– Bøkebloggen kjenner til at Kulturrådet i Larvik har innkalt til et bekymringsmøte 29. april. I den anledning har vi tatt kontakt med leder, Knut Pihl.

-Kan du først fortelle litt om deg selv, hvor du bor, og hvilken befatning du har med kulturlivet i kommunen?

Jeg heter altså Knut Pihl, født og oppvokst i Larvik, bodd utenbys i 35 år. Flyttet tilbake for 25 år siden og bor i Larvik sentrum. Jeg er generelt opptatt av kultur og foruten mitt verv i Kulturrådet, er jeg styremedlem i Larvik kunstforening.

– Vi har blitt opplyst om at privatpersoner, lag og foreninger – som er bekymret for kulturlivet i Larvik framover på grunn av nedskjæringer og kutt i budsjettposter – er hjertelig velkomne til å tenke høyt og dele sine bekymringer på møtet. Dere løfter bekymringene, samler innspillene og håper at Kulturrådet kan bringe dem videre til våre politikere. Er noen av politikerne invitert, som for eksempel ordfører Birgitte Gulla Løken, varaordfører Gina Merethe Johnsen og opposisjonsleder Elin Nyland?

Politikerne er ikke direkte invitert. Oppsummering fra møtet vil bli distribuert.

– Hva ønsker dere å oppnå med møtet? Tror dere at politikerne kommer til å lytte på dere og endre sine forslag til kutt?

Vi ønsker oppmerksomhet om konsekvensene kulturlivet ser og frykter framover. Vi tror politikerne vil lytte og ta det med seg inn i framtidige vurdering og i budsjettbehandlingen ved neste korsvei.

– Føler du at det er større forståelse på den sosialistiske enn den borgerlige siden?

Posisjon og opposisjon ser ting ut fra sin rolle. Å vurdere om den ene eller andre er mer positiv til kultur må sees ut fra ståsted. Dette må sees over tid.

– Hva sier du til de som mener at det er viktigere for en slunken kommunekasse å bevilge penger til skoler og sykehjem enn til kulturlivet?

Kultur er en ikke lovpålagt oppgave. Forstår prioritering av de lovpålagte oppgavene, men stiller spørsmål om det ikke er effektiviseringspotensiale der, og at kommunen kan revurdere hvordan man bruker tilgjengelige ressurser. Vi mener også at et levende kulturliv i det lange løp sparer kommunen for betydelige ressurser.

– Hva mener Kulturrådet i Larvik er årsaken til kommunens økonomiske uføre?

Kommunens økonomiske uføre skyldes manglende statlige overføringer , demografien i kommunen, men også en del dårlige disponeringer og prioriteringer lokalt.

– Larvik har jo mange store kulturpersonligheter: Kor- og korpsdirigenter, musikere, sangere, kunstnere, forfattere, skuespillere og regissører. Har dere snakket med noen av dem? Hvordan stiller de seg, og har de meldt sin ankomst til møtet?

Vi har ikke vært i direkte dialog. Vi vet ikke hvem som kommer.

– Kan det bli aktuelt at næringslivet skal være med på å finansiere deler av kommunens kulturliv?

Dersom det tas initiativ, kan sikkert næringslivet finansiere tiltak.

– Skal det opprettes en «spleis» for å videreføre lange tradisjoner, som Borgermusikken?

Spleiselag i den sammenheng er selvfølgelig en mulighet. Slike bør ha en langsiktig karakter. I den grad man lykkes med slike initiativ, vil en naturlig reaksjon hos politikerne være at kommunale midler ikke er så nødvendig da tiltak og arrangementer jo går fint uten.

– Har du noe du vil si til slutt, for eksempel til politikerne?

Ikke undervurder viktigheten av kultur og kommunens rolle som tilrettelegger og «smører» av kulturlivet.

Tusen takk, Knut Pihl, for at du stilte opp i dette intervjuet.

Bøkebloggen sendte i helgen saken over til ordfører Birgitte Gulla Løken, varaordfører Gina Johsen, opposisjonsleder Elin Nyland og leder av Hovedutvalg for miljø, kultur og næring Erik A Sørensen om de hadde planer om å stille på bekymringsmøte i Munken 29 april.

Det er gruppemøter i de politiske partiene mandag og derfor har ingen av disse politikerne muligheter til å stille.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *