I min barndom i 1960-årene var det to godt voksne menn som symboliserte julen. Den ene var Walt Disney fra USA, og den andre var Christian Larsen fra Torstrand.

Som liten var jeg hvert år på juletrefest på Larvik Bedehus, der kirketjener Nilsen sto myndig i sin mørke dress ved den ene langveggen. Larsen sang av full hals. Da «Å jul med din glede» ble framført, bukket guttene og jentene neiet. Etterpå fikk vi appelsiner, innpakket i tynt papir.

En stor takk til datterdatteren Gerd Kjelsrud og Einar F. Løsnæs for supplerende opplysninger. Også en stor takk til oldebarnet Atle Kjelsrud og Liv Turid og Harald Odberg for å ha stilt bilder til disposisjon.

Lars Christian Larsen (født 13. januar 1888 i Larvik, død 11. august 1972) var filemester, søndagsskolelærer og lokalpolitiker (Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti). Han var kjent for sin kraftige sangstemme, som han blant annet brukte på juletrefestene på Larvik Bedehus, der glassmester Thorbjørn Odberg akkompagnerte ham på piano.

Christian Larsen. Foto stilt til disposisjon av oldebarnet Atle Kjelsrud.

I minneordene i Østlands-Postens utgave av 16. august 1972 skrev signaturen G.E. (Gunnar Ellefsen) blant annet at Larsen var en ildsjel i alt kristent arbeid, men at han ville bli særlig husket for sin søndagsskoleinnsats: «Flere generasjoner larviksfolk har hatt Larsen som søndagsskolelærer, og det er mange, mange som husker ham fra søndagsskolefester og utflukter på Eksersersletta, Frostvedtsletta, Streterestranda og andre steder der han engasjerte barn og voksne på en måte som en siden i livet aldri glemmer.»

Larsen var i flere år andaktsholder på eldreinstitusjoner i Larvik.

Foreldrene var sagarbeider Hans Larsen (1857–1915) og hustru Berthe Marie Larsdatter (1861–1946). Begge foreldrene ble født i Hedrum. Faren kom fra bruksnummer 1 under gården Lysebo.. Moren kom fra Ludal under gården Fjære.

Adresse ved fødselen var Griffenfeldts gate (gårdens nummer 766, nåværende Griffenfeldts gate 24) på Løkka. Ifølge folketellingen 1891 bodde Christian Larsen sammen med sine foreldre, eldre søster og yngre søster i Huitfeldts gate 12 på Torstrand.

Huitfeldts gate 12 Skjermdump: google.com/maps

Christian Larsen giftet seg i Langestrand kirke 23. november 1912 med Emilie Karoline Kristoffersen Høst (1882–1955).

Da eldstedatteren Gudrun Laurine ble født i 1913, bodde paret på adressen Schleppegrells gate 15, også på Torstrand. Familiens adresse var Bugges gate 15 i samme bydel, da yngstedatteren Solveig ble født i 1919.

Christian Larsen kjøpte barndomshjemmet, Huitfeldts gate 12, av sin mor i 1926.

Larsen arbeidet ved den såkalte «Lågasaga». Fra «Lågasaga» ble nedlagt rundt 1930 og fram til 1955 var han filemester ved Norsk Impregneringskompani på Revet.

Larsen ble som ung mann med i Frelsesarmeens arbeid og fortsatte siden i Larvik Indremisjon.

Han var tilknyttet Frelsesarmeens søndagsskole i 13 år. Larsen ble i 1921 tilknyttet Larvik Indremisjons søndagsskole og fortsatte fram til 1967, i flere år som formann. Han var en tid også nestformann.

Larsen var også en aktiv deltaker i arrangementene til Vestfold krets av Norsk Søndagsskoleforbund og var en tid medlem av kretsstyret. Han ble valgt til formann for Larvik Søndagsskoleforening 21. januar 1948 og innehadde dette vervet i noen år.

Christian Larsen, Thorbjørn Odberg og en skokk unger foran Larvik Bedehus. Foto stilt til disposisjon av Liv Turid og Harald Odberg.

Larsen har også vært nestformann for Larvik Indremisjon, formann for Larvik Indremisjons Ungdomsforening samt medlem av Larvik menighetsråd.

Larvik Bedehus. Foto: Morten Bakkeli (2010)

Han hadde et avgjort avholdsstandpunkt og deltok meget aktivt i Blå Kors, der han en tid også var formann. Larsen var kasserer i Avholdsfolkets fellesutvalg for Larvik og omegn.

Han var tillitsmann både for fagforeningen Fremover og Impregneringsarbeidernes forening. På sistnevntes tredveårsfest på Grand hotell 30. april 1968 framførte Larsen en prolog, som han hadde laget, med mange glimt fra de årene som foreningen hadde vært til.

Larsen ble ført opp på listen til Larvik Arbeiderparti ved kommunevalget i 1919 og ble medlem av bystyret 1. januar 1920. Borgermester Karl B. Løwe meddelte på formannskapets møte 12. august 1920 at Larsen nå var fraflyttet byen og at suppleanten Kristian Bjørnsen således rykket opp som fast medlem av bystyret.

Larsen ble satt opp på listen til Larvik Kristelige Folkeparti ved kommunevalget i 1945 og var medlem av bystyret 1. januar 1946–31. desember 1947.

Ved kommunevalgene i 1947 og 1951 ble han også satt opp på listene til Larvik Kristelige Folkeparti, men disse gangene ble han ikke valgt inn i bystyret.

Larsen ble 20. juni 1961 tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv for sin søndagsskoleinnsats i samband med 95-årsjubileet til Larvik Indremisjons søndagsskole.

Christian Larsen. Foto stilt til disposisjon av oldebarnet Atle Kjelsrud.

Larvik kommunes erkjentlighetspremie 1964, en vakker vase med blomster, ble tildelt tre personer. Larsen fikk den for hans utrettelige arbeid for søndagsskolen i Larvik.

Han bodde de siste årene av sitt liv i Brunlanes, hvor han deltok i Frikirkens arbeid.

Christian Larsen døde 11. august 1972, 84 år gammel.

 

Morten Bakkeli

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.