Larvik FrP gikk til valg under parolene «For en enklere hverdag» og «For folk flest» og sviktet mine velgere. Brukerne og de ansatte på «Grønn omsorg» vil nok – dersom kommunestyret opprettholder vedtaket om avviklingen – at «For en tyngre hverdag» passer best for dem. Lederen Gunn Tove Furulund fortalte også at de dyrene, som brukerne elsker, vil gå til slakt.

Larvik FrP lovte i sitt valgprogram 2023-2027 at det prioriterer en styrking av tilbudet innen psykisk helse. Larvik Høyre lovte å styrke det forebyggende arbeidet for unge med psykisk helseplager og sørge for rask, tilgjengelig og riktig hjelp. Larvik KrF vil gi barn og unge med psykiske problemer hjelp på et tidlig tidspunkt. Håvard Furulund fortalte oss i dag at – ifølge Ifokus’ definisjon – er det cirka 11-15 stykker som defineres som unge (under 30 år) per uke.

Onsdag 7. februar 2024 kom beskjeden om at Grønn omsorg – et tilbud for mennesker med med psykiske utfordringer, som liker dyr og gårdsaktiviteter – blir avviklet. Kommunen har ikke avsatt midler til drift i januar 2025, så både brukere og ansatte går et usikkert år i møte.Lederen Gunn Tove Furulund fortalte også at de dyrene, som brukerne elsker, vil gå til slakt.

Saken er den at det i oktober 1998 ble inngått en avtale mellom Gunn Tove Furulund og Larvik kommune om å drive Grønn omsorg. Avtalen utløper når Furulund går av med pensjon i januar 2025. Sønnen Håvard har lyst til å overta driften, men så enkelt er det ikke – ifølge varaordfører Gina Merethe Johnsen.

Bøkebloggen har sendt saken til ordfører Birgitte Gulla Løken for kommentarer. Hun sendte saken over til varaordfører og leder av Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring Gina Johnsen, som kom med denne tilbakemeldingen:

– Det stemmer at denne avtalen ikke kom i stand etter en offentlig anskaffelse. Første avtale om drift av tilbud på Grønn Omsorg er datert oktober 1998. Det finnes derfor ikke et anbud på Grønn Omsorg. Avtalen ble inngått med de reglene og tilskudd som var den gang og i et samarbeid med fylkeskommunen.

– Denne har siden vært gjenstand for revideringer, sist i 2011. Det er vedtatt av kommunestyret en avvikling av tilbudet fra 1.1.25. Dette sammenfaller med at eierne av gården, passerer 70 år og er ved pensjonsalder. Avtalen gjelder også så lenge den ene driveren er ansatt som miljøarbeider i kommunen.

– Avtalen har gjensidig oppsigelsestid på 3 mnd.

– Dersom det skal inngås nye avtaler med denne typen drift nå må det, etter dagens regler, ut som en offentlig anskaffelse med anbud.

– Det vil bli tilbud om andre aktiviteter for de som har benyttet tilbudet Grønn Omsorg.

Vi sendte Gina Merethe Johnsen en epost, der vi fortalte at Gunn Tove Furulunds sønn, Håvard Furulund, har lyst til å drive Grønn omsorg videre. Vi spurte om ikke det greieste hadde vært å inngå en avtale med ham om videre drift etter 1. januar 2025? Han har jo tilknytning til gården og kjenner til opplegget. Moren har jo skjøttet oppgavene på en fortrinnelig måte.

Det er dette med dyrestell og gårdsarbeid som gjør Grønn omsorg til et unik tilbud for personer med psykiske utfordringer i Larvik kommune. Hvis brukerne skal få et nytt og liknende tilbud, så må det også være en slik gård. Gården til Furulund er den eneste gården i kommunen som har et slikt tilbud, og som har ansatte med en slik kompetanse. Det skal mye til å bygge opp en slik kompetanse på nytt. Det tar flere år. Brukere og ansatte føler seg som en familie, og du vet det at det gjør vondt å splitte familier, særlig når familiemedlemmer sliter med psykiske utfordringer. De kjenner trygghet og de kjenner miljøet.

Gina Merethe Johnsen sendte oss følgende svar:

– Det som kompliserer denne saken er at hvis det skal inngås ny avtale (med sønn), er Larvik kommune forpliktet til å utlyse anbudskonkurranse knyttet til denne type tiltak. Det er dessverre ikke rom for å beholde eller starte et nytt slikt tilbud nå. Jeg vet at det jobbes med å lage gode aktiviteter for de som nå er på «Grønn Omsorg». Jeg har stor forståelse for at dette oppleves vanskelig.

Bøkebloggen sendte så Johnsen følgende spørsmål, som ennå ikke har blitt besvart:

Vi har mottatt ditt svar og har følgende å tilføye. Det er vel egentlig politikerne som kompliserer en sak, som i utgangspunktet er enkel.

1) Hvis Larvik kommune utlyser en anbudskonkurranse, er det vel mest sannsynlig at det er Håvard Furulund som kommer med et laveste anbudet. Og kommunen vil vel helst velge det laveste?

2) Du skriver at det jobbes med å lage gode aktiviteter for de som nå er på «Grønn omsorg», men at det dessverre ikke er rom for å beholde eller starte et nytt slikt tilbud nå. Kan du se at dette er en selvmotsigelse? Hva slags aktiviteter? Hvor?

3) At det ikke er rom, betyr det at «Grønn omsorg» eller tilbudet til de med psykiske utfordringer også blir ofre for budsjettnedskjæringene? At dere bruker besparinger på disse sårbare gruppene?

Håvard Furulund og de andre ansatte har flere års ekspertise og kompetanse. De har utført sine oppgaver på eksemplarisk både overfor brukerne og kommunen. Gården, dyrene, redskapene og materialene er der – likså miljøet. Larvik kommune slipper å investere i noe nytt. Kommunen slipper også å utdanne nye mennesker. Å bygge opp ny kompetanse er krevende og tar tid.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

* Følg Bøkebloggen på Facebook *