Torsdag kveld skal politikeren i Larvik kommunestyre stemme over hvor mange flyktninger som skal bosettes i kommunen i 2024.

Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi) anmoder Larvik kommune om å bosette totalt 220 flyktninger i 2024. Antall flyktninger omfatter de med kollektiv beskyttelse, overføringsflyktninger og andre som er gitt oppholdstillatelse med grunnlag i beskyttelse.

Det bes om at 10 av de 220 plassene blir benyttet til bosetting av enslige mindreårige hvorav 8 er under 15 år og 2 over 15 år. Om alderssamansetningen for de enslige mindreårige endrer seg, bes det om at kommunen er fleksibel og bosetter i begge aldersgrupper. Tallet på enslige mindreårige gjelder i hovedsak enslige mindreårige uten følgeperson, men kommunen må i tillegg regne med å få fordelt enslige mindreårige med følgeperson. Disse inngår da i ordinær kvote, og ikke i anmodningstallet for enslige mindreårige.

Behovet for bosetting av flyktninger har aldri vært større. Kommunene har vist en svært positiv bosettingsvilje siden krigen brøt ut i Ukraina, og Larvik kommune har gjort en viktig innsats i arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger. Det er uvisst hvor lenge krigen i Ukraina vil vare og hvor mange som vil komme til Norge, men det er ventet at ankomstene vil være store også i tida framover. Norge skal samtidig bosette flyktninger fra andre konfliktområder i verden, og det samlede behovet for bosetting er derfor ventet å være høyt også i 2024.

Bosetting av flyktninger er en frivillig oppgave for kommunene. Dersom en kommune som blir anmodet om å bosette flyktninger svarer nei, eller fatter vedtak som er lavere enn IMDis anmodning, må antallet flyktninger fordeles på de øvrige bosettingskommunene. IMDI oppfordrer derfor alle kommuner i sitt anmodningsbrev om å fatte vedtak i samsvar med anmodningen.

Norges internasjonale forpliktelser innebærer å ta imot mennesker som er utsatt for forfølgelse i sine hjemland. Norge tar ikke imot flyktninger av økonomiske hensyn, men av humanitære hensyn og internasjonale forpliktelser, jf. FNsFlyktningkonvensjon.

Denne saken omhandler anmodning med plantall for 2024. Frist for å svare på anmodningen er 25.02.2024. Les hele innstillingen i saken her.  Og les mer info i saken her.

Kommunedirektøren innstiller på at Larvik kommune mottar 220 flyktninger i 2024. Olaf Holm, KRF foreslår 100 flyktninger, mens Per Manvik, FRP ønsker IKKE at Larvik kommune tar i mot flere flyktninger i år.

Til info så besluttet Drammen kommune tirsdag kveld at kommunen  kun skal ta imot 125 ukrainske flyktninger i 2024. Flertallet i kommunestyret gikk inn for dette, med 29 mot 28 stemmer. Les hele saken på NRK her.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

* Følg Bøkebloggen på Facebook *