Østlands-Posten publiserte saken «Wagner-desertøren har slått seg ned i Brunlanes» 28 mars 2024. Les alle kommentarene på ØPs Facebook side her.

Saken har fått et voldsomt engasjement og Knut Leinæs kom med denne kommentaren på avisens Facebook side samme dag:

«-Andre enn meg som synes det er galt av ØP som velger å kjøre en sak på dette? Ingen av de berørte kommer spesielt godt ut av dette. Generelt bør en lokalavis utvise større forsiktighet med å tillate forhåndsprossedering i en straffesak der de berørte er bosatt i lokalmiljøet.»

Cato Nordahl har også kommet med flere kommentarer og skriver følgende:

«-Var det Mille Sofie Foldvik som tok kontakt med Wannebo / Øp å spurte om de kunne forhånds prosedere saken i ØP ? Eller var det Wannebo som tok kontakt, og sa at de hadde tenkt å skrive om saken og om de ville komme med sin versjon? Ble det avtalt sitatsjekk? Føler Foldvik seg misbrukt av Øp ? Ble det av Wannebo klargjort for premissene med intervjuet var? Når man leser kommentar feltet så er det vel ingen tvil om at majoriteten mener at Øp her har vist dårlig dømmekraft .Har Øp her vært med på å ødelegge for en kommende rettssak?

Redaktør Haugen har svart opp Nordahl med denne kommentaren:

«-Jeg setter stor pris på at dere diskuterer journalistikken vår. Vi er på ingen måte uten feil, noe som PFU-saken viser, og vi må tåle meninger om det vi gjør. Og la det ikke være tvil om at redaktør-ansvaret alltid er mitt God påske.»

Hvorfor har journalist Wannebo og ansvarlig redaktør Eirik Haugen valgt å henge ut en 21 år gammel jente fra Larvik med fullt navn i denne saken?

Er det ikke en journalists og ansvarlig redaktørs oppgave å beskytte intervjuobjekter mot seg selv?  Noen kan befinne seg i en presset situasjon og uttale ting som de senere vil angre på?

Å trykke dette er skadelig. Skal ikke en journalist alltid gjøre et intervjuobjekt oppmerksom på hvilke konsekvenser uttalelsene vil få for ham eller henne, dersom de blir publisert? Er dette gjort i denne saken?

Politiinspektører advarer i kriminalfilmer de arresterte mot at det de sier kan bli brukt mot dem. Det forplikter også en journalist seg til å gjøre overfor et intervjuobjekt, som i en presset situasjon kan komme med uttalelser som det etterpå kommer til å angre på.

Det er en journalists og ansvarlig redaktørs ansvar å beskytte enkelte intervjuobjekter mot seg selv.

Det er vel kun Wagner-avhopperen som har søkt offentlighet via diverse oppslag i aviser? Kunne ikke lokalavisen droppet å navngi den 21 år gamle jenten fra Larvik i denne saken?

Bøkebloggen har lørdag kveld sendt saken over til redaktør Eirik Haugen for en kommentar i saken før publisering.

Redaktør Haugen har svart opp og kommer med denne tilbakemeldingen:

«-Vi skriver om denne saken fordi det dreier seg om Wagner avhopperen og den tidligere leiesoldaten som nå må møte i retten for forhold i Larvik. Det er helt naturlig å navngi han, og han har også stilt opp i et intervju. Vi velger å skrive saken fordi det er nettopp han det dreier seg om, med den historikken han har. 

-Jeg forstår at man kan stille spørsmål rundt hvorfor vi også navngir andre personer. Det er, som Bøkebloggen skriver, en plikt vi har å vurdere hvilken innvirkning medieomtale har på personer som velger å la seg intervjue. I dette tilfellet ønsket alle i saken å medvirke. Vi har møtt personene flere ganger og har gjort en vurdering ut fra det om ønsket om å stå fram offentlig. Og premissene var selvsagt klare. 

-Bøkebloggen velger å fokusere på en enkelt journalist i ØP, noe Arne Sandnes også har gjort tidligere. Alt som skrives i ØP er mitt ansvar, noe Bøkebloggen selvsagt vet. Det å lage saker som handler om at enkelte journalister i ØP styrer avisa alene, er en overskrift mot bedre vitende, og Sandnes vet selvsagt bedre enn det. 

-Vi gjør gode og dårlig vurderinger, og vi må tåle debatter om journalistikken vår. Jeg snakker med lesere hver eneste dag og forsøker å forklare vurderinger, prioriteringer og hvordan vi tenker. Samtidig er journalistikkens vesen at alle ikke kan være enige om alt, og redaktøravgjørelser kan ikke tas på bakgrunn av flertallet i kommentarfelt. 

-Likevel, jeg som redaktør tar på det største alvor kritikken og takker alle som tar seg tid til å mene noe om oss. «

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *