Bøkebloggen publiserte 14 oktober 2023 saken «Er det naturlig å kalle Skreppestad, Øya og Gloppe i Larvik for typiske turiststeder?». Les hele saken her. 

I kveldens møte  i hovedutvalg for miljø, kultur og næring har kommunedirektør meldt inn en ny sak om søndagsåpne butikker på Øya og Skreppestad. Sitat fra innstillingen her.

Leder for hovedutvalg for miljø, kultur og næring har bedt om tilleggssak om søndagsåpne butikker på Øya og Skreppestad, til behandling i hovedutvalget 22.11.23.

Kommunen har ingen myndighet til å gi butikker tillatelse til å holde søndagsåpent, men kan søke statsforvalteren om å fastsette i forskrift ulike områder som er ansett som typiske turistområder.

Larvik kommune mottok 2020 søknader fra hhv. Rema 1000 Skreppestad og Rema 1000 Øya om å holde søndagsåpent. I tillegg mottok kommunen en argumentasjon fra Meny Øya, om at disse områdene måtte anses å være dekket av gjeldende forskrift som definerer Gloppe som typisk turiststed.

Det vises til vedtak HMKN – 085/20 vedtakspunkt 1:

1. Rema 1000 Skreppestad, Rema 1000 Øya og Meny Øya ansees å betjene samme omland som Meny Blinken. Avstanden til Gloppe fra de nevnte forretninger er svært liten, og de betjener samme kundemasse. Disse forretningene er følgelig dekket av den av fylkesmannen fastsatte forskrift, og har anledning til å ha søndagsåpent uten ytterligere søknad og saksbehandling.

Statsforvalteren stadfester i brev 16.11.23 at kommunens fortolkning av forskriften, ref. HMKN vedtak 085/20 vedtakspunkt 1, er uriktig og ikke i tråd med den opprinnelige søknaden og forskriften. Det er følgelig ikke lovlig å ha søndagsåpne butikker på Øya og Skreppestad da disse områdene faller utenfor det geografiske området Statsforvalteren har utstedt forskrift om.

Kommunedirektøren anbefaler som tidligere at man ikke bør søke å definere Skreppestad og Øya som et typisk turiststed, da det vil kunne bidra til økt press på å etablere ytterligere handelsvirksomhet i dette området. Noe som ikke er forenlig med kommunens vedtatte arealstrategi og vil kunne bidra til å svekke sentrumshandelen og bygge ned Larvik sentrum. 

KOMMUNEDIREKTØRENSFORSLAG TIL VEDTAK:

1. Det søkes ikke statsforvalteren om å definere Skreppestad og Øya som et typisk turiststed.

Les hele innstillingen i kveldens sak her.

Bøkebloggen mener nå at politikere og administrasjon må ta diskusjonen om det bør åpnes for søndagsåpne matvarebutikker i hele Larvik kommune.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *