Ved å selge Torget 1 og legevakttomta på Farriseidet er det mulig og frigjøre nærmere 100 millioner kroner. Om det blir et tap i forhold til kjøpsummen er det ofte slik at det første tapet som er det minste.

Det som har eller ikke har preget den politiske debatten er mangel på forutsigbarhet og langsiktighet Slik jeg har oppfattet det er målet å effektivisere driften, utfra det som er fremkommet oppfatter jeg at kontorplassene i «Bø» bygget bare skal flyttes. Det er i dag omkring 220 plasser der, Torget1, 180 plasser slik som det fremstår nå. Utfra dette må bygget påbygges.

Utfra faglig vurdering er ikke bygget egnet for renovering / ombygging, et plassbygd betongbygg fra første del sekstiårene som er vanskelig rent teknisk og ikke minst økonomisk å gjøre noe med. Bygget  har kun verdi slik det fremstår i dag og må brukes som det er ellers er det ikke verd en krone.

Ved å tenke helhetlig  ligger forholdene meget godt til rette med et nytt Rådhus i tilknytning til det gamle Hedrum Herredshus. Legevakta kan med fordel lokaliseres i samme området da dets aktivitet skjer mest utenom kontortid. (Benytte felles parkering, besparelse bla.til vintervedlikehold )

Samle alle kommunens behov på dette området og bygg etter hvert som den økonomiske anledning tilsier det.

Så til min konklusjon:

Stopp videre utredning omkring Torget 1 som rådhus, et dødfødt prosjekt i et langsiktig perspektiv.

En gjør en grov feil ovenfor de kommende generasjoner å gå for Torget 1 med de begrensede muligheter for utbygging og tilgjengeligheten.

Harald Skaatan

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *