«-Da vi gikk til valgurnene i fjor høst kunne vi i Larvik stemme på de partiene som ville la det surre å gå i det samme sporet som før, eller stemme på de som forsto at noe måtte gjøres med kommunens økonomi. Heldigvis forsto også flertallet av Larviks befolkning dette og vi fikk overvekt for Høyre, FrP og Krf`s politikk. Velgerne har altså avgitt et demokratisk flertallsmandat til disse partienes politikk.»

«-Gulla, Gina og Olaf har siden valget brukt, og bruker alle sine krefter til å oppfylle flertallets hoved-ønske, å få orden på økonomien, og de gjør det de i valg har forpliktet seg til. Alle burde jo derfor klare å forstå at det måtte bli endringer og kutt i forhold til tidligere drift. Selvfølgelig vil det på kort sikt gjøre litt vondt når noen av kommunens 4000 ansatte blir berørt, men som i enhver virksomhet som ikke går i balanse, må noe endres for å oppnå sunn drift og derved sikre arbeidsplassene.»

«-Kommunens barnehager skal selges, og vi leser da i ØP om massiv motstand fra en del av de ansatte. Noen «dundrer» i vei med kritikk til ordføreren, mens en virksomhetsleder for barnehagene hisser opp sine kolleger til protest-aksjoner. Kommunaldirektøren beklager for så vidt lederens framferd, men har allikevel full tillit til vedkommende, som i mytteriform motarbeider sin arbeidsgiver!?I følge retorikken til Utdanningsforbundet skal det visstnok være en katastrofe å bli ansatt i en privat virksomhet, «særlig for de som står i fare for å bli privatisert eller konkurranseutsatt» Det må vel bety at private arbeidsgivere ikke ivaretar sine medarbeidere etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser og eventuelle tariffavtaler?»

«-Vi berømmer ordførerens pågangsmot ved det flotte tiltaket med en konferanse i Sliperiet med fokus på forskjellsbehandlingen i statlige overføringer til kommunene. Der var det deltakelse fra ca 100 norske kommuner, riksdekkende TV og aviser, og med etterfølgende deltakelse i NRK`s Debatten, hvor Gulla Løken gjorde en fremragende innsats. Ville vi opplevd noe av dette om Larviks rødgrønne politikere hadde fått makten ved siste valg? Nei, høyst sannsynlig hadde vi nok surra rundt i det samme sporet som før, bare med litt mere skatter og avgifter.»

Kåre Wærnes

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

* Følg Bøkebloggen på Facebook *