I kveldens møte i Hovedutvalg for miljø, kultur og næring i Larvik er det sendt inn melding om et nytt prosjekt i Larvik.

Du kan lese litt av meldingen her:

Larvik kommune har inngått intensjonsavtale med staten ved Kommunal- og distriksdepartementet (KDD), om områdesatsing på Torstrand i perioden 2024-2028.

Hanne Jensen Moth er tilsatt som prosjektleder for områdesatsingen.

Områdesatsing er et virkemiddel for å styrke nærmiljø, boforhold og levekår i et avgrenset geografisk område i en kommune.
Arbeidet inngår som en del av en statlig satsing på levekårsutsatte områder, blant annet gjennom årlige bevilgninger fra KDD.

Sammen med kommunene Gjøvik, Halden, Indre Østfold og Tromsø ble Larvik valgt ut med oppstart i 2024. Les hele meldingen til dagens møte her, Områdesatsing på Torstrand

Nå er det bare for beboere, frivillige lag og organisasjoner, næringsaktører og andre offentlige instanser å engasjere seg!

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *