Svært mange av de næringsdrivende, som vi oppfatter som «rotekte» larvikske, var opprinnelig innflyttere. Bernt Museth ble født i Østre Toten, Bernhard Schirmer ble født i Kristiansand og Olaf Islann ble født i Siljan. Innflyttere – med vyer og visjoner – har altså beriket byen.

Larvik har flere gårder oppkalt etter personer. En god del av disse fikk sine navn på 1800-tallet. En vet nok ikke eksakt når den store trebygningen i Bredochs gate på folkemunne ble døpt til «Faugstadgården». Faugstad elektriske forretning holdt til der fra 1964, så det dreier seg om mindre enn 60 år.

Bredochs gate 1: «Faugstadgården». Foto: Morten Bakkeli (2010)

Bøkebloggen vil rette en stor takk til Harald Faugstad (tredje generasjon), som både har bidratt med interessante opplysninger om familien og bilder.

Harald Faugstad (født i 21. oktober 1890 i Dale i Bruvik kommune, død 3. mai 1970) var elektroinstallatør og innehaver av elektrisk forretning.

Harald Faugstad Foto stilt til disposisjon av sønnesønnen Harald Faugstad.

Foreldrene var Johannes Haldorsen Faugstad (1861–1930) og Marie Nilsdatter (1862–1949). Faren ble født i Bruvik, og moren ble født i Haus.

Harald Faugstad vokste opp på én av Faugstad-gårdene på Osterøya ved Vaksdal.

Ifølge folketellingen 1900 var faren maskinist ved electrisitetsverk, mens moren var maskinistfrue. Den oppga også at familien bodde i Tromsø, og at Harald Faugstad på denne tiden var midterst i en ungeflokk på seks. Han hadde to eldre søstre samt én yngre bror og to yngre søstre.

Ifølge folketellingen 1910 bodde familien Faugstad i Kongens gate 25 i Sandefjord. Farens yrke var nå oppgitt som dynamomester ved electrisitetsverk, og moren drev husgjerning. Siden forrige folketelling hadde Harald Faugstad fått to yngre søstre.

Harald Faugstad giftet seg 28. desember 1918 med Ethel Hartington fra Dale (født 1893 i Heywood, England, død 1978). Hun var datter av bestyrer ved Dale fabrikker, John Thomas Hartington, og dennes hustru Betsy Hartington. Harald og Ethel Faugstad fikk to sønner og to døtre.

Folketellingen 1920 forteller at Harald Faugstads stilling var disponent. Familien bodde i Øvre Bøkeligate 30.

Skilt fra Øvre Bøkeligate 30, der Harald Faugstad bodde sammen med sin familie i flere år. Foto stilt til disposisjon av sønnesønnen Harald Faugstad.

Etter fullført skolegang var Faugstad ansatt på en kraftstasjon et par år (trolig i Dale) og bodde i Sandefjord 1909–1917. Om hvorfor han kom til Larvik, fortalte han i et intervju med Østlands-Posten i forbindelse med førtiårsjubleet til Faugstads elektriske forretning i 1957: «Jeg var helt ukjent her da jeg kom hit. Jeg kom fra Sandefjord hvor jeg hadde vært i kommunal virksomhet noen år. Jeg var assistent for bestyreren ved det kommunale elektrisitetsverket. Men jeg ble lei av det kommunale og fant altså på å slå meg ned i Larvik.»

Harald Faugstad opprettet Faugstads elektriske forretning 1. juni 1917. Adressen var Bredochs gate 1.

Da Tjølling kirke ble restaurert i 1933, ble det elektriske anlegget innlagt av firma Harald Faugstad.

Harald Faugstad besluttet å overdra forretningen til sønnene John og Rolf, som skulle drive den videre under samme navn. Det skjedde i 1961.

Sønnesønnen, som også heter Harald Faugstad, kom med følgende artige historie om faren John. Det var planlagt at han skulle følge i fotsporene til sin engelske morfar og studere i tekstilbyen Bolton i England, hvor han hadde familie. John Thomas Harthington var utdannet maskiningeniør med spesialstudie for vevemaskiner. John Faugstad var 20 år i 1939, da krigen startet, og å studere i England ble umulig. For å ha noe å gjøre begynte han å jobbe sammen med sin far, Harald. Etter krigen studerte John til elektroingeniør. Samtidig startet lillebroren Rolf sitt eget firma A/S Elektroanlegg i Prinsegata.

Harald Faugstad besluttet å overdra forretningen til sønnene John og Rolf, som skulle drive den videre under samme navn. Det skjedde i 1961. John konsentrerte seg om butikkdriften, mens Rolf konsentrerte seg om installasjonsdriften. I 1964 flyttet forretningen over til bygningen som i dag kalles for «Faugstadgården».

I formannskapets møte 30. april 1930 ble Faugstad valgt som medlem av 17. mai-komitéen. Han var født opp på Larvik Huseieres liste ved kommunevalget i Larvik 15. oktober 1934, men ble ikke valgt inn i bystyret. Etter krigen var Faugstad en tid medlem av styret til Larvik Bygningshåndverksmestres forening.

Faugstad døde 3. mai 1970, 79 år gammel.

Morten Bakkeli

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *