De nye «Kostene» fra Høyre, FrP og Krf har som første mål å få orden på kommunenes bedrøvelige økonomi. Det er flott! For uten en ordnet økonomi blir alt annet vanskelig. Det vet jo enhver vanlig borger fra sin egen private økonomi og det er slett ikke nødvendig med eksamen fra en handelshøy-skole for å forstå dette, så hvordan har 41 vettuge kommunepolitikere klart å sette oss i en slik situasjon? Alle i kommunestyret vet jo like godt som oss andre at du ikke kan bruke mer enn du har i lommeboka.

I ryddeprosessen har ordføreren sagt at ingen ting er fredet. Det er flott! Så da er det vel bare å angripe kostnadssiden. Selvfølgelig er venstresiden med Arb.partiet i spissen skeptiske til det og vil heller tviholde på eiendomsskatten. Problemet er bare at selv med eiendomsskatt på 4 promille og å kjøre slik som nå, vil vi ikke oppnå budsjettbalanse uten å angripe kostnadene.

Hvis vi har et ønske om å redde økonomien i Larvik kommune, må alle delta i dugnaden «Ingen ting er fredet». For oss på utsiden som bidrar med våre skatter og avgifter, synes det å være et betydelig sparepotensiale i administrativ toppledelse. De nye Kostene er inne på tanken om å hyre inn et konsulentfirma til å vurdere behovet for antall direktører, kommunikasjons-rådgivere og andre rådgivere, advokater, tjenestedesignere, osv. Det er flott! Og hvorfor betaler vi millionlønn til sjefer som ikke lenger er sjefer, men har ny tittel som rådgiver? Ingen privat virksomhet kan overleve med slikt. Er det forresten logisk at kommunens toppleder avlønnes nesten på nivå som Norges statsminister? Med direkte lønnskostnader koster denne stillingen ca 2,5 millioner.

Så kan Kostene gå videre og f.eks. se på innkjøpspolitikken. Kommunen kjøper visstnok inn tjenester for 800-900 millioner. Blir det gjort et smart nok arbeide med det? Det er i hvert fall i senere tid avdekket flere «dumme ting» rundt det. Åssen i all verden kan vi plassere en malerordre til 10-12 millioner til et firma i Drammen, når arbeidet blir tilbudt langt billigere fra et lokalt firma som skaffer arbeidsplasser og skatteinntekter til Larvik? Burde slike handlinger få konsekvenser for de som håndterer dette?

Dette er bare litt av det Kostene kan ta tak i og da har jeg ikke nevnt store overskridelser i kommunale bygge- og oppussingsprosjekter som blir håndtert av virksomhetsleder og rådgivere. Gang på gang må politikerne tilleggs bevilge titalls millioner. Dette må vel være et resultat av manglende kompetanse og dårlig rådgivning, og som setter politikerne i en veldig vanskelig situasjon. Slik håndtering ville garantert få konsekvenser i private selskaper.

Til sammenligning kan jeg nevne at da kulturhuset Bølgen ble bygget for 12-14 år siden ble det hyret inn en profesjonell byggeleder. I det første byggemøtet sa han kort og godt: Vi skal bygge Bølgen. Budsjettet er 200 millioner. Hvis dere spør om tillegg i pris og tid blir det betraktet som fremmedord. Jeg mener å huske at prisen ble 205 millioner og var ferdig til planlagt tid.

Hvis  Kostene i sitt vanskelige arbeide ser at det blir nødvendig med noen omrokkeringer og hoderulling, vil det selvfølgelig bli masse spetakkel. Men da er vi tilbake til overskriften. Ønsker Larviks innbyggere å få orden på økonomien?

Jeg håper det og jeg håper Kostene har krefter og mot til gjennomføringen

Kåre Wærnes

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.