Torsdag 2 mai 2024 er det møte i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift og administrasjonen melder nå at fremdriften på Stavern skole er i rute. Her status 24 april:

●  Entreprenør Backe Vestfold Telemark følger fremdriftsplanen, og skolen vil stå klar til åpning i august 2024.

●  Utvendig bygg: Stillaser er demontert, det er kun mindre arbeider som står igjen på fasader

●  Innvendig bygg: Det foregår sluttmontasje og mindre flikkarbeider

●  Kunstkomiteen har valgt ut kunst, og det er skrevet kontrakt på et objekt med billedhugger Petter Hepsø.

●  Utomhus: Arbeidene er i full gang, og vil være ferdig til skolestart.

●  I henhold til vedtatt strategidokument for 2024-27 vil det ikke bli gjort noen rehabilitering av gymsalen i pågående prosjekt. Entreprenør gir oss dog pris på enkelte arbeider som eventuelt vil bli bestilt om vi ser at det er rom i budsjettet.

●  I Strategidokumentet for 2024-27 er budsjettet for inventar til Stavern skole redusert fra 8,5 millioner kroner til 5,5 millioner kroner. Det er en pågående prosess for å anskaffe nødvendig møblering, vi kommer ikke til å kunne møblere skolen for 5,5 millioner kroner.

●  Det avholdes byggherremøter hver annen onsdag i byggeperioden. Representanter fra skolen deltar i disse møtene.

●  64 225 000 kr er budsjettet for Stavern skole 2024, prognoser tilsier at vi kommer i mål innenfor årets budsjett.v

Les hele statusen her, Status Stavern skole

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *