Johansen skrev i et innlegg i Facebook-gruppa Arkitekturopprøret Norge for noen dager siden at hun hadde lyst til å starte et lokallag for Larvik. Hun spurte om det var noen medlemmer av gruppa som kunne tenke seg å bli med på det, enten som medarrangør eller som medlem.

Jenny Myrland Johansen_foto: Anne Valeur

Morten Bakkeli i Bøkebloggen tok derfor kontakt med henne og sendte over en del spørsmål om stiftelsen av lokallaget.

Arkitekturopprøret Larvik Skjermdump: facebook Arkitektopprøret Larvik

Arkitekturopprøret Norge er kort forklart en bevegelse som ønsker at nybygg og steder skal kunne bygges med tradisjonsorientert arkitektur. 

-Vi vil ha en menneskelig målestokk med hus som passer oss i størrelse og høyde. Vi vil ha hus som skaper orden og sammenheng i form av rekker, gater, sluttede kvartaler og skjermede plasser. Vi vil ha hus som taler til oss på et språk vi forstår, med anerkjente former, gode materialer, kyndig komposisjon og omtenksom detaljering. Vi vil ha hus som respekterer stedet og passer til eksisterende hus i type og størrelse.

-Vi er lei av høybygg som rager over oss, og lange, ubrutte fasader. Vi er lei av store bygg omgitt av dødt rom i form av bilgater, parkeringsplasser eller pliktmessige grøntanlegg. Vi er også lei av glatte blanke fasader i for eksempel naken betong og vilkårlige form-påfunn. Vi er lei av bygg som i målestokk eller form vanvører husrekken, kvartalet eller strøket. Vi er lei av en arkitektonisk elite som med sin organisasjonsmakt undertrykker tradisjonell estetikk.

For mer informasjon, se https://www.arkitekturopproret.no/.

Kan du også fortelle litt om deg selv: Yrke og hvor i kommunen du er bosatt?

-Jeg er født og oppvokst i Larvik. Som yngre var jeg aktiv i korps, kulturskolen og i Larvik Svømmeklubb – så jeg har et nært og kjært forhold til flere bygg i kommunen.  Tidligere har jeg bodd både i Melhus i forbindelse med at jeg gikk på folkehøgskolen Trøndertun. I løpet av dette året benyttet jeg både kunst og kulturtilbudet i Trondheim. Etter dette flyttet jeg til Rena hvor jeg tok en bachelor i Music Business Management. Nå bor jeg i Oslo. Her studerer jeg jus på universitetet, og er til daglig omgitt av de historiske Universitetsbygningene ved Karl Johans gate. Jeg jobber også deltid i Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA). Musikk, kultur og estetikk er noe jeg virkelig brenner for.

 Hvorfor har du engasjert deg i Arkitekurtopprøret Norge?

-Jeg har engasjert meg i Ariktekturopprøret Norge fordi jeg bryr meg om historien til området der jeg kommer fra. Jeg er generelt opptatt av at alle kommuners unike historie blir ivaretatt og videreført til de neste generasjonene. Arkitektur er på mange måter den fysiske fortellingen om et sted og menneskene som bor der. Jeg husker selv at jeg fra ung alder registrerte de fine byggene og områdene i nærmiljøet mitt. Det er vemodig å komme tilbake i voksen alder og se at mange av disse byggene er borte og områdene er ødelagt. Det oppstår et savn.

-Det er ikke bare slik at vi påvirker omgivelsene rundt oss – de påvirker oss også. Jeg har engasjert meg for å få med flere i dette felles opprøret, slik at bevisstgjøringen rundt dette bli større. Forhåpentligvis vil flere engasjere seg og ta del i en stedsutvikling og politiske avgjørelser som angår oss alle.

Kommer du snart til å invitere interesserte til å komme på et stiftelsesmøte?

-Ja, et «stiftelsesmøte» bør komme på plass. Jeg er åpen for innspill for når og hvor. I mellomtiden håper jeg at mange blir medlemmer i Facebook-gruppen “Arkitekturopprøret Larvik”, samt følger oss på Instagram-kontoen “aolarvik”.

Arkitekturopprøret Larvik Skjermdump: facebook Arkitektopprøret Larvik

Hvem er det du først og fremst ønsker som medlemmer? 

-Jeg ønsker å nå frem til flest mulig i Larvik kommune – også fremtidige innbyggere som for eksempel de på min alder som forhåpentligvis ønsker å flytte tilbake. Arkitektur, stedsutvikling og infrastruktur angår oss alle, så dette opprøret er en vennlig oppfordring om at folk bør engasjere seg og ta plass i debatten.

Det er kanskje viktig å ha knyttet til seg personer som er medlemmer av de politiske partiene? De kan påvirke sine partifeller. Dersom de selv har politiske verv, kan de både fremme arkitekturtekniske saker og kjempe for å få dem igjennom i de besluttende organer.

-Når det gjelder det politiske miljøet vil det absolutt være av interesse å se nærmere på, men det er litt tidlig på nåværende tidspunkt. Først og fremst ønsker jeg engasjement og medlemmer i Facebook-gruppen  “Arkitekturopprøret Larvik”. Vi har også en egen Instagram-konto som heter “aolarvik”.

Hvilke synes du er skrekkeksempler?

-Man får ikke gjort noe med det som allerede er revet og bygget, men ja, jeg har helt klart mange skrekkeksempler fra Larvik. Det er nettopp derfor jeg har engasjert meg i Arkitekturopprøret!

Til sist: Tror du at Arkitekturopprøret Norge får gjennomslag for sine krav?

-Ja, helt klart!

Johansen forteller også at hun har sett at Bøkebloggen har publisert mange aktuelle saker for opprøret og håper det er noe vi i Arkitekturopprøret kan viderepublisere med henvisning til dere så klart. Det er helt greit for oss, for vi mener at dette er et viktig tema.

Morten Bakkeli.

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.