav Andersen 21. august 1863 i Brunlanes, død 17. november 1932 i Oslo) var skolemann og stortingsmann. Han representerte først Venstre og siden Frisinnede Venstre på Stortinget. Foreldrene var gårdbruker Anders Knudsen (1830–1912) og Elen Kirstine Jahnsdatter (1835–1880). Faren kom opprinnelig fra bruk 1 under gården Brekke Vestre og bodde senere på bruksnummer 1 under gården Austein. Kona vokste opp på denne gården. Begge foreldrene var født i Brunlanes.

Austeen var gift med Ragnhild Støkken (1874–1951). Hun var født i Ås.

Etter å ha tatt to amtsskolekurser gikk han på begge avdelinger ved Den høiere landbruksskole paa Aas 1887–1890 og tok eksamen ved den høyere avdelingen. Austeen var sommeren 1890 gårdsfullmektig ved Grefsen gård i Aker. Han var gårdsfullmektig ved Den høiere landbruksskole paa Aas 1890–1895. I 1895 tiltrådte Austeen som den første bestyreren av Fossnes landbruksskole i Sem, Vestfold. Han ble i 1921 utnevnt til driftsleder ved landbruksskolen og innehadde denne stillingen fram til han tok avskjed på grunn av dårlig helse i 1929. Austeen bosatte seg så i Drøbak, der han kjøpte seg et hus med hage.

Austeen var medlem av herredsstyret i Sem 1904–1907 og ordfører i Stokke 1914–1919. Han var styreformann for Vestfold skogselskap 1905–1907 og 1913–1921.

Austeen var enmannskretsen Sandeherreds representant på Stortinget 1906-1909 og 1910-1912. I den første perioden representerte han partiet Venstre og var medlem av justiskomitéen. I den andre perioden var han valgt inn for Frisinnede Venstre og hadde plass i landbrukskomitéen.

Austeen var medlem av Selskapet for Norges Vel fra 1918. Han var også formann for Kornkommisjonen av 1919.

Austeen døde 17. november 1932, 69 år gammel.

Morten Bakkeli.

BILDE: Johan G. Austeen. FOTO: Stortingsarkivet

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.