Det har de siste ukene vært skrevet mye om psykiske problemer i samfunnet. Lokalavisen har vunnet pris på dette og Dag Erik Pedersen fylte Bølgen i Larvik for å sette fokus på dette.

Helsedirektoratet varslet landets kommuner og frivillige organisasjoner i desember 2023 om at det skulle deles ut ca 117 millioner i 2024 til arbeidet innen psykisk helse.

Formålet med tilskuddene var at mennesker som opplevde vansker knyttet til psykisk helse, rus eller vold skulle få lettet sin livssituasjon, eller styrke evnen til å håndtere den. Endelig målgruppe var mennesker som er i en vanskelig, belastende eller prekær livssituasjon, deres pårørende, nærstående, omsorgspersoner og etterlatte.

Søknadsfristen var 12 desember 2023, les utlysningen her. Direktoratet arrangerte også et webinar høsten 2023 for å informere søkere om hva en god søknad burde inneholde. Se webinar i opptak her.

Larvik kommune leverte sin søknad 12 desember 2023.

8 mars 2024 mottar Larvik kommune avslag på sin søknad om tilskudd for 2024. Saksbehandler i Helsedirektoratet skriver blandt annet dette i brevet:

«Helsedirektoratet viser til deres søknad på tilskudd den 12.12.2023 under tilskuddsordningen Rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenester innen psykisk helse, rus og vold.
Helsedirektoratet avslår deres søknad om tilskudd til Lavterskel møteplass for ungdom 13 til 24 år for 2024.»

«I vår vurdering har vi blant annet lagt vekt på tildelingskriterier, søknadens budsjett, forventet måloppnåelse og framdriftsplan.»

«På denne tilskuddsordningen har vi mottatt 46 søknader, og av disse har 18 fått tildelt tilskudd. Det er totalt bevilget 116 900 000 kroner til tilskuddsordningen for 2024.»

«Søknaden avslås da den ikke møter kravene til innhold i tilskuddsordningens regelverk punkt 5. Søknaden er svært mangefull. Søknaden avslås.»

 

Les hele avslaget fra Helsedirektoratet her,

Det er et stort behov for midler til å styrke arbeidet innen psykisk helse i Larvik. Og det er derfor synd at søknad om midler blir avvist pga mangler i søknaden.

Til info er det nå laget en ny nettside som heter Tilskudd. Link til siden her. 

Bøkebloggen har sendt denne saken over til Larvik kommune for kommentarer før publisering.

Virksomhetsleder for Barne- og familietjenester i Larvik kommune Rikke Janet Hellum svarte dette:

«-Barne- og familietjenester søker mange tilskudd hvert år. Virksomheten er avhengig av eksterne tilskudd på 10-12 millioner per år for å komme i budsjettbalanse. Vi får stort sett innvilget tilskuddene vi søker på, men det hender også at vi får avslag. Grunnet krevende økonomisk situasjon i de fleste kommuner, er det mange søknader per tilskuddsordning. I denne tilskuddsordningen var det 46 søknader, og kun 18 som fikk innvilget sin søknad.

Vi tar med oss tilbakemeldingen fra departementet i vårt videre arbeid med søknader og tilskuddsordninger, for å øke sannsynligheten for tildeling ved neste korsvei.»

Ordfører Birgitte Gulla Løken svarte dette:

«-Psykisk helse er et svært viktig område. At Larvik ikke er tildelt midler fra denne ordningen er derfor beklagelig. Til neste gang må det skrives en bedre søknad.

Så er jeg glad for kommunes prioritering av Ung Arena, som har psykisk helse for unge mellom 13 – 24 år som satsningsområde.» 

Bøkebloggen er enig med ordfører at det må jobbes med å skrive bedre søknader for å få statlig midler som deles ut til kommunene.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *