«Kossi» var en kjent og kjær skikkelse for mange eldre larviksfolk. Det hadde vært artig å vite hvorfor Sigurd Gundersen fikk akkurat dette tilnavnet og hva det betød, men den hemmeligheten tok han nok med seg i graven. Ingen fra Gundersens generasjon lever i dag, slik at den for alltid vil være skjult av historiens slør.

En stor takk til Einar F. Løsnes for uvurderlige opplysninger

Sigurd «Kossi» Gundersen (født 19. april 1893 i Larvik, død 21. september 1972) var pianist, komponist og pianostemmer. Han ble ofte benyttet ved festlige sammenkomster og fester. Foreninger, restauranter og privathjem hadde mye glede av ham. Gundersen hadde spillejobber rundt om i larviksdistriktet og i Sandefjord.

Foreldrene var handelsmand (drev en kolonialforretning og et skomakerverksted) Even Gundersen (1839–1916) og Thrine, f. Thorsen (1856–1938). Begge var født i Hedrum. Faren kom fra bruksnummer 1 («Nedistua») under gården Fjære. Moren kom fra bruksnummer 12 under gården Åserum.

Adresse ved fødselen var Gyldenløves gate 6 på Reipbaneløkka.

Gyldenløves gate 6 Skjermdump: google.com/maps

Gundersen hadde seks eldre brødre, tre eldre søstre og én yngre bror. To av brødrene og en søster døde som små.

Fra farens første ekteskap med Maren Andrea Paulsdatter (1844–1867) hadde Gundersen to halvbrødre og en halvsøster.

Gyldenløves gate 6 var også angitt som adresse i folketellingene 1910 og 1920.

I 1948 bodde han i Bugges gate 10 på Torstrand, og i 1963 bodde han i Mesterfjellveien 11 i Byskogen.

Bugges gate 10 Skjermdump: google.com/maps

Mesterfjellveien 48 Skjermdump: google.com/maps

Signaturen twii — (Terje Wiig) mente i en artikkel i Larvik Morgenavis’ utgave 19. april 1963 – i forbindelse med Gundersens 70-årsdag – at hvis noen hadde foretrukket å la gehør og musikalitet stå for pianoundervisningen, måtte det være ham, og at pianolæreren, frøken Hoff, måtte ha merket det. Da hun satte den unge pianisten inn i fingerøvelser og do-re-mi-problemer, fant han ut at det var mye lettere å lære seg noteøvelsene utenat, slik at han i stedet kunne konsentrere seg om tangentene. Hoff gjennomskuet sin elev, som prøvde å skjule dette knepet, gjennom at hun vekselvis tittet opp på notebladet og ned på fingrene hans. Det ble ikke mer enn tre måneders undervisning, for da giftet Hoff seg.

Gundersen spilte piano på kinoen i Larvik Arbeiderforenings lokaler.

Han underholdt på Pensjon Farris fra 1930 og fram til begynnelsen av den andre verdenskrig.

Gundersen ledet også en kvartett, som spilte i Bøkeskogen 28. august 1936. Instrumentene var piano, mandolin, trekkspill og gitar. Jo-jo-guttene refrengsang.

Gundersen spilte etter krigen på bryter- og vektløfterstevner i festsalen til Festiviteten.

I lokale avisannonser fra 1946 og 1947 framkom det at Gundersen spilte på Dalheim, og i lokale avisannonser fra 1954 og 1955 kunne en lese at han spilte på Auserød Pensjonist.

I en artikkel i Østlands-Postens utgave 19. april 1963 – i forbindelse med Gundersens 70-årsdag – framkom det at han i flere år, noen kvelder i uken, hadde underholdt med pianomusikk på «Gyldenløve kro».

Larvik Guttemusikk Korps og Larvik Ungdoms Musikkorps framførte Gundersens komposisjon «Kossimarsj» som fellesnummer under en konsert i Bøkeskogen 13. september 1938.

Larvik Ungdoms Musikkorps spilte «Kossimarsj» under en konsert samme sted 9. august 1939.

Første avdeling av ungdomskorpsets program til konserten i Bøkeskogen 5. september 1941 bestod av seks marsjer, komponert av larviksfolk. Én av komposisjonene var «Kossimarsj».

Østre Halsen Skolekorps med Leif Pettersen som dirigent åpnet Janistsjarringens konsert i Munken 14. november 1976 med «Kossimarsj».

Gundersen komponerte også «Torstrandsmarsjen». Østlands-Posten skrev i et referat i utgaven av 28. november 1960 at han selv framførte marsjen på hyggemøtet til Torstrand vels dameklubb i Nanset Sanitetshus lørdag 26. november 1960.

Gundersen ble utdannet som pianostemmer hos Backer Grøndahl i Kristiania.Folketellingen 1920 oppga Gundersens stilling som pianostemmer. I en artikkel i Nybrott i utgaven av 19. april 1948 – i forbindelse med at han fylte 55 år – sto det at han kunne feire 30-årsjubileum som pianostemmer, noe som skulle indikere at han hadde begynt som dette i 1918.

Gundersen ble beskrevet slik i en artikkel i Larvik Morgenavis’ utgave av 15. april 1953 – i forbindelse med hans 60-års dag: «Kossi er et stillfarende menneske. Han har liksom ikke så mye han skal ha snakket om i øst og vest. — Men kommer han i nærheten av et piano, får han lyst til å uttrykke seg litt — og det gjør han da i form av musikk.»

Signaturen twii — beskrev ham som en personlighet og en individualist – som hele by’n var dus med – som den suverene ener da det gjaldt hyggemusikk og fingerlek på svart-hvit-tangenter samt som musikklivets grand old man.

Sigurd Gundersen døde 21. september 1972, 79 år gammel.

Morten Bakkeli

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *