Jørgen Andvik var i flere år med på listen over Skoger kommunes største skatteytere.

En stor takk til Sindre Vik, rådgiver historisk arkiv, Drammen kommune, for supplerende opplysninger.

Hans Jørgen Andvik (født 26. juli 1869 i Brunlanes, død 24. januar 1947 i Skoger) var gårdbruker og politiker. Han representerte som ordfører 1916–1919 Skoger samlingsparti, som viseordfører 1911–1913 og 1920–1922 Samlingspartiet og som viseordfører 1923–1925 Borgerpartiet.

Foreldrene var gårdbruker Mathis Olsen (1826–1903) fra bruksnummer 2 under gården Anvik Øvre i Brunlanes og Pernille Nilsdatter [Grønneberg] (1838–1911) fra bruksnummer 2 under gården Grønneberg i Tjølling. Jørgen Andvik var midterst i en barneflokk på åtte. Han hadde to eldre brødre, en eldre søster og fire yngre brødre. To av brødrene døde som barn.

Mathis Olsen eide bruksnummer 2 under gården Anvik Øvre 1856–1901.

Jørgen Andvik var gift med Marie Bolette Christophersdatter [Borge] (1868–1947). Hun ble født i Skoger.

Andvik var elev ved Ås høiere landbruksskole 1893–1895.I 1895 begynte han som bestyrer ved gården Borge i Skoger, som han senere overtok.

Andvik var medlem av Skoger herredsstyre 1908–1928, det meste av tiden også av formannskapet. Andvik var ordfører 1917–1919 samt viseordfører 1911–1913, 1920–1922 og 1923–1925.

Ordføreren i Skoger kommune, Sand Imjelt, foreslo i 1909 at man skulle reise et forsamlingshus i bygda, ettersom de daværende foreningene manglet egnede lokaler. Landbrukslagets formann, Andvik, og ungdomslagets tidligere formann, lærer Endre Sandland, sendte en søknad til kommunen om bidrag til reising av et slikt hus. Andvik ble oppnevnt som byggekomitéens formann. Lokalet fikk navnet «Skogvang» etter forslag av Andvik. Huset sto ferdig høsten 1910, og innvielsesfesten ble holdt mellom jul og nyttår.

Andvik var medlem av styret til Drammen Meieri 1901–1909, hvorav formann 1901–1902 og 1904–1909. Han var formann for Skoger Landbrukslag 1909–1917 og Skoger krets av Norsk Landmandsforbund 1911–1919. Andvik var en tid også formann for styret til Skoger Landboforening.

Skoger Ungdomslag ble rekonstruert på et møte 5. mars 1911. Ved formannsvalget samme dag hadde vestbygdingene og østbygdingene hver sin kandidat. Vestbygdingene hadde Andvik, mens østbygdingene hadde Ingvald Lie. Andvik seiret med noen stemmers overvekt, og Lie ble nestformann. Andvik fratrådte i 1913, men var på ny formann 1915–1916. På et diskusjonsmøte i ungdomslaget 17. mars 1912 åpnet Andvik med innlegget Reformer i kvinnenes klededrakt. «Diskusjonen førtes med interesse og nokså spisse replikker», het det seg den gang. Andvik skrev også avsnittet Minner fra Skoger Ungdomslag i jubileumsboka Skoger Ungdomslag 1892–1942 · 50 år (1942).

Han var medlem av forstanderskapet til Skoger Sparebank 1907–1921 samt medlem av styret 1921–1941. Andvik ble i 1919 valgt til medlem av plankomitéen for Lier sykehus. Han var også medlem av og kasserer for anleggsstyret til Skoger elektrisitetsverk. Andvik var medlem av komitéen for Skogerboken, som ble nedsatt av herredet, og var dens andre formann. Han var medlem av komitéen, som ble nedsatt i 1943 til å forestå arbeidet med å sette i stand Skoger gamle kirke.

Andvik ble også ofte benyttet som skjønns- og takstmann.

Han døde 24. januar 1947, 77 år gammel.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *